Francisco Fernández del Riego

----

Francisco Fernández del Riego

1913 Vilanova de Lourenzá, Lugo | 2010 Vigo
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Homenaxe a Frei Martín Sarmiento 02: Conferencia de Francisco Fernández del Riego sobre frei Martín Sarmiento (primeira parte)

Homenaxe a Frei Martín Sarmiento 03: Conferencia de Francisco Fernández del Riego sobre frei Martín Sarmiento (segunda parte)

«Pondal, poeta da súa terra»: conferencia de Fernández del Riego nas Xornadas Patrióticas Galegas do Centro Galego de Bos Aires. 1 de agosto de 1954

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 2 (Narradores) 12: Francisco Fernández Del Riego Presentación

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 2 (Narradores) 13: Francisco Fernández Del Riego Da botánica sarmientana

Última intervención pública de Fernández del Riego na inauguración do Gabinete de Ramón Piñeiro, homenaxeado co Día das Letras Galegas de 2009. Fundación Penzol, maio de 2009

Artigos

FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1932) Fiesta sobor da lingua galega. Fouce, A. 2ª época (5), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1932) Mais sobor da nosa lingua. Fouce, A. 2ª época (56), 1.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1932) Verbas da mocedade. A universidade galega. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (288), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1932) A Universidade Galega. Fouce, A. 2ª época (57), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1933) Gallola, Mocedade, Revolución. Fouce, A. 2ª época (58), 1.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1933) Verbas da mocedade. Resurrexit, Galaxia, Aleluya. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (297), 3.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Manuel Murguía ; Benito Vicetto ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1933) Palabras de la juventud. Un dilema: ser o no ser. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (308), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1933) Tópicos. O falso conceito da unidade. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (309), 3.
Mencións: Fermín Bouza Brey ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1933) Pol-a Universidade Nacional. Fouce, A. 2ª época (60), 3.
Mencións: Álvaro de las Casas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1933) Un cursillo de estudos galegos. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (315), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1933) Roteiros. Lingua e cultura galegas. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (317), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1933) Glosas. O probrema universitario galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (319), 3.
Mencións: Álvaro de las Casas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1933) Marxinás universitarios. Saúdo ós emigrados. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (321), 2.
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1933) A nosa festa nacional. Fouce, A. 2ª época (62), 5.
Mencións: Santiago Casares Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1933) Noticias encol do Estatuto de Galicia. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (327), 1.
Mencións: Melchor Fernández Almagro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1933) Traidores. O patriotismo dun abogado do estado. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (328), 3.
Mencións: Vicente Sierra ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1933) Galeuzca: as nacionalidades ibéricas en pe. Fouce, A. 2ª época (64), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1933) Traidores. Un reformista antigalego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (332), 3.
Mencións: Conde de Quirós ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1933) A diada do libro galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (334), 2.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1933) La Universidad gallega ante el momento actual. Discurso pronunciado por nuestro colaborador Francisco F. del Riego en la apertura del curso 1933-34. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (337), 2.
Mencións: Fernando de los Ríos ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1933) Camiños. No loitar cotián pol-a propia cultura. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (340), 3.
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1934) Os precursores. Estampa romántica do XIX. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (347), 3.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antolín Faraldo ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1934) "Irmandades da fala". Espello nacional de Galicia. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (348), 3.
Mencións: Antón Villar Ponte ; Ramón Villar Ponte ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1934) Antoloxía nacional. Os inteleituas finiseculares. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (349), 3.
Mencións: Ramón Cabanillas ; Vicente Risco ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1934) O Banquete de Conxo. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (356), 3.
Mencións: Aurelio Aguirre ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1934) Proclama aos mozos galeguistas. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (358), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1934) F.M.G. Papeletal dun nacionalismo que nace. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (361), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1934) Apuntes. Cadro de Coores, de Otero Pedrayo. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (366), 3.
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1934) A Bandeira inzada: recreación de Galicia como Nación. Fouce, A. 2ª época (72), 2 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1934) Guieiros políticos. O panorama aitual do nacionalismo galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (374), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1934) Guieiros políticos. Panorama aitual do nacionalismo galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (375), 3 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1934) Contidos de Arte. A exposición de Laxeiro. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (376), 3.
Mencións: Laxeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1934) F.M.G. Alocución patriótica. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (381), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1934) Dous mozos nacionalistas presos por desenmascarar ao Emiliano. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (382), 3.
Mencións: Emiliano Iglesias ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1934) Literarias. A romeiría de Xelmírez. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (390), 3.
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ; Arcebispo Xelmírez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1934) Carta aos emigrados. Encol da Editorial "Nos". Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (393), 3.
Mencións: Ánxel Casal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1934) Orientacións. Necesidade dun teatro galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (396), 2.
Mencións: Álvaro de las Casas ; Rafael Dieste ; Antón Villar Ponte ; Xil Vicente ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1935) Proeles. Tres xeneracións literarias. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (397), 3.
Mencións: Luís Amado Carballo ; Rafael Dieste ; Euxenio Montes Domínguez ; Manuel Antonio ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1935) Dintel xurídico-político da nación galega. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (399), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1935) Proeles. Contestando a Unamuno. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (400), 3.
Mencións: Miguel de Unamuno ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1935) Mágoas. O nouturnio da miña ialma. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (411), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1935) Notas nacionalistas:Ollada esquemática sobor a Galicia Nova. Irmandino, O. (5), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1935) Galicia frente á política centralizadora. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (424), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1935) Tres estatutos autonómicos. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (437), 1.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1936) Proeles. O próisimo futuro autonómico de Galicia. Galicia [Bs As 1930]. 2ª época (471), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1946) De Granada a Compostela. Galicia [Bs As 1926]. (402), 44, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Federico García Lorca ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1947) La pintura actual de Galicia. Sus características en el orden artístico. Abundancia de pintores y búsqueda de calidades. Opinión Gallega. (76), 5.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1948) La pintura gallega actual. Galicia [Bs As 1926]. (423), 14 .
Mencións: Virxilio Blanco ; Isaac Díaz Pardo ; Carlos Maside ; Julia Minguillón ; Laxeiro ; Manuel Pesqueira ; Manuel Prego de Oliver ; Manuel Torres ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1948) Panorama actual de las letras en Galicia. Poesía - Ensayo - Novela - Teatro. Galicia [Bs As 1926]. (430), 11 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1948) Ecos de una exposición bibliográfica. Opinión Gallega. (100), 2 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1949) Efigie literaria de un escritor: el prosista, el poeta y su vocación. Galicia [Bs As 1930]. (1074), 1.
Mencións: Ricardo Carballo Calero ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (433), 13 .
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Valentín Lamas Carvajal ; Laxeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Arqueólogo e poeta. Galicia [Bs As 1930]. (1075), 5.
Mencións: Fermín Bouza Brey ; Salvador Cabeza de León ; Armando Cotarelo Valledor ; Xosé Filgueira Valverde ; Luís Iglesias Iglesias ; Ramón Martínez López ; Magariños Negreira ; José Pena ; Wenceslao Requejo ; Francisco Romero Lema ; Lois Tobío Fernández ; Vidán Freiría ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Sobre la cuestión de nuestro idioma. Prestigio literario y tradición cultural. A una lengua, si ha de vivir una vida exuberante, le es forzoso ser, más bien que rica, fecunda. Galicia [Bs As 1930]. (1075), 7.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) El arte de Amado Carballo: poesía moderna, vertida en versos antiguos. Galicia [Bs As 1930]. (1076), 6.
Mencións: Luís Amado Carballo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Cantigas de nenos. Opinión Gallega. (105), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (435), 2 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Valentín Lamas Carvajal ; Vázquez Sebastia ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1949) "La catedral y el niño". Eduardo Blanco Amor, emigrante y autodidacta. Opinión Gallega. (106), 4.
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1949) Vocación periodística. Opinión Gallega. (107), 5 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1949) Ronsel. Consideraciones en Torno a Nuestro Teatro. Galicia [Bs As 1926]. (436), 21.
Mencións: Chiruca ; Adolfo Torrado ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (436), 14 .
Mencións: Camilo José Cela ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Adolfo Torrado ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1949) Pastor Díaz ca Sirea do Norde. Galicia [Bs As 1930]. (1081), 5.
Mencións: Nicomedes Pastor-Díaz ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1949) Ars, Longa, Vila Brevis. Galicia [Bs As 1930]. (1083), 1.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1949) Las jornadas rosalianas del "Día de Galicia". Homenaje del Centro Gallego Boanerense a nuestro Gran Lírico. Galicia [Bs As 1926]. (438), 13 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (438), 5 .
Mencións: Luís Manteiga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1949) La "Galicia Literaria" de 1875. Galicia [Bs As 1930]. (1084), 5.
Mencións: Benito Varela Jácome ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1949) Galicia cada treinta días. Ronsel sobre la cuestión de nuestro idioma. Galicia [Bs As 1926]. (439), 31 .
Mencións: Antonio Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1949) Publicaciones poéticas. Galicia [Bs As 1930]. (1087).
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1949) La Galicia de Lamas Carbajal. Este año se celebra el centenario de su nacimiento. El campo y el agro en su poética. Opinión Gallega. (110), 5.
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) Galicia cada treinta días. Ronsel en torno a la existencia de una pintura gallega. Galicia [Bs As 1926]. (440), 6 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) Fisonomía espiritual de Galicia. Galicia [Bs As 1930]. (1090), 6.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) Pontevedra é Boa Vila. Ninguén a ve que n'o diga. Galicia [Bs As 1930]. (1090), 7.
Mencións: Agustín Portela Paz ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) La "Galicia Literaria" de 1875. Opinión Gallega. (111), 5.
Mencións: Benito Varela Jácome ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) Lamas Carvajal, e a súa obra. Galicia [Bs As 1930]. (1091), 2.
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1949) Galicia cada treinta días. "La pluma rota". Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (441), 12 .
Mencións: Luís Manteiga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1949) Polémica en el aire. Galicia [Bs As 1930]. (1092), 8.
Mencións: Enrique Vidal Abascal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1949) Evocación de Noriega Varela. Galicia [Bs As 1930]. (1093), 8.
Mencións: Antonio Noriega Varela ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1949) Galicia cada treinta días. Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (442), 3 .
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1950) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (443), 5 .
Mencións: María Casares ; Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1950) Galicia, ante la figura símbolo de Castelao. Galicia [Bs As 1926]. (444), 19 .
Mencións: Ramón Baltar ; Ricardo Carballo Calero ; Xesús Carro ; Ben-Cho-Shey ; Manuel Gómez Román ; Antón Iglesias Vilarelle ; Florentino López Alonso-Cuevillas ; Carlos Maside ; Ramón Otero Pedrayo ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1950) Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (445), 9, .
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ; Manuel Puente ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1950) Cabanillas de nuevo. Galicia [Bs As 1930]. (1105), 8.
Mencións: Ramón Cabanillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1950) Tesonera labor de un erudito. Galicia [Bs As 1930]. (1106), 5.
Mencións: Antonio Couceiro Freijomil ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1950) Poesía inglesa e francesa, en galego: especial para o gran semanario "Galicia". Galicia [Bs As 1930]. (1107), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1950) Galicia cada treinta días (abril). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (446), 7 .
Mencións: Adelardo Curros ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1950) El Pórtico de Mateo. Galicia [Bs As 1930]. (1108), 8.
Mencións: Mestre Mateo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1950) Otero Pedrayo en su sitio. Galicia [Bs As 1930]. (1109), 8.
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1950) Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (447), 4, .
Mencións: Victoriano García Martí ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1950) Dona do corpo delgado. Galicia [Bs As 1930]. (1112), 2.
Mencións: Álvaro Cunqueiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1950) El Pazo de la Cuqueira. Galicia [Bs As 1930]. (1116), 4.
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1950) Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (450), 27, .
Mencións: Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Carlos Martínez-Barbeito ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) Dos pintores gallegos. Galicia [Bs As 1926]. (451), 12 .
Mencións: Carlos Maside ; Laxeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) Galicia cada treinta días (septiembre). Galicia [Bs As 1926]. (451), 16 .
Mencións: Manuel López Varela ; Valentín Paz-Andrade ; Faustino Santalices Pérez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) La saudade y la poesía. Galicia [Bs As 1930]. (1124), 8.
Mencións: Plácido Castro ; Rosalía de Castro ; Elías de Tejada ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1950) Galicia cada treinta días (septiembre). Galicia [Bs As 1926]. (452), 17 .
Mencións: Ramón Cabanillas ; Fernando Cadaval ; Manuel Colmeiro ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1950) Nuestra cultura en la universidad "Gallega". Galicia [Bs As 1930]. (1126), 8.
Mencións: Borobó ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1950) Galicia cada treinta días (noviembre). Galicia [Bs As 1926]. (453), 13 .
Mencións: Manuel Fraga ; Francisca Herrera Garrido ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1950) Cinco catedrales en el espejo de América. Opinión Gallega. (120), 5.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1951) Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (454), 13 .
Mencións: Armando Cotarelo Valledor ; Valle-Inclán ; Manuel Pesqueira ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1951) La pintura de Julia Minguillón. Galicia [Bs As 1926]. (455), 11.
Mencións: Julia Minguillón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1951) Galicia cada treinta días (febrero). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (455), 6, .
Mencións: Francisco Bellot ; Manuel Curros Enríquez ; Xosé Filgueira Valverde ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1951) Nuevos versos y canciones. Galicia [Bs As 1930]. (1139), 7.
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Luís Amado Carballo ; Augusto María Casas Blanco ; José Macía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1951) Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (457), 10 .
Mencións: Antonio Blanco Freijeiro ; Ramón Cabanillas ; Isaac Díaz Pardo ; Celestino Fernández de la Vega ; Celso Emilio Ferreiro ; Ramón Piñeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1951) Viejos libros. Galicia [Bs As 1930]. (1140), 7.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1951) Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (458), 12, .
Mencións: Wenceslao Fernández Flórez ; Valentín Lamas Carvajal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1951) Atalaya de Galicia. Carré, Padre e Hijo. Opinión Gallega. (125), 7.
Mencións: Uxío Carré Aldao ; Uxío Carré Alvarellos ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1951) Teatro de máscaras. Opinión Gallega. (125), 8.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1951) Castelao sempre. Nosa Terra, A. (474), 21.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1951) Fermín Bouza Brey. Galicia [Bs As 1926]. (459), 4.
Mencións: Fermín Bouza Brey ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1951) Galicia cada treinta días (junio). Galicia [Bs As 1926]. (459), 11 .
Mencións: Ángel Amor Ruibal ; Daniel Calzado Poceiro ; Manuel Curros Enríquez ; Gala Murguía ; Emilia Pardo Bazán ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1951) Óleos de Julia Minguillón. Galicia [Bs As 1930]. (1149), 8.
Mencións: Julia Minguillón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1951) Galicia cada treinta días (julio). República Argentina. Galicia [Bs As 1926]. (460), 13 .
Mencións: Manuel Curros Enríquez ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1951) Las canciones del pueblo. Galicia [Bs As 1930]. (1152), 8.
Mencións: Ramón Cabanillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1951) Galicia cada treinta días (agosto). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (461), 31 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Narciso Correal ; Antonio Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1951) Una égloga de Pastor Díaz. Galicia [Bs As 1930]. (1157), 3.
Mencións: Nicomedes Pastor-Díaz ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1951) A paisaxe na nosa poesía. Mundo Gallego [1951-52]. 1ª época (1), 13 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1951) Nuestra lengua literaria. Galicia [Bs As 1930]. (1158), 8.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1951) Un poeta festivo. Galicia [Bs As 1930]. (1161), 8.
Mencións: Enrique Labarta Pose ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1951) Geografía del seseo. Galicia [Bs As 1930]. (1165), 9.
Mencións: Armando Cotarelo Valledor ; Daniel Devoto ; Vicente García de Diego ; Marcial Valladares ; Alonso Zamora Vicente ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1952) Tres figuras símbolos. Lar. (224), 27 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1952) A persoalidade de Diego Gelmírez. Mundo Gallego [1951-52]. 1ª época (2), 17 .
Mencións: Arcebispo Xelmírez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1952) Galicia cada treinta días (noviembre). Galicia [Bs As 1926]. (463), 8 .
Mencións: Emilia Pardo Bazán ; Manuel Rodrigues Lapa ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1952) Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (464), 7 .
Mencións: Ángel Amor Ruibal ; Daniel Calzado Poceiro ; Manuel Curros Enríquez ; Gala Murguía ; Emilia Pardo Bazán ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1952) Diccionario de escritores. Galicia [Bs As 1930]. (1173), 3.
Mencións: Antonio Couceiro Freijomil ; Francisco Sánchez Cantón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1952) Poesía del precursor. Galicia [Bs As 1930]. (1174), 8.
Mencións: Rosalía de Castro ; García Acuña ; Manuel Murguía ; Juan Naya ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1952) Doce meses da cultura galega: O mundo da poesía A prosa literaria Investigación e vulgarización As artes plásticas e a música Institucións e revistas Outras actividades. Nosa Terra, A. (481), 2.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1952) A poesía de Pura Vázquez. Galicia [Bs As 1930]. (1176), 8.
Mencións: Pura Vázquez Iglesias ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1952) Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (465), 8 .
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Manuel María ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1952) El alma de nuestra cultura. Galicia [Bs As 1930]. (1182), 8.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) Ronsel. Nuestra vieja habla. Galicia [Bs As 1926]. (466), 27.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) A poesía de Pura Vázquez. Opinión Gallega. (134), 5.
Mencións: Pura Vázquez Iglesias ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) El 25 de julio en Compostela. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (1), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) Treinta días de vida gallega: El día de Galicia Nuestras fiestas y romerías Panorama literario Arte y Música Notas económicas. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (1), 7.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) Galicia e Pondal. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (1), 12.
Mencións: Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1952) Treinta días de vida gallega: Nuestro resurgimiento cultural Movimiento musical El mundo de los libros Actividad artística Fiestas y romerías Otras informaciones. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (2), 9 .
Mencións: Antonio Ángel ; Henry Brathome ; Álvaro Cebreiro ; Álvaro Cunqueiro ; José Fernández Martínez ; Jesús Gómez Tonel ; José María de Juan ; Carmen Juega ; Manuel López Garabal ; Rogelio Lorenzo ; Ovidio Murguía de Castro ; Otero Baena ; Ramón Otero Pedrayo ; Manuel Pesqueira ; Faustino Santalices Pérez ; Seijo Rubio ; Rafael Usandivaras ; José Ramón Villar Chao ; Arcebispo Xelmírez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1952) Treinta días de vida gallega: Fiestas y romerías El mundo de los libros Actividad artístico-musical Otras informaciones. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (3), 14.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1952) Aniversario de Castelao. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (3), 19 .
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) En la morada de Murguía. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (4), 18.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ; Gala Murguía ; Ovidio Murguía de Castro ; Juan Naya ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) Treinta días de vida gallega: El mundo de los libros Miscelánea informativa El arte y la música Notas económicas Vigo, ciudad en auge. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (4), 4 .
Mencións: Francisco Asorey ; Pura García de Villar ; Ramón Menéndez Pidal ; André Navarra ; Ramón Otero Pedrayo ; Bernaldo del Río ; María de Villarino ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) Dos artículos de Fernández del Riego: Desde el Duero al Ortegal; Un ilustre fraile. Galicia [Bs As 1926]. (468), 23.
Mencións: Frei Martín Sarmiento ; Elías de Tejada ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) Galicia cada treinta días (septiembre y octubre). Galicia [Bs As 1926]. (468), 17 .
Mencións: Domingo García-Sabell ; Ramón Menéndez Pidal ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) El arte de Manuel Colmeiro. Opinión Gallega. (137), 4.
Mencións: Manuel Colmeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) Evocación de Castelao. Opinión Gallega. (137), 7.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1953) Carta no aniversario de Castelao. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (5), 21.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1953) 30 días de vida gallega: Glosa: Horizontes cerrados Una romería invernal Nuevas publicaciones Miscelánea informativa Panorama artístico-musical Notas económicas. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (5), 11 .
Mencións: Prisciliano ; Fermín Bouza Brey ; Manuel Chamoso Lamas ; Evaristo Correa Calderón ; Alberto da Cunha ; Álvaro Cunqueiro ; M. Delphy ; Ramón Menéndez Pidal ; Teixeira de Pascoaes ; Elena Quiroga ; José María Ramos ; Casimiro Torres ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1953) 30 días de vida gallega: Glosa:Galicia y Teixeira de Pascoaes Miscelánea cultural Fiestas y romerías El mundo de los libros Panorama artístico-musical Noticiero económico. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (6), 16 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1953) Mi canción a Compostela. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (7), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1953) Galicia e Teixeira de Pascoaes. Lar. (236), 29 .
Mencións: Teixeira de Pascoaes ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1953) 30 días de vida gallega: Glosa: El galleguismo del P. Sarmiento El mundo de los libros Miscelánea cultural Fiestas y romerías Información económica. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (8), 16 .
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Fermín Bouza Brey ; Ben-Cho-Shey ; Frei Martín Sarmiento ; Ramón Otero Túñez ; Juan B. Puig ; Elena Quiroga ; Castelao ; Juan Rof ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1954) Paisaxe noitebrega. Lar. (248), 26.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1954) A lección de Castelao. Opinión Gallega. (147), 6.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1954) Lugo: paisaje de historia. Airiños. (13), 36 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1954) A lección de Castelao. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (9), 4.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1954) Cruces de Pedra. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (9), 8.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1954) 30 días de vida gallega:Glosa: Tres generaciones poéticasMiscelánea culturalPanorama artístico-musicalEl mundo de los librosInformación económica. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (9), 16 .
Mencións: Fernando Álvarez de Sotomayor ; Luís Amado Carballo ; Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Álvaro Cebreiro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Antonio López Ferreiro ; Juan Naya ; Antonio Noriega Varela ; Manuel Antonio ; Jenaro Pérez Villaamil ; Antonio Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1954) Reivindicación gallega de Valle-Inclán. Galicia Emigrante. (1), 10 .
Mencións: Valle-Inclán ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1954) Rafael Dieste. Galicia Emigrante. (2), 5, .
Mencións: Rafael Dieste ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1954) Galicia: paisaje y lirismo. Galicia Emigrante. (3), 4 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1954) O país de Valdeorras. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (10), 8.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1954) 30 días de vida gallega: Glosa: El camino a Compostela Miscelánea cultural El mundo de los libros Noticiario artístico Panorama musical Información económica Fiestas y romerías. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (10), 17 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1954) Unha carta da terra. Adiante. (2), 4.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1954) Galicia en cuatro partes. Alma Gallega. , 18.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1954) O engado da nosa Mar. Galicia Emigrante. (6), 7, .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1954) La Editorial Galaxia al servicio de la cultura gallega. Galicia Emigrante. (7), 16 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1955) O camiño da nosa cultura. Lar. (260), 45 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1955) Galicia cada treinta días (diciembre, enero). Galicia [Bs As 1926]. (481), 12 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Xesús Carro ; Sebastián González García-Paz ; Isidro Parga Pondal ; Salvador Parga Pondal ; Francisco Tettamancy ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1955) Sobre tres libros publicados por "Ediciones Galicia". Loa de la amistad. Galicia [Bs As 1926]. (481), 18 .
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1955) Galicia cada treinta días (marzo, abril). Galicia [Bs As 1926]. (482), 4 .
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Manuel Casás Fenández ; Juana de Ibarbourou ; Juan Rof Carballo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1955) Una entrevista con Ramón Piñeiro. Galicia Emigrante. (11), 16 .
Mencións: Ramón Piñeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1955) Viejos libros. Galicia Emigrante. (11), 2, .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1955) Galicia cada sesenta días (mayo, junio). Galicia [Bs As 1926]. (483), 12 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Antonio Couceiro Freijomil ; Prudencio Landín Tobío ; Joaquín Pérez Fernández ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1955) Rosalía de Castro, vista por una escritora inglesa. Galicia Emigrante. (12), 6, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Janet H. Perry ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1955) Festas de Vigo. Desfile de Carros Representativos. Adiante. (4), 5.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1955) Galicia cada sesenta días (junio, julio). Galicia [Bs As 1926]. (484), 19 .
Mencións: Manuel Chamoso Lamas ; Julio Rodríguez Yordi ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1955) Galicia vista por Azorín. Galicia Emigrante. (14), 3, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Azorín ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1955) Otero Pedrayo fala de Galicia e da súa cultura. Galicia Emigrante. (15), 3, .
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1955) El paisaje monástico de Galicia. Galicia Emigrante. (15), 8 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1955) Don Manuel Murguía, en la voz de su hija Gala. Galicia Emigrante. (16), 18 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ; Gala Murguía ; Janet H. Perry ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1955) A fala con Carballo Calero, sobre temas da nosa cultura. Galicia Emigrante. (16), 4 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1955) Galicia cada sesenta días (setiembre, octubre). Galicia [Bs As 1926]. (486), 9 .
Mencións: Juan Bautista Andrade ; Manuel Casás Fenández ; Antonio Couceiro Freijomil ; Álvaro Cunqueiro ; Juan Montes ; Joseph M. Piel ; Arcebispo Xelmírez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1956) A guía de Compostela. Lar. (272), 13 .
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1956) Una vieja tradición. Galicia Emigrante. (17), 24 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1956) Conversa con García Sabell. Galicia Emigrante. (17), 3 .
Mencións: Domingo García-Sabell ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1956) Entrevista con Xohan Ledo. Galicia Emigrante. (18), 3 .
Mencións: Xohán Ledo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1956) Galicia cada sesenta días (noviembre, diciembre). Galicia [Bs As 1926]. (487), 8 .
Mencións: Ángel Amor Ruibal ; Ricardo Carballo Calero ; Antonio Couceiro Freijomil ; José María Hernansáez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1956) Con Cuevillas, en breve conversa. Galicia Emigrante. (19), 4.
Mencións: Florentino López Alonso-Cuevillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1956) Unha lonxana entrevista con Cotarelo. Galicia Emigrante. (19), 28.
Mencións: Armando Cotarelo Valledor ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1956) Galicia cada sesenta días (enero, febrero). Galicia [Bs As 1926]. (488), 7 .
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Miguel de Cervantes ; Federico García Lorca ; Ramón Menéndez Pidal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1956) Conversa con Fermín Bouza Brey. Galicia Emigrante. (20), 2 .
Mencións: Fermín Bouza Brey ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1956) Galicia vista por Unamuno. Galicia Emigrante. (21), 3,7.
Mencións: Miguel de Unamuno ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1956) Os castelos de Galicia. Galicia Emigrante. (21), 4 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1956) Galicia cada sesenta días (marzo, abril). Galicia [Bs As 1926]. (489), 10 .
Mencións: Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1956) El país de Valdeorras. Galicia Emigrante. (22), 24 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1956) Celestino F. de la Vega, a súa interpretación da realidade galega. Galicia Emigrante. (22), 7 .
Mencións: Celestino Fernández de la Vega ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1956) O arte galego, na visión de Carlos Maside. Galicia Emigrante. (23), 4 .
Mencións: Carlos Maside ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1956) Daniel Cortezón. Galicia Emigrante. (24), 13 .
Mencións: Daniel Cortezón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1956) O noso pasado histórico, visto por Ferro Couselo. Galicia Emigrante. (24), 3 .
Mencións: Xesús Ferro Couselo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1956) De la astronomía de Galicia y de los astrónomos gallegos. Opiniones de D. Ramón María Aller. Galicia Emigrante. (25), 17 .
Mencións: Ramón María Aller ; Rafael Cid ; Armando Cotarelo Valledor ; Antonia Ferrín Moreiras ; Domingo Fontán ; José Rodríguez González ; Enrique Vidal Abascal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1956) Fernández-Oxea Falamos de Arqueoloxía e Folklore. Galicia Emigrante. (25), 3 .
Mencións: Ben-Cho-Shey ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1957) A nosa lingua literaria. Lar. (284), 12 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1957) Conversa con Fermín Penzol, o gran bibliófilo galego. Galicia Emigrante. (26), 2 .
Mencións: Fermín Penzol ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1957) Galicia cada sesenta días (noviembre, diciembre). Galicia [Bs As 1926]. (493), 7 .
Mencións: Valle-Inclán ; Casto Méndez ; Arcebispo Xelmírez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1957) Gómez Román fala dos problemas da arquitectura galega. Galicia Emigrante. (27), 4 .
Mencións: Manuel Gómez Román ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1957) Feijoo en su tiempo. Galicia [Bs As 1926]. (494), 13 .
Mencións: Manuel Casás Fenández ; Benito Jerónimo Feijoo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1957) Galicia cada sesenta días (enero, febrero). Galicia [Bs As 1926]. (494), 9 .
Mencións: Francisco Sánchez Cantón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1957) A voz da mocedade: conversa con Ramón Lugrís. Galicia Emigrante. (28), 4 .
Mencións: Ramón Lugrís ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1957) Mr. Reckert fala de Galicia e do Celtismo. Galicia [Bs As 1926]. (495), 15.
Mencións: Stephen Reckert ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1957) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (495), 9 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Conde de Quirós ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1957) O Dr. Rodrigues Lapa enxuicia algús problemas da cultura galega. Galicia Emigrante. (29), 13 .
Mencións: Manuel Rodrigues Lapa ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1957) Conversa sobre Galicia co autor de Terra Brava. Galicia Emigrante. (29), 4 .
Mencións: Ánxel Fole ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1957) Coloquio con Martínez-Risco sobre o Dereito galego. Galicia Emigrante. (30), 4 .
Mencións: Sebastián Martínez-Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1957) Compostela. Ciudad de Piedra. Galicia [Bs As 1926]. (497), 4 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1957) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (497), 8 .
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Xosé Luís Méndez Ferrín ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1957) Xosé Luís Franco Grande opina.... Galicia Emigrante. (31), 4 .
Mencións: Xosé Luís Franco Grande ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1957) Homenaje a Florentino L. Cuevillas. Galicia [Bs As 1926]. (498), 14.
Mencións: Florentino López Alonso-Cuevillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1957) "Antes de que el tiempo muera". Novela de José Blanco Amor. Opinión Gallega. (181), 3.
Mencións: José Blanco Amor ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1957) Noticiero Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (498), 8 .
Mencións: Ramón Cabanillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1958) Sonata valleinclanesca. Lar. (296), 21 .
Mencións: Valle-Inclán ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1958) Entrevista co Prof. Río Barja. Galicia Emigrante. (32), 5 .
Mencións: Francisco Río Barja ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1958) Evocación de dos Vidas. Galicia [Bs As 1926]. (499), 13.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (499), 6 .
Mencións: Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Carlos Martínez-Barbeito ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1958) Conversa literaria con Plácido Castro. Galicia Emigrante. (33), 5 .
Mencións: Plácido Castro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1958) Mondoñedo en medio del Valle. Galicia [Bs As 1926]. (500), 5.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (500), 6 .
Mencións: Concha Castroviejo ; Manuel Curros Enríquez ; Xosé Filgueira Valverde ; Domingo García-Sabell ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Ramón Otero Pedrayo ; Sofía Casanova ; Daniel de la Sota y Valdecilla ; Gonzalo Torrente Ballester ; Luís Pimentel ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1958) George Borrow fala das nosas cidades. Galicia Emigrante. (34), 25 .
Mencións: George Borrow, Don Jorgito “o inglés” ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1958) Conversa con Isidro Parga Pondal. Galicia Emigrante. (34), 7 .
Mencións: Isidro Parga Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1958) El Antiguo Reino de Galicia. Galicia [Bs As 1930]. (1291), 4.
Mencións: Emilio González López ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1958) Los gallegos de Buenos Aires vistos por José Plá. Galicia [Bs As 1926]. (501), 8.
Mencións: José Plá ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (501), 4 .
Mencións: Ramón Cabanillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1958) Entrevista con Cesareo Saco. Galicia Emigrante. (35), 4 .
Mencións: Cesáreo Saco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (502), 6 .
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Carlos Maside ; José Villamarín Prieto ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1958) Conversa con Xohana Torres. Galicia Emigrante. (36), 11 .
Mencións: Xohana Torres ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (503), 6 .
Mencións: Aurelio Aguirre ; Rosalía de Castro ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (504), 6 .
Mencións: Manuel Curros Enríquez ; Agustina Otero Iglesias "A Bella Otero" ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1959) Galicia, en Carlos Maside. Lar. (302), 16 .
Mencións: Carlos Maside ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1959) Rosalía Murguía. Galicia [Bs As 1926]. (505), 21.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1959) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (505), 6 .
Mencións: Fernando Bermúdez ; Eduardo Blanco Amor ; Alfredo Brañas ; Ramón Cabanillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1959) Un diccionario gallego. Galicia [Bs As 1926]. (506), 15.
Mencións: Leandro Carré ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Eladio Rodríguez González ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1959) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (506), 12 .
Mencións: Ramón Baltar ; Juan Antonio Bardem ; Uxío Carré Aldao ; Martín Códax ; Álvaro Cunqueiro ; Ramón Otero Pedrayo ; Xohán de Requeixo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1959) Catro conversas. Galicia Emigrante. (37), 8 .
Mencións: Ramón Cabanillas ; Antonio Faílde Gago ; Aníbal Otero ; Manolo Torres ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1959) Presencia da nosa cultura. Vieiros. (1), 48.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1959) Un gallego octogenario. Galicia [Bs As 1926]. (507), 30.
Mencións: Ken Keirades ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1959) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (507), 22 .
Mencións: Manuel Álvarez Álvarez ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ricardo Carballo Calero ; Fidel Castro ; Agustina Otero Iglesias "A Bella Otero" ; Isidro Parga Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1959) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (508), 22 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1959) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (509), 6 .
Mencións: Álvaro Cunqueiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1959) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (510), 18 .
Mencións: Gonzalo Torrente Ballester ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1960) Filmógrafo dun viaxe a América. Lar. (304), 19 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1960) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (511), 8 .
Mencións: Alfredo Brañas ; Uxío Carré Aldao ; Conde de Quirós ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1960) Guía de escritores lucenses. Galicia [Bs As 1926]. (512), 17 .
Mencións: Daniel Cortezón ; Álvaro Cunqueiro ; Celestino Fernández de la Vega ; Manuel María ; Ánxel Fole ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Uxío Novoneyra ; Nicomedes Pastor-Díaz ; Luís Peña ; Ramón Piñeiro ; Luz Pozo Garza ; Juan Rof Carballo ; Lois Tobío Fernández ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1960) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (512), 28 .
Mencións: Ramón Cabanillas ; Camilo José Cela ; Eduardo Lence-Santar ; Paloma Picasso ; Daniel de la Sota y Valdecilla ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1960) Galicia en Buenos Aires. Galicia [Bs As 1926]. (513), 45.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1960) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (513), 46 .
Mencións: Fernando Álvarez de Sotomayor ; Antonio López Ferreiro ; Gregorio Marañón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1960) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (514), 28 .
Mencións: Luís María Fernández Espinosa ; Borobó ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1960) Lo gallego y lo universal. Galicia [Bs As 1930]. (1316), 6.
Mencións: Xohán Vicente Viqueira ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1960) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (516), 14 .
Mencións: Ramón María Aller ; Ángel Jorge ; Emilia Pardo Bazán ; Manuel Antonio ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1961) Ricardo Carballo Calero. Crítico. Galicia [Bs As 1926]. (517), 16.
Mencións: Ricardo Carballo Calero ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1961) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (517), 10 .
Mencións: Justo Domínguez ; Sebastián Martínez-Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1961) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (518), 6 .
Mencións: María Casares ; Faustino Santalices Pérez ; Benito Vicetto ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1961) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (519), 12 .
Mencións: José Casares ; Ángel del Castillo López ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1961) Saúdo y esperanza. Alén Mar. (1), 7.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1961) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (520), 22 .
Mencións: Roberto Nóvoa Santos ; Manuel Quiroga ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1961) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (521), 10 .
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1961) O museo da cidade. Galicia [Bs As 1926]. (522), 17.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1961) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (522), 18 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1962) Una y otra Galicia. Casa de Galicia de Unidad Gallega. .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1962) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (523), 11 .
Mencións: Ánxel Fole ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1962) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (524), 7, .
Mencións: Jesús Carballo ; Manuel Casás Fenández ; Basilio Losada ; Azorín ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1962) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (525), 6 .
Mencións: José Couselo Bouzas ; Álvaro Cunqueiro ; Valle-Inclán ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1962) En terras pontevedresas. Lérez. (1), 71 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1962) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (526), 6 .
Mencións: Jesús Bal y Gay ; Elena Colmeiro ; Antonio Meijide Pardo ; Ramón Otero Pedrayo ; Eladio Rodríguez González ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1962) Na encrudillada dos vieiros (nota de felicitación do autora á revista Vieiros). Vieiros. (2), 75.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1962) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (527), 6 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Juana de Ibarbourou ; Castelao ; Eladio Rodríguez González ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1962) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (528), 23 .
Mencións: Emilio Álvarez Blázquez ; Manuel Banet ; Juana de Ibarbourou ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1963) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (529), 15 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Álvaro Cunqueiro ; Rafael Dieste ; Francisco Fernández del Riego ; Celso Emilio Ferreiro ; Vicente Risco ; Sebastián Martínez-Risco ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1963) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (529), 15 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Álvaro Cunqueiro ; Rafael Dieste ; Francisco Fernández del Riego ; Celso Emilio Ferreiro ; Vicente Risco ; Sebastián Martínez-Risco ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1963) Noticiario Gallego. Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (530), 13 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Rosalía de Castro ; Vicente Risco ; Francisco Vázquez Saco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1963) La Primera Obra Maestra de las Letras Gallegas. Orientación Gallega. (12), 1.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1963) Vicente Risco en la cultura gallega. Lugo. (239), 1.
Mencións: Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1963) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (531), 6 .
Mencións: Nicomedes Pastor-Díaz ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1963) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (532), 36 .
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Fermín Bouza Brey ; Manuel Castro Gil ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Ernesto Guerra da Cal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1963) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (533), 6 .
Mencións: Álvaro Cunqueiro ; Eduardo Pondal ; Gonzalo López Abente ; Severo Ochoa ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1963) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (534), 19 .
Mencións: Ramón Martínez López ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1964) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (535), 17 .
Mencións: Xavier Bóveda ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1964) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (536), 9 .
Mencións: Ramón Cabanillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1964) La lección de P. Sarmiento. Orientación Gallega. (23), 12.
Mencións: Frei Martín Sarmiento ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1964) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (537), 11 .
Mencións: Benito Jerónimo Feijoo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1964) Castelao Sempre. Airiños. (17), 33.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1964) A personalidade de Feixóo. Galicia [Bs As 1926]. (538), 17 .
Mencións: Benito Jerónimo Feijoo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1964) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (538), 25 .
Mencións: Gaziel ; Álvaro Cunqueiro ; Wenceslao Fernández Flórez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1964) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (539), 11 .
Mencións: Salvador Cabeza de León ; Valentín Paz-Andrade ; Arturo Souto ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1964) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (540), 10 .
Mencións: Jorge Guillén ; Salvador de Madariaga ; Ramón Otero Pedrayo ; Castelao ; José Taboada ; Miguel de Unamuno ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1965) Viaxe por Galicia. Casa de Galicia de Unidad Gallega. , 63 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1965) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (541), 6 .
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Manuel Gómez Román ; Aníbal Otero ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1965) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (542), 7 .
Mencións: Eladio Rodríguez González ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1965) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (543), 23 .
Mencións: Eduardo Pondal ; Xosé Neira Vilas ; Isidro Parga Pondal ; Julio Sigüenza ; Xohana Torres ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1965) O pintor Souto: artista do povo galego: en lembranza da súa vida e obra. Galicia [Bs As 1930]. (1357), 12.
Mencións: Alfredo Souto ; Arturo Souto ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1965) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (544), 25 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Luís Seoane ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1965) La "Galicia Literaria" de 1875. Galicia [Bs As 1926]. (546), 27.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1965) Crónica dun viaxe os Ancares e o Cebreiro. Galicia [Bs As 1926]. (546), 15 .
Mencións: Celestino Fernández de la Vega ; Francisco Fernández del Riego ; Ánxel Fole ; Domingo García-Sabell ; Ramón Piñeiro ; Francisco Río Barja ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1965) Crónica dun viaxe os Ancares e o Cebreiro. Galicia [Bs As 1926]. (546), 15 .
Mencións: Celestino Fernández de la Vega ; Francisco Fernández del Riego ; Ánxel Fole ; Domingo García-Sabell ; Ramón Piñeiro ; Francisco Río Barja ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1965) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (546), 35 .
Mencións: Francisco Añón ; Ricardo Carballo Calero ; Manuel Murguía ; Julia Minguillón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1966) Curros e a súa Terra. Casa de Galicia de Unidad Gallega. , 42.
Mencións: Manuel Curros Enríquez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1966) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (552), 35 .
Mencións: Antonio García Conde ; Carlos Maside ; Xesús San Luís ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1967) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (553), 15 .
Mencións: José María Bustamante ; Valle-Inclán ; José Espinosa ; Antonio Fernández López ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1967) El galleguismo de Azorín. Galicia [Bs As 1926]. (554), 15.
Mencións: Azorín ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1967) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (554), 35 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1967) Curros e a súa terra. Irmandade. (15).
Mencións: Manuel Curros Enríquez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1967) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (555), 24 .
Mencións: Francisco Esmorís ; Xesús Ferro Couselo ; Manuel Leiras Pulpeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1967) Compostela y Europa. Galicia [Bs As 1926]. (556), 36 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1968) Pondal na súa paisaxe. Casa de Galicia de Unidad Gallega. , 51 .
Mencións: Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1968) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (559), 63 .
Mencións: Enrique Fernández-Villamil ; Ramón Piñeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1968) Pondal y su lira de hierro. Irmandade. (28), 5.
Mencións: Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1968) Saludo. Irmandade. (28), 7.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1968) Castelao y su obra. Irmandade. (29), 25.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1969) A voz precursora de tres poetas. Casa de Galicia de Unidad Gallega. , 52 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1970) Cabanillas na Terra do Salnés. Casa de Galicia de Unidad Gallega. , 43.
Mencións: Ramón Cabanillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1970) O sentimento da terra. Galicia [Bs As 1926]. (573), 23 .
Mencións: Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1970) O renacimento idiomático de Galicia. Galicia [Bs As 1926]. (576), 57.
Mencións: Francisco Añón ; Alberto Camino ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ; Nicomedes Pastor-Díaz ; Xoán Manuel Pintos ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1971) Galicia no espello. Lume Novo. (21), 4.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1973) En Terras Pontevedresas. Casa de Galicia de Unidad Gallega. , 22.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1975) Castelao e a súa obra. Galicia [Bs As 1926]. (604), 52.
Mencións: Castelao ;
MAGARIñOS, A. (1/1977) Prensa galega (1931-1936) : "Resol" e "Ser". Teima. (6), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Azaña ; Jesús Bal y Gay ; Eduardo Blanco Amor ; Fermín Bouza Brey ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Manuel Colmeiro ; Arturo Cuadrado ; Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Rafael Dieste ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Osorio-Tafall ; Ánxel Fole ; Johan Carballeira ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Manuel Lugrís ; Luís Manteiga ; Vicente Risco ; Carlos Maside ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Manuel Antonio ; Emilio Pita ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Luís Seoane ; Ramón Suárez Picallo ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ; Victoriano Taibo ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Evelio Acevedo ; Lois Peña Novo ; Eliseo Pulpeiro ; Eugenio Montes ; Valentín Paz Andrade ; Aureliano José Pereira de la Riva ; Juvenal Ortiz Saralegui ; José Pasín Romero ;
FREIXANES, V. (2/1977) Libros. Teima. (11), 33.
Ver bibliografía
Mencións: Napoleón Bonaparte ; Francisco Fernández del Riego ; José Landeira Yrago ; Nicomedes Pastor-Díaz ; Xoán Manuel Pintos ; Xosé Crecente Vega ; Rafael L. Ninyoles ;
FREIXANES, V. (4/1977) Méndez Ferrín e Silvio Santiago : Os premios da crítica. Teima. (19), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Carlos Casares ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Basilio Losada ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Luís de Camoens ; Arcadio López Casanova ; Silvio Santiago ; Xosé Ramón Reboiras Noia ;
MARIñO, X. (4/1977) O remuíño. Teima. (20), 32.