Manuela Palacios

----

Manuela Palacios

1959 A Coruña

Biografía de Manuela Palacios

1959- A Coruña

Profesora titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Santiago de Compostela. Dirixiu cinco proxectos de investigación sobre as escritoras galegas e irlandesas actuais financiados polo Ministerio de Ciencia e Innovación e editou e coeditou varios libros sobre esta cuestión: Pluriversos (2003), Palabras extremas (2008), Writing Bonds (2009), Creation, Publishing and Criticism (2010), To the Winds Our Sails (2010) Forked Tongues (2012), Six Galician Poets (2016) e Migrant Shores (2017). Outras publicacións inclúen traducións de poesía e narrativa europea e árabe, monografías sobre as imaxes pictóricas na obra de Virginia Woolf, sobre Richard III de Shakespeare e artigos sobre ecocrítica.