PERSOAS

----

Rosalía de Castro

"Mollo na propia sangre a dura pruma"
De “¡Silencio!”, Follas novas