PERSOAS

----

Xosé Neira Vilas

1928 Gres, Vila de Cruces, Pontevedra | 2015 Gres, Vila de Cruces, Pontevedra
En 1949 emigra a Bos Aires, onde desempeña traballos diversos. Participa na comisión organizadora do Primeiro Congreso da Emigración Galega. Casa en 1957 con Anisia Miranda, cubana. Xuntos fundan a organización librero-editorial "Follas Novas" para difundir o libro galego en América. De volta a Galicia, preside a Fundación cultural José Neira Vilas na súa localidade natal.