Rosario Portela Yáñez

----

Rosario Portela Yáñez

Publicacións nas que participou Rosario Portela Yáñez

Portada de  Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina
LIBRO. ACTAS

Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina

Actas do Congreso internacional Luís Seoane: Galicia – Arxentina: unha dobre cidadanía

Rosario Portela Yáñez nas actividades do CCG