PERSOAS

----

Manuel F. Vieites

1965 Lorbé (Oleiros, A Coruña)
Licenciado en Filoloxía e doutor en Filosofía e Ciencias da Educación. Foi profesor de ensino secundario entre 1980 e 2005, ano en que foi nomeado director da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, cargo que vén desempeñando ata hoxe en día. Na ESADg imparte docencia de Pedagoxía Teatral e de Introdución á Investigación. Tamén é profesor asociado na Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, onde imparte docencia de Teoría e Historia da Educación.