Histórico: Participación de Javier Pantoja nas actividades do CCG

----

Javier Pantoja

Biografía de Javier Pantoja


Licenciado en Historia da Arte (UGR). Mestrado en Xestión Cultural (Fundación Ortega y Gasset) e experto en Comunicación Pública (INAP). Xefe da Área de Desenvolvemento Dixital do Museo Nacional del Prado. Coordinou os websites do Museo até a actualidade, así como o website Goya en el Prado.
Tamén realizou a coordinación de proxectos como 15 obras maestras del Prado en Google Earth, apps como Second Canvas, o Museo del Prado en iTunes U, o desenvolvemento de contidos en vídeo para o Prado nas súas diferentes canles, a presenza deste en redes sociais entre outras iniciativas dentro da actividade online do Museo del Prado.

Javier Pantoja participou...