PERSOAS

----

Gabriel Pérez-Barreiro

Director e curador xefe da Colección Patricia Phelps de Cisneros.
Participou en