PERSOAS

----

Áurea Fernández Rodríguez

profesora da Universidade de Vigo e membro do grupo
BITRAGA