Histórico: Participación de José Carlos Sánchez Pardo nas actividades do CCG

----

José Carlos Sánchez Pardo

Biografía de José Carlos Sánchez Pardo


GI Síncrisis, USC

José Carlos Sánchez Pardo moderou...

ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

Habitando a terra dos mortos

Investigacións arqueolóxicas na Serra do Barbanza (A Coruña): 2014-2018

José Carlos Sánchez Pardo relator/a...

ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

O Proxecto Emchahe

Arqueoloxía das igrexas altomedievais en Galicia