PERSOAS

----

Xesús Alonso Montero

Licenciado en Filosofía e Letras (especialidade de Filoloxía Románica) na Universidad Central de Madrid en 1953
Participou en