PERSOAS

----

Henrique Monteagudo

1959 Esteiro, Muros, A Coruña
Participou en
Fotografias
Debate con Álex Susanna e María José Olaziregui
Debate con Álex Susanna e María José Olaziregui
Debate con Olga Castro e Danilo Manera
Debate con Olga Castro e Danilo Manera
Debate con Xoán Lagares e Carlos Brandeiro
Debate con Xoán Lagares e Carlos Brandeiro
Debate con Javier Gómez Montero e Eva Gugenberger
Debate con Javier Gómez Montero e Eva Gugenberger
Clausura
Clausura
As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserción dos estudos galegos. Thomas Harrington
As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserción dos estudos galegos. Thomas Harrington
Debate con María García Liñeira, María Filipowicz e Xosé Luís Regueira
Debate con María García Liñeira, María Filipowicz e Xosé Luís Regueira
O galego na Modern Language Association. Gabriel Rei Doval
O galego na Modern Language Association. Gabriel Rei Doval
Os estudos galegos: a súa emerxencia e os novos paradigmas. Alejandro Alonso
Os estudos galegos: a súa emerxencia e os novos paradigmas. Alejandro Alonso
Inauguración
Inauguración
Presentación-Debate: Lingua, sociedade e política
Presentación-Debate: Lingua, sociedade e política
Mesa de traballo: 30 anos de política lingüística
Mesa de traballo: 30 anos de política lingüística
Inauguración
Inauguración
As institucións galegas e a proxección internacional da cultura galega
As institucións galegas e a proxección internacional da cultura galega
El Instituto Cervantes y su proyección americana
El Instituto Cervantes y su proyección americana
Inauguración
Inauguración
Relatorio: Movementos sociais emerxentes: a mobilización xuvenil
Relatorio: Movementos sociais emerxentes: a mobilización xuvenil
 Os cambios de lingua: contextos e motivación
Os cambios de lingua: contextos e motivación
Inauguración dos XIV  Encontros  para a  normalIzación  lIngüístIca
Inauguración dos XIV Encontros para a normalIzación lIngüístIca
Discursos sobre a(s) lingua(s) e ideoloxías lingüísticas nos medios de comunicación.
Discursos sobre a(s) lingua(s) e ideoloxías lingüísticas nos medios de comunicación.
Tipoloxías de política lingüística: comparación Irlanda / Euskadi.
Tipoloxías de política lingüística: comparación Irlanda / Euskadi.
Modelos xerais de regulación institucional do plurilingüismo en Europa.
Modelos xerais de regulación institucional do plurilingüismo en Europa.
Análise xeral: a política lingüística do Estado.
Análise xeral: a política lingüística do Estado.
Diagnose: evolución da situación sociolingüística en Galicia nos últimos anos.
Diagnose: evolución da situación sociolingüística en Galicia nos últimos anos.
Diagnose: a política lingüística das administracións galegas nos últimos anos.
Diagnose: a política lingüística das administracións galegas nos últimos anos.
Inauguración do Seminario
Inauguración do Seminario
2ª sesión do seminario sobre Lingua, Sociedade e Política en Galicia. Modelos de oficialidade / linguas e ensino
2ª sesión do seminario sobre Lingua, Sociedade e Política en Galicia. Modelos de oficialidade / linguas e ensino
Análise da acción política no ámbito municipal
Análise da acción política no ámbito municipal
A promoción do galego como política pública
A promoción do galego como política pública
Inauguración XIII Encontros para a normalización lingüística
Inauguración XIII Encontros para a normalización lingüística
Nas orixes da lírica galego-portuguesa
Nas orixes da lírica galego-portuguesa
Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega: Contidos da cultura
Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega: Contidos da cultura
Inauguración do congreso O Século de Xelmírez
Inauguración do congreso O Século de Xelmírez
Inauguración dos XII Encontros para a Normalización Lingüística
Inauguración dos XII Encontros para a Normalización Lingüística
Presentación do ditame do CCG sobre as <i>Bases para a elaboración dun decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia</i>
Presentación do ditame do CCG sobre as Bases para a elaboración dun decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia
Presentación da proposta do CCG sobre a lingua galega
Presentación da proposta do CCG sobre a lingua galega
Henrique Monteagudo e María Xosé Agra Romero, na presentación da xornada de Xohana Torres
Henrique Monteagudo e María Xosé Agra Romero, na presentación da xornada de Xohana Torres