José Luís Meilán Gil

----

José Luís Meilán Gil

1933 A Coruña | 2018 A Coruña
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Artigos

(1/1977) P.G.I. e A.P. : A dereita-dereita se organiza. Teima. (7), 17.
Ver artigo
Mencións: Manuel Fraga ; José María Gil-Robles ; José Luís Meilán Gil ; Francisco Puy Muñoz ; Ramón López-Suevos ; Laureano López Rodó ; Joaquín García Picher ; Baldomero Fernández Calviño ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ;
LóPEZ FACAL, X. (3/1977) Ilustres políticos, caciques, funcionarios do Poder. Teima. (12), 25.
Ver artigo
Mencións: José Luis Bugallal y Marchesi ; Pío Cabanillas Gallas ; Santiago Casares Quiroga ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; José Ortega y Gasset ; José Luís Meilán Gil ; Joaquín Calvo Sotelo ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Portela Valladares ; Eugenio Montero Ríos ; Javier García-Prieto Gómez ; Alfonso Alfonso Bozzo ; Antonio Gramsci ;
FREIXANES, V. (3/1977) A crónica do poder : ¿Quén manda en Galicia?. Teima. (15), 10-14.
Ver reportaxe
Mencións: Feliciano Barrera ; Julio Fernández Argüelles ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Xosé Filgueira Valverde ; Manuel Fraga ; Rafael J. Portanet Suárez ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Víctor Moro Rodríguez ; Luciano García Alén ; Pío Cabanillas Alonso ; Eulogio Gómez Franqueira ; Jose Castro Alvarez ; José María de Areilza ; Antonio, “Leri” Nieto Figueroa ; Pablo Padin ; Antonio Ramilo ; Joaquín García Picher ; Gervasio Martínez-Villaseñor García ; Rodolfo Martín Villa ; Ignacio García López ; Pedro Otero Rey ; Demetrio Salorio Suárez ; Carlos Arias Navarro ; Antonio Puig Gaite ; David Pérez Puga ; Joaquín Queizán Taboada ; Alberto Monreal Luque ; Víctor Bouzo ; José Luis Peláez Casalderrey ; Manuel Paz Sánchez ; Ramón Encinas Diéguez ; Pío Malvar ; Luis, "Licho" González Taboada ; Benito Hermida Cebreiro ; Manuel Crespo Alfaya ; José Nogueira Fernández ; José María Pernas Martínez ; Braulio Alfageme ; Jaime Hervada ;
FREIXANES, V. (3/1977) ¿Quén manda en Galicia? (II) : A fraga política de Compostela. Teima. (16), 14-16.
Ver artigo
Mencións: Carlos Baliñas ; Feliciano Barrera ; Gerardo Fernández Albor ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Ramón Pais Ferrín ; Porto Anido ; Agustín Sixto Seco ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Francisco Puy Muñoz ; Perfecto Yebra ; Jesús Precedo Lafuente ; Pío Cabanillas Alonso ; José María de Areilza ; Jose Luis Fernandez Garcia ; Jose Guerra Campos ; Laureano López Rodó ; Rodolfo Martín Villa ; Baldomero Fernández Calviño ; Antonio Castro García ; José Antonio Souto Paz ; Francisco Luis López Carballo ; Camilo Barcia ; Pedro Pueyo Novo ; Néstor Cobas ; Carlos Mario Fernández García ; Luis Sánchez Arguindey ; César Lombera Pardo ;
CONDE MURUAIS, P. (3/1977) Valdoviño : O alcalde que quere gobernar con sable. Teima. (16), 20-21.
Ver artigo
Mencións: José Luís Meilán Gil ; Rodolfo Martín Villa ; José Morales Crespo ; Xosé Díaz Rodríguez ; Gonzalo Doce Barro ; Guillermo Raposo ; Gerardo Gómez García ; Leandro Freire ; Edelmiro Canosa ;
CONDE MURUAIS, P. (4/1977) Cée : Concentrar a golpe de cacicadas. Teima. (18), 16-17.
Ver reportaxe
Mencións: José Luís Meilán Gil ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Corzo Diéguez ; Manuel Lagoa Castreje ; Celerino Trilo Núñez ;
RIVAS, M. NAVAZA, X. (4/1977) As forzas políticas explícanse : (I) A dereita que non quere selo. Teima. (19), 10-13.
Ver entrevista
Mencións: Carlos Baliñas ; Ramón Chao ; Francisco Franco ; Ramón Pais Ferrín ; Valentín Paz-Andrade ; José Luís Meilán Gil ; Perfecto Yebra ; Alfonso Sánchez Izquierdo ; Eulogio Gómez Franqueira ; Fernando García Agudín ; Antonio Garrigues Diaz-Cañabate ; Baldomero Fernández Calviño ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Corzo Diéguez ; Victorino Rosón Ferreiro ; Xaime Illa Couto ;
CONDE MURUAIS, P. (4/1977) Miño : Non rotundo á urbanización da marisma. Teima. (19), 16-17.
Ver artigo
Mencións: José Luís Meilán Gil ; Antonio Álvarez ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Corzo Diéguez ; Juan Fernández Arévalo ; Ignacio García Nóvoa ; José López Montero ;
(5/1977) O mentireiro verdadeiro : O reto dun delfín. Teima. (23), 27.
Ver nota breve
Mencións: José Luís Meilán Gil ;
POUSA ANTELO, A. (5/1977) Coas eleccións á vista : Un sospeitoso plan de "millora agraria". Teima. (24), 14-15.
Ver artigo
Mencións: José Luís Meilán Gil ; Lino Rodríguez Madero ;
(6/1977) Os elexidos : Congreso [e] Senado. Teima. (28), 7.
Ver nota breve
Mencións: Pío Cabanillas Gallas ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Victoria Armesto ; Manuel Iglesias Corral ; Celso Montero ; Valentín Paz-Andrade ; Antonio Rosón ; José Luís Meilán Gil ; José María David Suárez Núñez ; Víctor Moro Rodríguez ; Perfecto Yebra ; Francisco Vázquez ; Eulogio Gómez Franqueira ; José Quiroga Suárez ; Francisco Cacharro Pardo ; Antonio Díaz Fuentes ; Luis González Seara ; José María Pardo Montero ; Cándido Sánchez Castiñeiras ; Jesús Sancho Rof ; Jose Antonio Trillo ; Baldomero Fernández Calviño ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Andrés Eguíbar Rivas ; Miguel Riestra Paris ; Antonio Carro Martínez ; Antonio Vázquez Guillén ; Nora Inés Vilariño Salgado ; José Manuel Couceiro Taboada ; José Manuel Piñeiro Amigo ; Luis González Vázquez ; Gerardo Harguindey Banet ; Julio Ulloa Vence ; Estanislao Reverter Sequeiros ; José Rodríguez Rosa ; José Antonio Gago Lorenzo ; Carlos Sueiro Pico ; Elena María Moreno González ; Francisco Bustelo ; Manuel Fontoira Surís ; José García García ;
(6/1977) O parto das urnas : Este é o seu diputado (I). Teima. (29), 4-9.
Ver reportaxe
Mencións: Alexandre Bóveda ; Alfredo Brañas ; Pío Cabanillas Gallas ; Camilo José Cela ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Domingo García-Sabell ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Víctor Moro Rodríguez ; Perfecto Yebra ; Francisco Vázquez ; Luis González Seara ; Carlos Otero Díaz ; José Rivas Fontán ; Jesús Sancho Rof ; Rodolfo Martín Villa ; Antonio Puig Gaite ; David Pérez Puga ; Andrés Eguíbar Rivas ; Antonio Vázquez Guillén ; José Antonio Gago Lorenzo ; Elena María Moreno González ; Francisco Bustelo ; Manuel Fontoira Surís ; José García García ; Fermín Zelada de Andrés Moreno ; Genoveva Suárez Saavedra ; María Cruz Fernández de la Riva Varela de Limia ; Heriberto Quesada Porto ; Alfonso S. Palomares ; Marina Lombos de Vicente ; Rosa Torrado Oubiña ; Isabel Varela Uña ;
(7/1977) ¿Galicia, en segunda división?. Teima. (30), 3.
Ver nota breve
Mencións: Josep Tarradellas ; José Luís Meilán Gil ;
(7/1977) Tra-la rendición de Galicia : A esquerda conspira. Teima. (30), 4-7.
Ver artigo
Mencións: Celso Montero ; Adolfo Suárez ; Alfonso Zulueta ; José Luís Meilán Gil ; Fernando González Laxe ; Santiago Álvarez ; Gonzalo Adrio ; Fernando García Agudín ; Xesús Vega Buxán ; Bernardo Valiño ;
(7/1977) Este é o seu diputado (II). Teima. (30), 20-22.
Ver reportaxe
Mencións: Xoán Carlos I de España ; Manuel Fraga ; Manuel Iglesias Corral ; Valentín Paz-Andrade ; José Luís Meilán Gil ; José María David Suárez Núñez ; José Luis Iglesias ; Eulogio Gómez Franqueira ; José Quiroga Suárez ; Luis González Seara ; Jose Antonio Trillo ; Ricardo, "Kaíto" Martín Esperanza ; Ángel Temiño Sáiz ; Miguel Riestra Paris ; Daniel Regalado Aznar ; Nora Inés Vilariño Salgado ; José Manuel Couceiro Taboada ; José Manuel Piñeiro Amigo ; María del Carmen Llorens Mas ; Celso Montero Rodríguez ; Pilar Uribe Corrales ; Julia Gayoso Feliz ;
ÁLVAREZ POUSA, L. (7/1977) Crónica política : Os parlamentarios fixeron mesa. Teima. (31), 13.
Ver artigo
Mencións: Xoán Carlos I de España ; Pío Cabanillas Gallas ; Camilo José Cela ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Domingo García-Sabell ; Valentín Paz-Andrade ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Víctor Moro Rodríguez ; Eulogio Gómez Franqueira ; Luis González Seara ; Juan Iglesias Corral ; José Rivas Fontán ; David Pérez Puga ; Andrés Eguíbar Rivas ; Antonio Carro Martínez ; Antonio Vázquez Guillén ; José Manuel Couceiro Taboada ; Francisco Bustelo ;
(7/1977) Este é o seu diputado (e III). Teima. (31), 16-19.
Ver reportaxe
Mencións: Xoán Carlos I de España ; Pío Cabanillas Gallas ; Augusto Assía ; Victoria Armesto ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Juan Fernández Latorre ; Eulogio Gómez Franqueira ; Francisco Cacharro Pardo ; José María de Areilza ; Antonio Díaz Fuentes ; José María Pardo Montero ; Cándido Sánchez Castiñeiras ; José Solís Ruíz ; Baldomero Fernández Calviño ; Ricardo, "Kaíto" Martín Esperanza ; Carlos Arias Navarro ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Pío Malvar ; Antonio Carro Martínez ; Luis González Vázquez ; Gerardo Harguindey Banet ; Julio Ulloa Vence ; Estanislao Reverter Sequeiros ; Carlos Sueiro Pico ; Antonio Rosón Pérez ; María Cardoso García ; José Rodríguez Reza ; Marisol Ferreiro Hurtado de Mendoza ;
RIVAS, M. ÁLVAREZ POUSA, L. LóPEZ MARIñO, A. (7/1977) A cara (verdadeira) do Centro. Teima. (32), 4-7.
Ver reportaxe
Mencións: Pío Cabanillas Gallas ; Augusto Assía ; David Ferrer Garrido ; Manuel Fraga ; Avelino Pousa Antelo ; José Luís Meilán Gil ; Eulogio Gómez Franqueira ; Antonio Álvarez ; José Manuel Liaño Flores ; Manuel Soto ; Laureano López Rodó ; José Solís Ruíz ; Joaquín García Picher ; Baldomero Fernández Calviño ; Ricardo, "Kaíto" Martín Esperanza ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Corzo Diéguez ; Ángel Ron Fraga ; Manuel Lagoa Castreje ; Juan Fernández Arévalo ; Eduardo Olano Gurriarán ; Daniel Regalado Aznar ; Carlos Sueiro Pico ; José Millán-Astray ; Tomás Allende y García-Baxter ; Luis Pita ;
BLANCO REY, M. (7/1977) [Fotografía de José Luis Meilán Gil]. Teima. (32), 7.
Ver gráfico
Mencións: José Luís Meilán Gil ;
POUSA, X. O. TEO, M. (11/1978) Ahí ven unha Constitución. Nosa Terra, A. (39), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Bautista Álvarez ; José Luís Meilán Gil ; Santiago Álvarez ; Francisco Puy Muñoz ;