Xavier Costa Clavell

----

Xavier Costa Clavell

1923 Chantada, Lugo, Galicia | 2006

Publicacións nas que participou Xavier Costa Clavell

Artigos

COSTA CLAVELL, X. (11/1976) Catalunya : Socialistas pola unidade. Teima. , 28.
Ver artigo
Mencións: Joan Reventós ;
COSTA CLAVELL, X. (12/1976) Catalunya : o pantasma do lerrouxismo. Teima. (1), 26.
Ver reportaxe
Mencións: Manuel Fraga ; Javier Arias Navarro ; Gregorio Lopez Raimundo ; Jordi Pujol ; Francisco Candel ; Joan Reventós ; Santiago Udina i Martorell ;
COSTA CLAVELL, X. (1/1977) Catalunya : Un ano con atmósfera de libertade. Teima. (4), 20.
Ver artigo
Mencións: Josep Tarradellas ; Jordi Pujol ;
COSTA CLAVELL, X. (1/1977) Catalunya : A "recuperación" do Institut d'Estudis. Teima. (5), 20-21.
Ver artigo
Mencións:
MARIñO, X. (1/1977) O remuiño. Teima. (5), 31.
Ver bibliografía
Mencións: Carlos Casares ; Xavier Costa Clavell ; Celso Emilio Ferreiro ; Vicente Risco ; Xaquín Marín ; Silvio Santiago ; Miro Casabella ; Xerardo Moscoso ; Armando Guerra ;
COSTA CLAVELL, X. (1/1977) Catalunya : Xornadas prá clarificación pre-electoral. Teima. (6), 22.
Ver artigo
Mencións: Santiago Carrillo ; Jordi Pujol ; Ramón Trías Fargas ; Adolfo Suárez González ; Santiago Udina i Martorell ; Antón Cañellas Balcells ;
COSTA CLAVELL, X. (2/1977) Catalunya : Panorama preocupante cara ás eleccións. Teima. (9), 21.
Ver artigo
Mencións: Jordi Pujol ; Ramón Trías Fargas ; Adolfo Suárez González ; Joan-Ramon Colomines-Companys ; Jordi Gil ; Josep M. Triginer Fernández ;
COSTA CLAVELL, X. (3/1977) Catalunya : Sís e nons a Tarradellas. Teima. (13), 20.
Ver artigo
Mencións: Josep Tarradellas ; Jordi Pujol ; Antón Cañellas Balcells ; Michel Poniatowski ;
COSTA CLAVELL, X. (3/1977) Catalunya : Nacen dous novos partidos. Teima. (14), 24.
Ver artigo
Mencións: Karl Marx ; Jordi Gil ; Fernando Jiménez Artigas ;
COSTA CLAVELL, X. (3/1977) Catalunya : Propostas pra tódolos gustos. Teima. (16), 23.
Ver artigo
Mencións: Adolfo Suárez ; Manuel Vázquez Montalbán ; Gregorio Lopez Raimundo ; Jordi Sole Tura ; Josep M. Triginer Fernández ; Antoni Gutiérrez Díaz ; Monserrat Roig ; Jordi Teixidor Martínez ; Pere Ardiaca i Martí ; Carles Creus ; Francisco Frutos ; Javier Nart ;
COSTA CLAVELL, X. (4/1977) Catalunya : Os decisivos votos dos inmigrantes. Teima. (18), 23.
Ver nota breve
Mencións:
COSTA CLAVELL, X. (4/1977) Catalunya : Unha esquerda no centro. Teima. (19), 21.
Ver artigo
Mencións: Jordi Pujol ; Joan Colomines ; José Antonio Trabal Sans ; Eugenio Muñiz ;
(4/1977) Escolma Teima. Teima. (19), 33.
Ver recensión
Mencións: Ramón Cabanillas ; Xavier Costa Clavell ; Celso Emilio Ferreiro ; Uxío Novoneyra ; Xoán Manuel Casado ; Luís Faro ; Miro Casabella ; Xose Maria Veloso ; José Mário Branco ; Ibon Sarasola ; Fiz Vergara Vilariño ;
COSTA CLAVELL, X. (5/1977) Catalunya : A esquerda ten posibilidades. Teima. (23), 20.
Ver nota breve
Mencións: Jordi Pujol ; Ramón Trías Fargas ; Joan Reventós ; Juan Antonio Samaranch ; Josep M. Triginer Fernández ; Ramón Forcadell Prats ; Antonio de Senillosa ; Jaume Casanovas ; Manuel Jiménez de Parga ; Ricardo Bofill ; Salvador Pániker ; Pedro Penalva ; Josep Verde i Aldea ; Juan Cornudella ; Heribert Barrera ; Rodolfo Guerra ;
MARIñO, X. (5/1977) O remuíño. Teima. (24), 31.
Ver recensión
Mencións: Xavier Costa Clavell ; Bernardino Graña ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Nicolás Guillén ; Mariano Otero Castelao ;
(6/1977) "O día" nas emisoras. Teima. (25), 31.
Ver nota breve
Mencións: Rosario Álvarez ; Xosé Ramón Barreiro Fernández ; Rosalía de Castro ; Xavier Costa Clavell ; Marino Dónega ; Francisco Fernández Rei ; Manuel María ; Xosé Fortes Bouzán ; Antonio Fraguas ; Federico García Lorca ; Fernando Madriñán ; Camilo Nogueira ; Antonio Noriega Varela ; Castelao ; Andrés Torres Queiruga ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; Antón Tovar ; Manuel González ; Pedro Gómez Antón ; Jose Isorna ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Xavier Otero ; Luis Rivero De Aguilar ; Ánxel Vence Lois ; Domingo Fernández del Riego ; Marta García ; Adela García ; Pilar Fariña García ; César García ;
COSTA CLAVELL, X. (6/1977) Catalunya : Os sondeos falan dun Centro - esquerda. Teima. (27), 21.
Ver artigo
Mencións: José Cuatrecasas ; Adolfo Suárez ; Gregorio Lopez Raimundo ; Jordi Pujol ; Jordi Sole Tura ; Ramón Trías Fargas ; Josep Andreu ; Laureano López Rodó ; Antoni Gutiérrez ; Joan Reventós ; Santiago Udina i Martorell ; Antón Cañellas Balcells ; Josep M. Triginer Fernández ; Monserrat Roig ; Javier Nart ; Carlos Sentís ; Francesc Cambó ; Manuel Jiménez de Parga ; Josep Verde i Aldea ; Heribert Barrera ; Rodolfo Guerra ; Jorge Canesas Llansana ; Claudio Colomer Marqués ; Carlos Güell de Sentmenat ; Joaquín Badía Tobella ; Javier Sitjes Molins ; Josep Miró i Ardèvol ; Miquel Roca i Junyent ; Agustí Colomines i Companys ; Marta Mata ; Jaume Mota ; Miguel Núñez ; Alfonso C. Comín ; Manuel Almodóvar ; Adolfo Martínez Rubio ; Salvador Millet i Bel ; Manuel Gracia Luño ; Anna Mercadé i Ferrando ; Salvador Casanova ; Emilio Espiñin ; Juan Montraveta ; Avelino Hernández ; Jordi Miguel Luciano ;
FREIXANES, V. (6/1977) Escolma Teima. Teima. (27), 33.
Ver recensión
Mencións: Xavier Costa Clavell ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastian Martinez Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Valentín Paz Andrade ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
COSTA CLAVELL, X. (6/1977) Catalunya : A esquerda do estado. Teima. (29), 20.
Ver artigo
Mencións: Josep Tarradellas ; Jordi Pujol ; Laureano López Rodó ; Antón Cañellas Balcells ; Heribert Barrera ;
FREIXANES, V. GóMEZ, M. (7/1977) Vigo : As rúas do 18 de xullo. Teima. (31), 8-9.
Ver artigo
Mencións: Niceto Alcalá-Zamora ; Xavier Costa Clavell ; Francisco Franco ; Luis Moure-Mariño ; Ramón Polo ; Jesús Suevos Fernández-Jove ; Javier Ozores ; Jose Antonio Primo de Rivera ; Manuel Silva Ferreiro ; Felipe Sánchez ; Antonio Carreró Vergés ; Ignacio Seoane Fernández ; Luis Suárez-Llanos Menacho ; Antonio Aranda Mata ; Emilio Mola Vidal ; Luis Collazo Campos ; Jesús Roca Soler ; Ramón Insúa Martínez ; González Gándara ; Gustav Krukenberg ; Juan Cerqueira ; Luciano Conde Rodríguez ; Eusebio Lago Campos ; Santiago Cortés González ;
COSTA CLAVELL, X. (7/1977) Catalunya : A "Assemblea" non se autodisolve aínda. Teima. (33), 22.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Josep Tarradellas ; Empar Pineda ;
PRADO, E. (8/1977) Produción literaria : Pola normalización do euskera e do galego. Teima. (34), 32.
Ver artigo
Mencións: Xavier Costa Clavell ; Alfonso Alfonso Bozzo ; Ibon Sarasola ; Joan Mari Torrealday ; Joseba Intxausti ;