Miro Villar

----

Miro Villar

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 1 (Poetas) 55: Miro Villar Presentación

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 1 (Poetas) 56: Miro Villar Dioni

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 1 (Poetas) 57: Miro Villar Che

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 1 (Poetas) 58: Miro Villar Xirolo

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 1 (Poetas) 59: Miro Villar Cama de pedra

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 1 (Poetas) 60: Miro Villar Quiñón

Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 1 (Poetas) 61: Miro Villar Mansa

Artigos

VILLAR, M. (2003) (Nós, as inadaptadas), María do Cebreiro. Festa da palabra silenciada. (18), 61-64.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
VILLAR, M. (2004) Música reservada, de Luísa Villalta. Festa da palabra silenciada. (19), 70-72.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
VILLAR, M. (2011) Cartas de republicanos galegos condenados a morte (1936-1948), de Xesús Alonso Montero. Festa da palabra silenciada. (27), 157-159.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións: