Carles Viver Pi-Sunyer

----

Carles Viver Pi-Sunyer

Materiais de Carles Viver Pi-Sunyer

DOCUMENTO

UNA REFLEXIÓN DESDE CATALUÑA SOBRE EL “DERECHO A DECIDIR”

Textos facilitados por Carles_Viver para a contextualización da súa intervención: