Histórico: Participación de Manuel Chaín nas actividades do CCG

----

Manuel Chaín

Biografía de Manuel Chaín


Subdirector da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia

Manuel Chaín relator/a...

ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

A restauración do campanario de San Martiño Pinario

O achegamento ao proceso tecnolóxico e histórico nunha fábrica do mosteiro: proxecto de urxencia, obra e memoria final