Dolores Pereira Oliveira

----

Dolores Pereira Oliveira

Publicacións nas que participou Dolores Pereira Oliveira

Portada de  Informe sobre os arquivos públicos en Galicia.
INFORME

Informe sobre os arquivos públicos en Galicia.

Unha perspectiva de xénero e feminista