Blanca Muñoz

----

Blanca Muñoz

Biografía de Blanca Muñoz


Esta doutora en Filosofía foi premio de Investigación Científica no ano 1982. Entre as súas publicacións pódense citar os libros seguintes: Cultura y Comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas (1989). Teoría de la Pseudocultura. Estudios de Sociología de la Cultura y la Comunicación de Masas (1995). Whose Master`s Voice? The Development of Popular Music in Thirteen Cultures (1997). Theodor W. Adorno: Teoría Crítica y Cultura de Masas (2000). La Cultura Global. Medios de Comunicación, Ideología y Cultura en la sociedad globalizada (2005). Modelos Culturales. Teoría Sociopolítica de la Cultura (2005). Ademais, publicou numerosos estudos e artigos sobre a ideoloxía, a cultura e o coñecemento colectivo na sociedade contemporánea.

Publicacións nas que participou Blanca Muñoz