Cristina Sánchez

----

Cristina Sánchez

Biografía de Cristina Sánchez


Profesora titular de Filosofía do Dereito da Universidad Autónoma de Madrid desde o ano 2005. Na súa traxectoria académica desenvolveu dúas liñas de investigación fundamentais: o estudo do pensamento da filósofa Hannah Arendt, sobre a cal publicou un dos primeiros libros no mundo de fala hispana sobre esta autora, Hannah Arendt. El espacio de la política (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003). Posteriormente, desenvolveu a tematización do seu pensamento, achegándoa ás cuestións actuais. A outra liña de investigación entronca coa filosofía feminista contemporánea, e máis concretamente coa teoría crítica. Interesoulle especialmente a cuestión da cidadanía das mulleres e as exclusións do espazo público; así, publicou capítulos de libros e artigos sobre Seyla Benhabib ou Iris Marion Young e o libro Feminismos. Debates teóricos contemporáneos (Alianza, Madrid, 2001). É codirectora da Colección Calíope. Estudios Feministas y del Género Iberoamericanos, da Editorial Plaza y Valdés. Nos últimos anos investiga os problemas do mal político, asociado a temas de construción de memorias colectivas e reparacións. A análise do totalitarismo e do Holocausto ocupa algunhas das súas últimas publicacións. Foi investigadora principal de dous proxectos de investigación financiados polo Ministerio de Economía e Competitividade, na súa convocatoria anual do Plan Nacional de Investigación: o primeiro deles (2012-2016) é Los residuos del mal en las sociedades postotalitarias. Respuestas desde una política democrática (FFI2012-31635); o segundo, en marcha na actualidade (2016-2020), titúlase Violencias políticas y género: Imaginarios, escenarios y resistencias (FEM2016-76101-R). Arestora, no marco dese proxecto traballa sobre a violencia sexual en conflitos armados desde o marco teórico da teoría feminista contemporánea. Recentemente publicou monografías sobre Hannah Arendt e Simone de Beauvoir, e editou libros sobre o problema do mal contemporáneo (Cartografías del mal, Plaza y Valdés, 2017, e Confrontando el mal, Siglo del Hombre, 2018). É directora do Instituto Universitario de Estudios de la Mujer da Universidad Autónoma de Madrid desde 2016.

Cristina Sánchez nas actividades do CCG

Hannah Arendt