Xohana Torres

----

Xohana Torres

1929 Santiago de Compostela | 2017 Vigo
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de Xohana Torres

1929- Santiago de Compostela | 2017 Vigo
“Sen que ninguén o impida son a dona dos mapas,
anego estancias, adiántome ás eclipses,
entro nas furnas, tomo baluartes...”


A intensidade da voz poética de Xohana Torres nace dunha altísima esixencia: o respecto a si mesma e polo tanto a lectores e lectoras..Así, nesa coherencia, constrúe unha obra literaria que atravesa a segunda metade do século XX e o que ha vir, coa irreverencia da súa propia necesidade. Estamos diante dunha voz necesaria. Pode pois, sen que ninguén o impida, adiantarse as eclipses, entrar nas furnas, tomar baluartes. E faino.

Autora de referencia imprescindible na literatura galega contemporánea a súa é unha obra escollida e esixente que se construíu orixinalísima nuns tempos complexos. Innovadora e enriquecedora das tendencias que marcaron a poesía galega desde os anos cincuenta, ao longo das décadas foi elaborando un corpus creativo de gran solidez. Poeta, dramaturga, narradora, a medida voz literaria da autora modelase contida e afastada, nos últimos anos, do espazo publico.

O seu periplo vital esténdese do Ferrol da infancia e mocidade ao Vigo da madurez onde reside, pero a paisaxe emocional afírmase tamén nas ribeiras do Avia coa poderosa imaxe da súa avoa, e nos mares das navegacións reais, viaxa por Europa, Asia e África, e as soñadas. Mar, tempo, terra no substrato dunha poética da indagación que sorprende a critica e lectores e lectoras desde os seus primeiros libros. Situada na Xeración das Festas Minervais a pegada da súa obra supera contextos xeracionais e esténdense plena e cómplice nas poéticas últimas nas que a súa voz resoa. Nos anos de mocidade desenvolve unha intensa actividade cultural, colabora en revistas, participa en recitais poéticos, actos literarios, rexistros sonoros en homenaxe a Cunqueiro, Castelao... O labor cultural de Xohana Torres ampliase ademais a ámbitos menos frecuentados nos anos sesenta, a súa relación co grupo Teatro Estudio de Ferrol evidencia o seu interese polo xénero que logo cultivaría como autora. En Radio Ferrol realiza o programa “Teresa” e no ano 1965 dirixe, na emisora La Voz de Vigo, “Raíz e Tempo”, o primeiro programa cultural en lingua galega trala guerra civil . É autora así mesmo dun ensaio sobre San Andrés de Teixido, traballos sobre teatro, traduce ao galego, escribe literatura para o publico lector mais novo, e publica con tempo medido obras de narrativa, teatro e poesía. A revisión contemporánea da súa obra subliña a amplitude dun territorio poético singular e persoal

Tal vez pola singularidade da súa obra literaria, e tal vez tamén polo seu afastamento do espazo publico e os medios de comunicación, os outros labores culturais de Xohana Torres pérdense na sombra, escasas referencias documentan un traballo que precisa ser revisado. Esta cartografía do Álbum de mulleres asoma con ese obxectivo: procurar as superficies, os perfís, os ángulos desa obra, achegar materiais para a documentación e relectura do labor literario e cultural de Xohana Torres, a dona dos mapas.

Publicacións nas que participou Xohana Torres

Portada de  Carlos Casares
LIBRO-AUDIO

Carlos Casares

A semente aquecida da palabra

Entrevista radiofónica a Xohana Torres

Quechemarín da Verde bandeira

Ven e verás como soña na mar

Meu amigo tiña un medo

O cabaleiro da pruma na gorra

Retorno de Ulises

Alma, coma no concerto de Vivaldi

Fragmento de A selva de Esmelle

Ti es para min isa Barca…

Penélope

Ninguén está perdida

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 1 (Poetas) 48: Xohana Torres Presentación

Damas, cabaleiros e cortesía na corte do rei

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Eufonía (1958-) .
Pubricación periódica de circulación intercontinental antre os galegos
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1958) Conversa con Xohana Torres. Galicia Emigrante. (36), 11 .
Mencións: Xohana Torres ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1965) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (543), 23 .
Mencións: Eduardo Pondal ; Xosé Neira Vilas ; Isidro Parga Pondal ; Julio Sigüenza ; Xohana Torres ;
CONDE MURUAIS, P. (2/1977) Un traballo máis : Ser muller en Galicia. Teima. (11), 10-13.
Ver reportaxe
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; María Casares ; Rosalía de Castro ; María Antonia Dans ; Victoria Armesto ; Francisco Franco ; Margarita Ledo ; Ramón Otero Pedrayo ; Emilia Pardo Bazán ; María Xosé Queizán ; Hildegart Rodríguez Carballeira ; Mercedes Ruibal Argibay ; Xohana Torres ; Joaquina Dorado Pita ; Dolores Varela ; Emilia Díaz Búa ; Maruxa Rey ;
CATOIRA, M. (8/1977) Narrativa : A teoría corpuscular. Teima. (35), 31.
Ver recensión
Mencións: Xavier Alcalá ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Rafael Dieste ; Celso Emilio Ferreiro ; Ánxel Fole ; Xosé Luís Franco Grande ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Ramón Otero Pedrayo ; Xohana Torres ; Marcial Valladares ; Ignacio Vázquez Diéguez ; Carlos Durán ; Xoán Ignacio Taibo ; Lois Diéguez ; Paco Martín ;
TORRES, X. (5/1983) [Illas-Paradiso, os dones terrenais]. Festa da palabra silenciada. (00), 20.
Ver poesía
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) Penélope. Festa da palabra silenciada. (04), 28.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) [Vila, crepúsculo polas últimas pontes]. Festa da palabra silenciada. (04), 28.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) As cousas que non son e que parecen. Festa da palabra silenciada. (04), 29.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) Alas e ondas rendidas e nacendo. Festa da palabra silenciada. (04), 29.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) O vrán. Festa da palabra silenciada. (04), 31.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) A catedral. Festa da palabra silenciada. (04), 31.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) Fragmento de: A outra banda do Iberr. Festa da palabra silenciada. (04), 32 .
Ver teatro Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) Fragmento de: Un hotel de primeira sobre o río. Festa da palabra silenciada. (04), 33 .
Ver teatro Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) Fragmento de: Adiós María. Festa da palabra silenciada. (04), 35 .
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2/1987) [Nunca esquecería, nunca]. Festa da palabra silenciada. (04), 39 .
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (12/1988) Fragmento de: Pericles e a balea. Festa da palabra silenciada. (05), 63.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (12/1991) [O mar, o mar, os signos estelares, a dilatada noite]. Festa da palabra silenciada. (08), 72.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2001) Illas-paradiso, os dones terrenais. Festa da palabra silenciada. (16), 75.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2001) Penélope. Festa da palabra silenciada. (16), 76.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2001) [Vila, crepúsculo polas últimas pontes]. Festa da palabra silenciada. (16), 76.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2001) As cousas que non son e que parecen. Festa da palabra silenciada. (16), 77.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
TORRES, X. (2001) Alas e ondas rendidas e nacendo. Festa da palabra silenciada. (16), 77.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións: