PERSOAS

----

Carmen Pérez Pais

membro da Comisión de Igualdade do Consello
da Cultura Galega