Histórico: Participación de Natalia Poncela nas actividades do CCG

----

Natalia Poncela

Biografía de Natalia Poncela


crítica de arte e comisaria de exposicións

Publicacións nas que participou Natalia Poncela

Natalia Poncela coordinou...

Arte + Educación

Arte + Coleccionismo

MULLERES E HISTORIA

Elena Colmeiro

Espazos da materia

Natalia Poncela clausurou...

MULLERES E HISTORIA

Elena Colmeiro

Espazos da materia

Natalia Poncela moderou...

Arte + Educación

Arte + Coleccionismo

Natalia Poncela participou...

Natalia Poncela presentou...

Arte + Mulleres

Natalia Poncela relator/a...

Arte + Crise social