José Baña Pose

----

José Baña Pose

1892 Santa Comba

Publicacións nas que participou José Baña Pose

Portada de  Vindicación
LIBRO. FACSíMILE

Vindicación

Vida e milagros de Pepe de Xan Baña en trinta anos de Cuba