Cristina Martínez Peces

----

Cristina Martínez Peces

Publicacións nas que participou Cristina Martínez Peces

Portada de O neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo
LIBRO. ACTAS

O neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo

Actas do Coloquio Internacional (Santiago de Compostela, 1-6 de abril de 1996)