Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego > Revista: Galicia [Bs As 1930] Artigo. O pintor Souto: artista do povo galego: en lembranza da súa vida e obra

Artigos

Revista: Galicia [Bs As 1930].
Artigo: O pintor Souto: artista do povo galego: en lembranza da súa vida e obra


Galicia [Bs As 1930], Num. 1357, (1965), pp. 12


imprimir artigo Descargar A artigo


Mencionados

Alfredo Souto, Arturo Souto,

Temáticas
arte galega [], Repertorio da prensa da emigración galega [Seguindo a liña de difusión do patrimonio documental producido pola colectividade galega do exterior, o Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega presenta a versión actualizada do Repertorio da prensa galega da emigración, editado en 1998 e froito dun proxecto de investigación dirixido por Vicente Peña Saavedra. As persoas interesadas poden atopar aquí unha extensa relación das publicacións galegas editadas —tanto polas asociacións de emigrantes como por persoeiros destacados da colectividade galega—, que están relacionadas co feito migratorio. Compílanse 756 referencias hemerográficas correspondentes a publicacións que presentan unha variada tipoloxía: boletíns, xornais de información xeral, revistas culturais, revistas e voceiros internos das asociacións de emigrantes, prensa política, publicacións institucionais etc. En cada rexistro pódese atopar ampla información sobre a cabeceira (título, subtítulo, lema, lugar de edición, idioma, prezo, sociedade editora, resumo de contidos, periodicidade e cronoloxía etc). Faise especial fincapé nos números que se poden consultar directamente nas nosas instalacións. Estase a traballar na incorporación de todos os números existentes no AEG para poder ser consultados en liña, facilitando así o acceso a aqueles usuarios que o desexen. ], personaxes [], pintura galega [],

Máis artigos de Galicia [Bs As 1930]

Verbas da mocedade. A universidade galega...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 288, (1932), pp. 3
Camiños. No loitar cotián pol-a propia cultura...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 340, (1933), pp. 3
La Universidad gallega ante el momento actual. Discurso pronunciado por nuestro colaborador Francisc...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 337, (1933), pp. 2
A diada do libro galego...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 334, (1933), pp. 2
Traidores. Un reformista antigalego...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 332, (1933), pp. 3
Traidores. O patriotismo dun abogado do estado...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 328, (1933), pp. 3
Marxinás universitarios. Saúdo ós emigrados...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 321, (1933), pp. 2
Noticias encol do Estatuto de Galicia...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 327, (1933), pp. 1
Glosas. O probrema universitario galego...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 319, (1933), pp. 3
Roteiros. Lingua e cultura galegas...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 317, (1933), pp. 3
Un cursillo de estudos galegos...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 315, (1933), pp. 3
Tópicos. O falso conceito da unidade...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 309, (1933), pp. 3
Palabras de la juventud. Un dilema: ser o no ser...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 308, (1933), pp. 3
Verbas da mocedade. Resurrexit, Galaxia, Aleluya...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 297, (1933), pp. 3
Orientacións. Necesidade dun teatro galego...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 396, (1934), pp. 2
Os precursores. Estampa romántica do XIX...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 347, (1934), pp. 3
Literarias. A romeiría de Xelmírez...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 390, (1934), pp. 3
Dous mozos nacionalistas presos por desenmascarar ao Emiliano...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 382, (1934), pp. 3
F.M.G. Alocución patriótica...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 381, (1934), pp. 3
Contidos de Arte. A exposición de Laxeiro...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 376, (1934), pp. 3
Guieiros políticos. Panorama aitual do nacionalismo galego...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 375, (1934), pp. 3
Guieiros políticos. O panorama aitual do nacionalismo galego...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 374, (1934), pp. 3
Apuntes. Cadro de Coores, de Otero Pedrayo...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 366, (1934), pp. 3
F.M.G. Papeletal dun nacionalismo que nace...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 361, (1934), pp. 3
Proclama aos mozos galeguistas...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 358, (1934), pp. 3
O Banquete de Conxo...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 356, (1934), pp. 3
Antoloxía nacional. Os inteleituas finiseculares...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 349, (1934), pp. 3
"Irmandades da fala". Espello nacional de Galicia...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 348, (1934), pp. 3
Carta aos emigrados. Encol da Editorial "Nos"...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 393, (1934), pp. 3
Dintel xurídico-político da nación galega...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 399, (1935), pp. 3
Proeles. Tres xeneracións literarias...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 397, (1935), pp. 3
Proeles. Contestando a Unamuno...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 400, (1935), pp. 3
Mágoas. O nouturnio da miña ialma...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 411, (1935), pp. 3
Galicia frente á política centralizadora...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 424, (1935), pp. 3
Tres estatutos autonómicos...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 437, (1935), pp. 1
Proeles. O próisimo futuro autonómico de Galicia...
Galicia [Bs As 1930], Ep. 2ª época, Vol. , Num. 471, (1936), pp. 3
Evocación de Noriega Varela...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1093, (1949), pp. 8
Polémica en el aire...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1092, (1949), pp. 8
Fisonomía espiritual de Galicia...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1090, (1949), pp. 6
Publicaciones poéticas...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1087, (1949), pp.
La "Galicia Literaria" de 1875...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1084, (1949), pp. 5
Ars, Longa, Vila Brevis...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1083, (1949), pp. 1
Pastor Díaz ca Sirea do Norde...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1081, (1949), pp. 5
El arte de Amado Carballo: poesía moderna, vertida en versos antiguos...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1076, (1949), pp. 6
Arqueólogo e poeta...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1075, (1949), pp. 5
Lamas Carvajal, e a súa obra...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1091, (1949), pp. 2
Efigie literaria de un escritor: el prosista, el poeta y su vocación...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1074, (1949), pp. 1
La saudade y la poesía...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1124, (1950), pp. 8
Cabanillas de nuevo...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1105, (1950), pp. 8
Tesonera labor de un erudito...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1106, (1950), pp. 5
Poesía inglesa e francesa, en galego: especial para o gran semanario "Galicia"...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1107, (1950), pp. 3
El Pórtico de Mateo...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1108, (1950), pp. 8
Otero Pedrayo en su sitio...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1109, (1950), pp. 8
Dona do corpo delgado...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1112, (1950), pp. 2
El Pazo de la Cuqueira...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1116, (1950), pp. 4
Nuestra cultura en la universidad "Gallega"...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1126, (1950), pp. 8
Un poeta festivo...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1161, (1951), pp. 8
Nuestra lengua literaria...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1158, (1951), pp. 8
Una égloga de Pastor Díaz...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1157, (1951), pp. 3
Óleos de Julia Minguillón...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1149, (1951), pp. 8
Las canciones del pueblo...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1152, (1951), pp. 8
Viejos libros...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1140, (1951), pp. 7
Nuevos versos y canciones...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1139, (1951), pp. 7
Geografía del seseo...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1165, (1951), pp. 9
A poesía de Pura Vázquez...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1176, (1952), pp. 8
El alma de nuestra cultura...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1182, (1952), pp. 8
Poesía del precursor...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1174, (1952), pp. 8
Diccionario de escritores...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1173, (1952), pp. 3
El Antiguo Reino de Galicia...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1291, (1958), pp. 4
Lo gallego y lo universal...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1316, (1960), pp. 6
O pintor Souto: artista do povo galego: en lembranza da súa vida e obra...
Galicia [Bs As 1930], Ep. , Vol. , Num. 1357, (1965), pp. 12

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205