Histórico: Participación de nas actividades do CCG

----

Biografía de

[Carece de biografía nas actividades do Consello]

Materiais de

PUBLICACIóN

Galicia e Europa

A última entrega, ata o momento, da colección As Nosas Voces que editou o Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega, o número 21, permite escoitar unha conferencia pronunciada por Don Ramón Otero Pedrayo na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Bos Aires, o 26 de xullo de 1959. Nesta conferencia, o intelectual ourensán reflexiona sobre as relacións entre Galicia e a cultura europea, e é unha boa mostra do pensamento de amplas miras de Pedrayo.
PUBLICACIóN

Coloquio en mil duascentas coplas galegas

Reproducción facsimilar do manuscrito orixinal do "Coloquio en 1200 coplas galegas", elaborado por Frai Martín Sarmiento. O libro está editado polo descubridor do orixinal, o profesor e Secretario do Consello da Cultura Galega, Henrique Monteagudo. No presente volume presentamos a edición facsímile do orixinal autógrafo do Coloquio en mil duascentas coplas galegas, obra coñecida tamén baixo outros títulos, como Colección de voces y frases gallegas ou Coloquio de veinticuatro gallegos rústicos. Como é sabido, esta peza saíu da pluma de Martín Sarmiento (1695-1772) a finais de 1746 ou comezos do ano seguinte. Trátase dun escrito de valor excepcional, pois constitúe ó mesmo tempo un dos primeiros ensaios de restauración do cultivo escrito do idioma galego despois da decadencia tardo-medieval, e unha achega fundacional á lingüística galega. Isto outórgalle unha significación absolutamente emblemática na historia do idioma galego. O texto do Coloquio era coñecido polos estudiosos. De feito, foi obxecto dunha primeira publicación xa nos albores do Rexurdimento galego (1859) da man dun dos principais impulsores deste, Juan Manuel Pintos. A partir de aí e ata os nosos días, realizáronse cinco edicións do seu texto completo, recollidas na noticia bibliográfica que aparece ó final da presente nota. Pero estas edicións fúndanse en copias e recopias do orixinal, que se daba explícita ou tacitamente por perdido. Hai escasamente dous meses tivemos a rara fortuna de localizar este na Biblioteca Nacional de Madrid, onde se acha catalogado co título Glosario en que se trata del origen, antigüedad, etimologías y esplendor de la lengua gallega (ms. 18.777). Cando demos co autógrafo do Coloquio, as nosas pescudas na Biblioteca Nacional estaban enmarcadas nos labores do “Proxecto Sarmiento”, que, impulsado polo Consello da Cultura Galega, ten como obxectivo realizar unha edición crítica da obra escrita desa grande lumieira do século XVIII que foi Martín Sarmiento.
PUBLICACIóN

Homenaxe a Noriega Varela Mondoñedo, 19 de outubro de 1967

O 19 de outubro de 1967 Ramón Otero Pedrayo impartiu a conferencia "Homenaxe a Noriega Varela" durante as festas do San Lucas de Mondoñedo. Aquí pódela escoitar enteira, tal e como foi gravada, coa vibrante oratoria de Ramón otero Pedrayo definindo a vida e obra do poeta lugués. A gravación foi recuperada por Manuel Rico nos arquivos de Radio Nacional na Coruña.
PUBLICACIóN

Ramón Cabanillas

PUBLICACIóN

Homenaxe a Rafael Dieste

PUBLICACIóN

Ramón Otero Pedrayo en América (I)

Gravación realizada nun acto en Bos Aires en 1959, tras un xantar coa colectividade galega.