PERSOAS

----

Xosé Luís Axeitos


secretario
da Real Academia Galega