PERSOAS

----

Ramón Otero Pedrayo

Patriarca das letras galegas, pertenceu á Xeración Nós