PERSOAS

----

María M. Álvarez Lires

Un científico ilustrado que se adiantou ao seu tempo
. Todo parece indicar que Frei Martín Sarmiento -Pedro José García Balboa- naceu en San Xoán de Cerdedo, en Pontevedra, e non en Villafranca del Bierzo como se viña afirmando desde a súa morte (Santos, 2008)
Participou en