Histórico: Participación de Xosé M. Núñez Seixas nas actividades do CCG

----

Xosé M. Núñez Seixas

1966 Ourense

Biografía de Xosé M. Núñez Seixas

1966- Ourense

É catedrático de Historia Contemporánea na USC e ten sido investigador ou profesor convidado en numerosas universidades como París VII, París X, Rennes II, Bielefeld, Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung (Postdam), ou Stanford. Os seus eidos principais de pescuda son os nacionalismos ibéricos e europeos nos séculos xix e xx, así como en estudos migratorios e na historia cultural da guerra e da violencia no século XX. Forma parte dos consellos de redacción das revistas máis reputadas da súa área de coñecemento como Estudos Migratorios, Estudios Migratorios Latinoamericanos e Historia Social, amais de ser membro do consello asesor de varias revistas ibéricas e internacionais, coma o European History Quarterly, Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine, ou Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies.


É autor de varias monografías en galego, inglés, alemán, francés, portugués, español e catalán, así como de numerosos artigos en revistas ibéricas e internacionais, como History & Memory, Journal of Contemporary History, Social History, Journal of Social History, European History Quarterly, Review of European History, Contemporary European History, Bulletin of Hispanic Studies, Passato e Presente, Journal of Modern European History, Análise Social, Cultural History, War and History ou Journal of War and Culture Studies. Igualmente, ten publicado deceas de capítulos en volumes colectivos de ámbito ibérico e internacional. Conta con máis de trinta publicacións e, entre os seus títulos destacan, Internacionalitzant el nacionalisme. El catalanisme polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa (1914-1936) (Catarroja / Valencia: Afers / Universitat de València, 2010); con J. Moreno, Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea (Madrid: Tecnos, 2017); ou War Veterans and the World after 1945. Cold War Politics, Decolonization, Memory (Londres: Routledge, 2018); Patriotas transnacionales. Ensayos sobre nacionalismo y transferencias culturales en el siglo XX (Madrid: Cátedra, 2018, no prelo).

Publicacións nas que participou Xosé M. Núñez Seixas

Portada de  Son de Galicia
LIBRO

Son de Galicia

Os coros galegos
Portada de Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
LIBRO. ACTAS

Os exilios ibéricos: unha ollada comparada

Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza
Portada de  Amarras de tinta
LIBRO. ACTAS

Amarras de tinta

Emigración transoceánica e escrita popular na Península Ibérica: séculos XIX-XX
Portada de  Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina
LIBRO. ACTAS

Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina

Actas do Congreso internacional Luís Seoane: Galicia – Arxentina: unha dobre cidadanía
Portada de O voto emigrante
LIBRO. ACTAS

O voto emigrante

Actas do debate realizado en 2008
Portada de O exilio galego: repertorio biobibliográfico: unha primeira achega
LIBRO

O exilio galego: repertorio biobibliográfico: unha primeira achega

Congreso Internacional o Exilio Galego: do 24 ó 29 de setembro de 2001, Santiago de Compostela
Portada de O exilio galego: repertorio biobibliográfico: unha primeira achega
LIBRO

O exilio galego: repertorio biobibliográfico: unha primeira achega

Congreso Internacional o Exilio Galego: do 24 ó 29 de setembro de 2001, Santiago de Compostela

Xosé M. Núñez Seixas comité científico...

Xosé M. Núñez Seixas coordinou...

Que facer cos lugares de memoria do franquismo?

Ciclo Seíam'eu... en San Simón

A Habana galega

Historia e memorias cruzadas
IRMANDADES DA FALA

Nacionalismo galego e diáspora (1916-1936)

Terceiro Congreso Internacional As Irmandades da Fala

European migrant diasporas and cultural identities

26th AEMI Conference

Xosé M. Núñez Seixas autoria...

Xosé M. Núñez Seixas inaugurou...

Xosé M. Núñez Seixas moderou...

Xosé M. Núñez Seixas presentou...