Histórico: Participación de Francisco Javier Pérez Rodríguez nas actividades do CCG

----

Francisco Javier Pérez Rodríguez

1964

Biografía de Francisco Javier Pérez Rodríguez

1964-

[Carece de biografía nas actividades do Consello]

Publicacións nas que participou Francisco Javier Pérez Rodríguez

Portada de O tombo de Celanova
LIBRO

O tombo de Celanova

Estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XII)

Materiais de Francisco Javier Pérez Rodríguez

PUBLICACIóN

Os documentos do Tombo de Toxos Outos

Esta publicación, editada por Francisco Javier Pérez Rodríguez, reúne o cartulario medieval do Mosteiro dos Santos Xusto e Pastor de Toxos Outos. A maior parte destes documentos estaban ata o de agora inéditos, a pesares de que este tombo é citado a miúdo polos historiadores debido á serie de miniaturas que o iluminan. A diferencia do que ocorre con outros cartularios medievais de mosteiros galegos, o tombo do mosteiro dos Santos Xusto e Pastor de Toxos Outos non é famoso pola súa documentación. A iluminación deste cunha serie de miniaturas fixo que este cartulario fose citado de cotío polos historiadores, especialmente nestes últimos tempos en que a reproducción fotográfica é abondosa. Calquera especialista coñece xeralmente, por exemplo, a representación de Afonso X coa súa muller e o seu fillo maior, don Fernando de la Cerda, ou –aínda foi máis reproducida– aquela en que don Diego Xelmírez bendí os dous cabaleiros fundadores do mosteiro. Fronte a este “éxito” das súas miniaturas, os documentos do tombo pasaron un tanto inadvertidos ou, desde logo, foron bastante menos reproducidos e citados que as miniaturas, evidentemente. A pesar diso, varios dos seus documentos foron publicados por investigadores como M.ª de los Ángeles Guajardo-Fajardo ou Benito Salvado, quen recolleu en parte o traballo do seu malogrado irmán Vicente. De tódolos xeitos, a meirande parte da documentación do cartulario está aínda inédita, e ponse agora á disposición do investigador gracias ó Consello da Cultura Galega nesta colección de fontes.

Francisco Javier Pérez Rodríguez [] en