Histórico: Participación de Rebeca Blanco Rotea nas actividades do CCG

----

Rebeca Blanco Rotea

1973 Vigo

Biografía de Rebeca Blanco Rotea

1973- Vigo
É licenciada en Xeografía e Historia, na especialidade de Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela en 1996, e doutora en Arqueoloxía pola Universidade do País Vasco en 2015.
A súa área de traballo esta centrada no estudo das construccións históricas dende unha perspectiva arqueolóxica, aplicando e desenvolvendo metodoloxías de análise propias da arqueología no estudo da arquitectura, tanto fortificada como eclesiástica ou etnográfica.Nos últimos anos centrou a súa investigación en dúas liñas : dunha banda o estudo da arquitectura eclesíastica altomedieval e, da outra, na arquitectura fortificada transfronteriza de época moderna.
Participou en 43 proxectos arqueolóxicos, conta con 6 libros e monografías nos que participou como autora, coordinadora ou editora, 13 capítulos de libro ou 35 artigos, entre outros. É membro do Consello de Redacción da revista do CSIC Arqueoloxía da Arquitectura e do Consello Asesor da Revista do CSIC Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA).
Coordinadora da Sección de Patrimonio e Bens Culturais do CCG.

Publicacións nas que participou Rebeca Blanco Rotea

Rebeca Blanco Rotea comité científico...

Rebeca Blanco Rotea coordinou...

Mulleres, patrimonios, sociedade

Ciclo de Cinema Galego-Portugués, 2ª edición
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

Habitando a terra dos mortos

Investigacións arqueolóxicas na Serra do Barbanza (A Coruña): 2014-2018
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia

O planeamento especial visto a través de 20 anos de experiencia na xestión patrimonial

PATRIMONIO E FRONTEIRA

Congreso internacional
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

Ferrol Vello e A Madalena

As estratexias de recuperación patrimonial, rehabilitación e rexeneración urbana
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

O Casco Vello de Vigo

A memoria, a relación coa cidade e as intervencións públicas na rexeneración urbana

PATRIMÓNIO E FRONTEIRA

Congresso Internacional
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

PAVT

O Parque Arqueológico do Vale do Terva
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

Castro de San Lourenzo

San Pedro de Cereixa (A Pobra do Brollón)
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

O castelo da Rocha Forte

Entre o presente e o futuro dun xacemento arqueolóxico
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

Alén dun castro

Arqueoloxía, restauración e divulgación no xacemento de Baroña
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

MONUMENTA

Festival de rutas ao redor do Patrimonio
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

Arqueoloxía na cidade

Dúas intervencións nos xacementos romanos de Lugo e Vigo
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

Romanarmy.eu

Unha xanela aberta ao estudo e á divulgación da presenza militar romana no noroeste peninsular
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

O Proxecto Emchahe

Arqueoloxía das igrexas altomedievais en Galicia

Rebeca Blanco Rotea moderou...

ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

Habitando a terra dos mortos

Investigacións arqueolóxicas na Serra do Barbanza (A Coruña): 2014-2018

Rebeca Blanco Rotea participou...

Rebeca Blanco Rotea relator/a...

Mulleres, patrimonios, sociedade

Ciclo de Cinema Galego-Portugués, 2ª edición

A posta en valor do patrimonio cultural dos ríos

Galicia e outros exemplos

PATRIMÓNIO E FRONTEIRA

Congresso Internacional
ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

A restauración do campanario de San Martiño Pinario

O achegamento ao proceso tecnolóxico e histórico nunha fábrica do mosteiro: proxecto de urxencia, obra e memoria final