PERSOAS

----

Teresa Nieto

Arquitecta do Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia
Participou en