Alexandre Bóveda

----

Alexandre Bóveda

1903 Ourense, Galicia | 1936 A Caeira, Poio, Pontevedra, Galicia
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Discurso de Otero Pedrayo: Ourense, as súas terras e xentes

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Galicia [Bs As 1930] (1930-) .
Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Irmandino, O (1934-1936) .
Periódico galego: Órgano da Irmandade Galeguista do Uruguai
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

DíAZ, A. (12/1948) En col d-unha gran idea. Betanzos. 1ª (43), 60-61.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antón Suárez do Pazo ; Frei Martiño Sarmiento ; Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar ;
PAZ LESTóN, X. (10/1949) 18 de agosto de 1949. Alborada. 1ª (143), 25.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Ánxel Casal ; Eduardo Pondal ; Xosé Núñez Búa ; Manuel Puente ; Antón Alonso Ríos ;
(10/1949) Actos a los que se adhirió nuestra sociedad. Nuestras próximas romerías. Carral. 1ª (2), 25.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Rosalía de Castro ; Juan Montes ; Xosé Núñez Búa ; Manuel Puente ; Antón Alonso Ríos ;
(12/1949) Verdadera importancia alcanzaron los actos conmemorativos del XIII aniversario del Estatuto Gallego y la recordación del Día de los Mártires. Betanzos. 1ª (44), 13.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Alexandre Bóveda ; Isidro Maiztegui ; Xosé Núñez Búa ; Manuel Puente ; Castelao ; Antón Alonso Ríos ; Alfredo Somoza ; Avelino Díaz ; Xosé Manuel, "Lito" López Álvarez ;
FERNáNDEZ, F. (12/1949) Trayectoria histórica del Galleguismo. Betanzos. 1ª (44), 23-25.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Alfredo Brañas ; Ramón Cabanillas ; Vicente Risco ; Xaime Quintanilla ; Antón Villar Ponte ; Lois Porteiro Garea ;
PRADA, R. (12/1949) Conferencia del Sr. Rodolfo Prada. Betanzos. 1ª (44), 52-55.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Antolín Faraldo ; Castelao ; Antón Alonso Ríos ; Antón Suárez do Pazo ;
(10/1950) Homaxe aos Mártires galegos. Alborada. 1ª (147), 44.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Antón Alonso Ríos ;
(1/1951) Foron celebrados o 14 aniversario do Estatuto Galego i-a Diada dos Mártires. Betanzos. 1ª (45), 23.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Bieito Cupeiro ; Antón Alonso Ríos ; Cándido Rey ; Alfonso Díaz Trigo ;
(12/1976) A rúa era roxa e pedía abstención. Teima. (1), 10.
Ver opinión
Mencións: Xosé Manuel Beiras ; Alexandre Bóveda ; Jose Luis Rodriguez Pardo ; Adolfo Suárez González ; Theodor W. Adorno ; Alfonso Álvarez Gándara ; Francisco Bustabad ;
(1/1977) Alexandre Bóveda, in memoriam. Teima. (5), 6.
Ver nota breve
Mencións: Alexandre Bóveda ;
(1/1977) A cerámica popular chega á cidade. Teima. (5), 6.
Ver nota breve
Mencións: Alexandre Bóveda ;
VILAS NOGUEIRA, J. (2/1977) Alexandre Bóveda. Teima. (10), 22.
Ver opinión
Mencións: Alexandre Bóveda ; Castelao ;
CAMESELLE MéNDEZ, B. (2/1977) Hai corenta e un anos : As eleccións do Frente Popular. Teima. (11), 24-25.
Ver artigo
Mencións: Basilio Álvarez Rodríguez ; Manuel Azaña ; Alexandre Bóveda ; Castelao ; Joaquín Calvo Sotelo ; Sebastián Risco ;
MAGARIñOS, A. (5/1977) 1931-1936 : A prensa nas vilas. Teima. (23), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Emilio Álvarez Blázquez ; Eduardo Blanco Amor ; Alexandre Bóveda ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Ramón de Valenzuela ; Antón Alonso Ríos ; Joaquín Loriga ; Manuel Portela Valladares ; Segundo Carlos Pardo-Ciórraga de Santos ; Pereira Vidal ; Manuel González Rodríguez ; José Trapero Pena ; Antonio Maseda Bouso ; T. Torres Quiroga ; Mario Canda Pérez ; Antonio Bacelar Besteiro ;
(6/1977) O parto das urnas : Este é o seu diputado (I). Teima. (29), 4-9.
Ver reportaxe
Mencións: Alexandre Bóveda ; Alfredo Brañas ; Pío Cabanillas Gallas ; Camilo José Cela ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Domingo García-Sabell ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Víctor Moro Rodríguez ; Perfecto Yebra ; Francisco Vázquez ; Luis González Seara ; Carlos Otero Díaz ; José Rivas Fontán ; Jesús Sancho Rof ; Rodolfo Martín Villa ; Antonio Puig Gaite ; David Pérez Puga ; Andrés Eguíbar Rivas ; Antonio Vázquez Guillén ; José Antonio Gago Lorenzo ; Elena María Moreno González ; Francisco Bustelo ; Manuel Fontoira Surís ; José García García ; Fermín Zelada de Andrés Moreno ; Genoveva Suárez Saavedra ; María Cruz Fernández de la Riva Varela de Limia ; Heriberto Quesada Porto ; Alfonso S. Palomares ; Marina Lombos de Vicente ; Rosa Torrado Oubiña ; Isabel Varela Uña ;
MAGARIñOS, A. (6/1977) Comunicación : "Heraldo de Galicia" e as eleccións republicanas. Teima. (29), 32.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Banet Fontenla ; Alexandre Bóveda ; Xosé Filgueira Valverde ; Adolf Hitler ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Joaquín Calvo Sotelo ; Isidoro Guede ; Xosé Sesto López ; José García Vidal ; José Lino Sánchez ; Darío Caramés Ruza ; José Martínez Tiscar ; José Fernández Borrajo ; José Goyanes Sotelo ; José Antonio Varela Garza ; Xosé Lois Parente del Riego ; Ángel Martínez Doval ; José Perille Garra ; Pedro Basanta del Río Rojo ;
BARREIRO FERNáNDEZ, X. (7/1977) O galeguismo histórico (1840-1936). Teima. (32), 37-39.
Ver reportaxe
Mencións: Joaquín Arias Sanjurjo ; Juan Barcia Caballero ; Alexandre Bóveda ; Alfredo Brañas ; Ramón Cabanillas ; Salvador Cabeza de León ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos VII de Francia ; Xosé Filgueira Valverde ; Antonio López Ferreiro ; Ramón Máiz Suárez ; Vicente Risco ; José Ortega y Gasset ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Juan Manuel Paz Nóvoa ; Castelao ; Francisco Romero Blanco ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Carlos Zubillaga ; Alejandrino Fernández Barreiro ; Antón Losada Diéguez ; Marcelo Macías y García ; Alberte Martínez López ; Lois Peña Novo ; Lois Porteiro Garea ; Esteban Quet y Puigvert ; Ramón Pérez Costales ; Manuel Lago González ; Eugenio Montero Ríos ; Alfonso Alfonso Bozzo ; Xan Moreno González ; Ramón Faginas ; Federico Gallardo ; Joaquín Díaz de Rábago ; Juan Vázquez de Mella y Fanjul ; Ramón Bernárdez ; Olimpio Pérez Rodríguez ; Pedro Pais Lapido ; Bernardo Santaló ; Urbano Anido ; Gabino, conde de Bugallal y Araujo ; José Antonio Parga Sanjurjo ; Evaristo Martelo Pauman ;
MéNDEZ FERRíN, X. (7/1977) O nacionalismo cara ó futuro. Teima. (32), 43-45.
Ver reportaxe
Mencións: Alexandre Bóveda ; Bieito Cupeiro ; Francisco Franco ; Eduardo Pondal ; Lenin ; Ramón Lugrís ; Manuel Murguía ; Vicente Risco ; Karl Marx ; Xosé Neira Vilas ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Moisés da Presa ; Castelao ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Enrique Fuentes Quintana ; Francisco Rodríguez ; Ramón López Suevos ; Florentino L. Cuevillas ; Antón Moreda ;
MAGARIñOS, A. (8/1977) Adeus, PCG, adeus : Alonso Montero, esquerdista independente. Teima. (35), 21.
Ver entrevista
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Alexandre Bóveda ; Castelao ;
LóPEZ CARREIRA, A. (8/1978) Alexandre Bóveda e o Partigo Galeguista. Nosa Terra, A. (27), 20.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Alexandre Bóveda ;
LEDO ANDIóN, M. (2/1979) Antón da Ponte: galeguismo sí, pero anti-imperialista. Nosa Terra, A. (48), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Castelao ; Antón da Ponte ;