Histórico: Participación de Håkan Casares nas actividades do CCG

----

Håkan Casares

Biografía de Håkan Casares


Coordinador do Observatorio da Cultura Galega. Doutor en Filoloxía pola Universidade de Vigo. Colaborador externo do Instituto da Lingua Galega. Vogal do consello de administración da Editorial Galaxia. Traballou como investigador contratado da Universidade de Santiago e da Real Academia Galega. Foi membro da Comisión do Plan de Normalización Lingüística da Xunta de Galicia e do comité de expertos para o impulso das linguas cooficiais na Administración Xeral do Estado do Ministerio de Administracións Públicas (Goberno de España). É autor de publicacións do ámbito da sociolingüística, a economía da cultura e a estatística cultural.

Publicacións nas que participou Håkan Casares

Portada de O idioma galego na sociedade
INFORME

O idioma galego na sociedade

A evolución sociolingüística 1992-2008
Portada de A(s) lingua(s) a debate (Edición revisada e ampliada)
INFORME

A(s) lingua(s) a debate (Edición revisada e ampliada)

Inquérito sobre opinións, actitudes e expectativas da sociedade galega
Portada de A(s) lingua(s) a debate
INFORME

A(s) lingua(s) a debate

Inquérito sobre opinións, actitudes e expectativas da sociedade galega
Portada de A sociedade galega e o idioma
INFORME

A sociedade galega e o idioma

evolución sociolingüística de Galicia (1992- 2003)

Materiais de Håkan Casares

PUBLICACIóN

A(s) lingua(s) a debate Inquérito sobre opinións, actitudes e expectativas da sociedade galega

As actitudes lingüísticas son as opinións, ideas e prexuízos que teñen os falantes con respectoa unha lingua. Tradicionalmente, en Galcia considerábase que o galego era unha lingua que non servía para certas cousas ou que era unha lingua que non se lles debía aprender aos cativos. Cos anos, as actitudes foron mudando e cada vez é máis difícil atopar manifestacións abertamente hostís cara o galego. O presente traballo pretende elaborar unha descrición e análise actualizada das actitudes lingüísticas dos galegos a partir dunha enquisa que se centra nos aspectos máis relevantes das opinións que os galegos teñen sobre a súa lingua, así como ofrecer algunhas pistas que completen unha análise actualizada e exhaustiva da situación sociolingüística de Galicia.
PUBLICACIóN

O idioma galego na sociedade

Esta publicación analiza a situación sociolingüística e as expectativas e os cambios que adoitan acompañala e, en boa medida, condicionala. Complementando a publicación previa, A sociedade galega e o idioma. A evolución sociolingüística de Galicia (1992 -2003), nesta ocasión recóllense, ademais, os datos da Enquisa de condicións de vida das familias e o seu módulo específico «Coñecemento e uso do galego», incluído no Plan galego de estatística 2002-2006 do Instituto Galego de Estatística, ao que debo agradecer a súa sincera colaboración institucional.