Arturo Casas Vales

----

Arturo Casas Vales

1958 A Coruña

Biografía de Arturo Casas Vales

1958- A Coruña
Universidade
de Santiago de Compostela

Publicacións nas que participou Arturo Casas Vales

Portada de  Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina
LIBRO. ACTAS

Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina

Actas do Congreso internacional Luís Seoane: Galicia – Arxentina: unha dobre cidadanía
Portada de  Carlos Casares
LIBRO-AUDIO

Carlos Casares

A semente aquecida da palabra