Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes

----

Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes

Publicacións nas que participou Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes

Artigos

BISCAINHO-FERNANDES, C. (2007) Reivindicación do dramaturxista. Festa da palabra silenciada. (23), 156-159.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións: