PERSOAS

----

Manuel María

Poeta destacado polo carácter combativo e o compromiso político