Xosé Gregorio Ferreiro Fente

----

Xosé Gregorio Ferreiro Fente

Biografía de Xosé Gregorio Ferreiro Fente


Profesor de ensino secundario, traballa actualmente como asesor técnico da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.
Participou na redacción e coordinación de proxectos como o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega ou a Comisión Interdepartamental da Xunta de Galicia. Foi profesor colaborador do Instituto de Ciencias da Educación (cursos de aptitude pedagóxica) da USC e do Centro Autonómico de Formación e Innovación do Profesorado.
Entre 2017 e 2019, foi vicepresidente da Network to Promote Linguistic Diversity, asociación de ámbito europeo con sede en Bruxelas que integran tanto organismos públicos e académicos, como organizacións non gobernamentais que teñen entre os seus fins a promoción das linguas minoritarias.
Paralelamente, é autor de libros, artigos e ensaios sobre temas literarios e a historia da literatura galega.

Publicacións nas que participou Xosé Gregorio Ferreiro Fente

Portada de  Fardel de eisilado
LIBRO. FACSíMILE

Fardel de eisilado