PERSOAS

----

Marcial Gondar

Catedrático de Antropoloxía Social, Facultade de Filosofía, Universidade de Santiago de Compostela