Rodolfo Prada

----

Rodolfo Prada

1892 Os Peares | 1980 Bos Aires
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Publicacións nas que participou Rodolfo Prada

Homenaxe a don Manuel Meilán

Suárez Picallo e Otero Pedrayo en Bos Aires

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Betanzos (1905-) .
Revista del Centro Betanzos
Órgano oficial del Centro Betanzos
n.º 65: Vocero del Centro Betanzos
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Labor Gallega (1913-1917) .
Ilustración mensual: Órgano de las Sociedades Gallegas de Instrucción
Ilustración Decenal
Revista Decenal Ilustrada
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Acción Gallega (1920-1925) .
Publicación Oficial de Casa de Galicia
A partir do n.º 14: Revista Mensual de Casa de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: DIRECCIóN;
Unión Estradense (1928-) .
Instrucción-Fomento-Cooperación: Fundada el 8 de mayo de 1916: Adherida a la Federación de Sociedades Gallegas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Opinión Galeguista (1934-) .
Páxina da Organización Nazonalista Repubricana Galega de Bos Aires
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Casa de Galicia de Unidad Gallega (1940-) .
Libro-Memoria
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Ronsel (1941-) .
Revista editada por el Centro Orensano de Buenos Aires
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Nosa Terra, A (1942-1972) .
Periódico galego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Airiños (1944-) .
Revista de la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Orensano, El (1944-1945) .
Periódico galego
Publicación impresa | Labor na publicación: DIRECCIóN;
Opinión Gallega (1945-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN; DIRECCIóN;
Correo de Galicia (1965-) .
El periódico para los 600.000 hogares gallegos del Río de la Plata
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

PRADA, R. (8/1935) Antolín Faraldo. Lembrando a unha groria betanceira. Centro Social Betanzos. 1ª, 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Antolín Faraldo ;
PRADA, R. (12/1942) O cantazo. Alborada. 1ª (118), 27-28.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(9/1945) Cumpriron anos a «ABC» i «Alborada». Alborada. 1ª (128), 4-6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Perfecto López ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Gumersindo Sánchez Guisande ; Antón Alonso Ríos ; Maximiliano Suárez Noya ; Elías M. Lestón ; Ricardo Montero Trillo ;
(9/1945) «Recordando a Galicia». Alborada. 1ª (128), 47.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Manuel Colmeiro ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Fernando Iglesias Tacholas ; Alfredo Aróstegui ;
(12/1948) Elogiosos comentarios en torno a la actuación de nuestra Coral. Betanzos. 1ª (43), 24-26.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Rodolfo Prada ; Manuel Puente ; José Villamarín Prieto ;
PRADA, R. (12/1948) Unha ollada a Betanzos. Adicado ao afervoado patriota galego, fillo de Betanzos, irmán Xosé Ares Miramontes . Betanzos. 1ª (43), 43-44.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Xosé Ares Miramontes ;
(10/1949) Homenaje a un gran poeta. Alborada. 1ª (143), 54-55.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Valentín Lamas Carvajal ; Domingo Maza ; Rodolfo Prada ; Fernando Iglesias Tacholas ;
(12/1949) Velada de San Roque en el Centro Asturiano. Betanzos. 1ª (44), 49.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rodolfo Prada ; García Guirao ;
PRADA, R. (12/1949) Conferencia del Sr. Rodolfo Prada. Betanzos. 1ª (44), 52-55.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Antolín Faraldo ; Castelao ; Antón Alonso Ríos ; Antón Suárez do Pazo ;
(1/1951) Primeiro aniversario da morte de Castelao - Homenaxes do Centro Betanzos. Betanzos. 1ª (45), 42-48.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Domingo Maza ; Virxinia Pereira Renda ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Javier Vázquez Iglesias ; Antón Alonso Ríos ; Antón Suárez do Pazo ; Xosé Ares Miramontes ;
DíAZ, A. (1/1951) Significazón da obra cultural e patriótica do Centro Betanzos (Verbas pronunciadas polo escritor, periodista e poeta galego siñor Avelino Díaz o 16 de agosto de 1950 - Día de San Roque - no Centro Betanzos). Betanzos. 1ª (45), 66-68.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Antolín Faraldo ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Antón Alonso Ríos ; Ramón de Valenzuela ; Carlos López García-Picos ; Antón Suárez do Pazo ;
GARCíA-SABELL, D. (1/1954) O sono de Castelao. Opinión Gallega. 1ª (147), 6.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rodolfo Prada ; Castelao ;
PRADA, R. (4/1954) Na Universidade de Cuyo ten Galicia un afervoado amigo. O profesor alemá Fritz Krüger, Direitor do Istituto de Lingüística da Facultade de Filosofía e Letras. Opinión Gallega. 1ª (148), 1.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Fritz Krüger ;
MAGARIñOS, A. (1/1977) Prensa galega (1931-1936) : "Resol" e "Ser". Teima. (6), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Azaña ; Jesús Bal y Gay ; Eduardo Blanco Amor ; Fermín Bouza Brey ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Manuel Colmeiro ; Arturo Cuadrado ; Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Rafael Dieste ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Bibiano Fernández Osorio-Tafall ; Ánxel Fole ; Johan Carballeira ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Manuel Lugrís Freire ; Luís Manteiga ; Vicente Risco ; Carlos Maside ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Antonio Pérez Sánchez ; Emilio Pita ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Luís Seoane ; Ramón Suárez Picallo ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ; Victoriano Taibo ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Evelio Acevedo ; Lois Peña Novo ; Eliseo Pulpeiro ; Eugenio Montes ; Aureliano José Pereira de la Riva ; Juvenal Ortiz Saralegui ; José Pasín Romero ;