Histórico: Participación de Xosé Luís Axeitos nas actividades do CCG

----

Xosé Luís Axeitos

Biografía de Xosé Luís Axeitos


secretario
da Real Academia Galega

Publicacións nas que participou Xosé Luís Axeitos

Portada de  Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina
LIBRO. ACTAS

Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina

Actas do Congreso internacional Luís Seoane: Galicia – Arxentina: unha dobre cidadanía

Xosé Luís Axeitos comisión organizadora...

Xosé Luís Axeitos comité científico...

Xosé Luís Axeitos relator/a...

MULLERES E HISTORIA

Zambrano-Dieste

O legado de dúas figuras insubornables