Histórico: Participación de Bieito Silva Valdivia nas actividades do CCG

----

Bieito Silva Valdivia

Biografía de Bieito Silva Valdivia


USC

Publicacións nas que participou Bieito Silva Valdivia

Portada de  Contacto de linguas, hibrididade, cambio
LIBRO

Contacto de linguas, hibrididade, cambio

Contextos, procesos e consecuencias
Portada de  Linguas, sociedade e política
LIBRO. ACTAS

Linguas, sociedade e política

Un debate multidisciplinar
Portada de  Norma lingüística e variación
LIBRO. ACTAS

Norma lingüística e variación

Unha perspectiva desde o idioma galego
Portada de A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
LIBRO. ACTAS

A lingua galega, historia e actualidade (v. I)

Actas do I Congreso Internacional celebrado do 16 ó 20 de setembro de 1996 en Santiago de Compostela
Portada de O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
LIBRO

O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)

v. 3: Elaboración e difusión da lingua

Materiais de Bieito Silva Valdivia

PUBLICACIóN

Situación do ensino da lingua e da literatura galega na E.S.O.

Este informe é o resultado dunha investigación de campo realizada durante os anos 2005-2007 a partir dun convenio de colaboración entre o CCG e o Instituto de Ciencias da Educación da USC. O labor do Consello da Cultura Galega en relación co idioma galego estivo centrado preferentemente na súa situación social. Esta é a perspectiva acaída, tanto polo propio carácter da institución como organismo asesor e consultor dos poderes públicos galegos, canto porque as circunstancias históricas deste último cuarto de século obrigaban a prestarlle unha atención especial aos vertixinosos cambios sociolingüísticos que se estaban a producir. E este enfoque foi tamén o dominante no traballo que o Consello realizou orientado ao eido educativo, que se ocupou especialmente das dimensións de planificación, dinamización e normalización. A preocupación que nos moveu a emprender o traballo que presentamos, e que coidamos que é amplamente compartillada, ten orixe na constatación de que os resultados obtidos a partir da introdución do estudo da lingua galega, e mesmo do galego como lingua vehicular, no currículo educativo son notablemente inferiores aos esperados e razoablemente esperables, cando menos no que atinxe ao incremento do uso do galego por parte dos e das estudantes. Obviamente, estes cativos resultados deben ser explicados pola confluencia de diversos condicionantes, uns de tipo lingüístico (nivel e tipo de competencia, grao de fluencia, etc.), outros de tipo comunicativo (o ensino da lingua está orientada á capacitación para o uso?), algúns máis de carácter actitudinal (falta de motivacións para o uso do galego) e aínda outros doutro tipo (como pode ser a escaseza de ocasións para a comunicación informal en galego). O traballo que presentamos –e a investigación na que se apoia- atende de xeito particular e concreto a un dos aspectos que acabamos de evocar. A súa é unha orientación pedagóxico-didáctica, unha perspectiva insuficientemente atendida nos estudos relacionados coa lingua galega e que parece urxente abordar con achegas científicas e con debates profesionais. Hoxe é un lugar común considerar que o traballo escolar sobre as linguas e coas linguas transcende o ámbito curricular para converterse nunha opción ideolóxica e nunha proposta de futuro colectivo. Confiamos en que os datos que se ofrecen neste informe, así como as análises e valoracións que os acompañan, sirvan para ampliar ese debate e axuden ás institucións educativas a tomar as decisións pertinentes.

Bieito Silva Valdivia [Relator/a] en