Xosé Luís Suárez Canal

----

Xosé Luís Suárez Canal

1946 Allariz

Publicacións nas que participou Xosé Luís Suárez Canal

Artigos

SUáREZ CANAL, X. () [Mulleres na sala de espera]. Abrente. (10), 8.
Ver ilustración
Mencións: