PERSOAS

----

Borobó

Xornalista, crítico e novelista colaborador de publicacións diarias e revistas de literatura