PERSOAS

----

Asunta Rodríguez

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, onde cursa os estudos de doutoramento entre 1988 e 1990
Participou en