Paco Díaz Rey

----

Paco Díaz Rey

Biografía de Paco Díaz Rey


Mestre, pedagogo e lingüista. Profesor de lingua e literatura. Investigador na didáctica da lectura e da escritura.
Asesor de formación do profesorado. Ámbito das linguas, da literatura e das bibliotecas escolares.
20 anos dedicado á docencia na escola pública e a actividades de animación á lectura.