Francisco Puy Muñoz

----

Francisco Puy Muñoz

1936 Cambil (Xaén)

Publicacións nas que participou Francisco Puy Muñoz

Portada de  Identidade e territorio: centenario de Otero Pedrayo
LIBRO. ACTAS

Identidade e territorio: centenario de Otero Pedrayo

Actas Simposio Internacional de Antropoloxía (Santiago de Compostela, 10-11-12 de novembro de 1988)

Artigos

(1/1977) P.G.I. e A.P. : A dereita-dereita se organiza. Teima. (7), 17.
Ver artigo
Mencións: Manuel Fraga ; José María Gil-Robles ; José Luís Meilán Gil ; Francisco Puy Muñoz ; Ramón López-Suevos ; Laureano López Rodó ; Joaquín García Picher ; Baldomero Fernández Calviño ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ;
FREIXANES, V. (3/1977) ¿Quén manda en Galicia? (II) : A fraga política de Compostela. Teima. (16), 14-16.
Ver artigo
Mencións: Carlos Baliñas ; Feliciano Barrera ; Gerardo Fernández Albor ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Ramón Pais Ferrín ; Porto Anido ; Agustín Sixto Seco ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Francisco Puy Muñoz ; Perfecto Yebra ; Jesús Precedo Lafuente ; Pío Cabanillas Alonso ; José María de Areilza ; Jose Luis Fernandez Garcia ; Jose Guerra Campos ; Laureano López Rodó ; Rodolfo Martín Villa ; Baldomero Fernández Calviño ; Antonio Castro García ; José Antonio Souto Paz ; Francisco Luis López Carballo ; Camilo Barcia ; Pedro Pueyo Novo ; Néstor Cobas ; Carlos Mario Fernández García ; Luis Sánchez Arguindey ; César Lombera Pardo ;
(8/1977) Urbanismo en Santiago : O affaire dos trinta millóns. Teima. (34), 8-9.
Ver artigo
Mencións: Ramón Pais Ferrín ; Francisco Puy Muñoz ; Luis Lugo Otero ;
POUSA, X. O. TEO, M. (11/1978) Ahí ven unha Constitución. Nosa Terra, A. (39), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Bautista Álvarez ; José Luís Meilán Gil ; Santiago Álvarez ; Francisco Puy Muñoz ;