Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Francisco Fernández del Riego

cronoloxía »

MAPA INTERACTIVO

Fernández del Riego e América.

ROTEIROS

O CONTEXTO»
A prensa galega da emigración
del riego
Francisco Fernández del Riego foi un dos intelectuais responsables de mantera ceso o facho da cultura galega en Galicia e no exterior trala Guerra Civil.
Coñece máis sobre a súa vida.

Textos: Carolina García Borrazás, Teresa García Domínguez, Charo Portela.
Fondos: Arquivo da Emigración Galega e Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega; Fundación Penzol; Biblioteca Xeral da USC.
Produción web: Manuel Gago, Miguel Alonso; bbdd Kike Benlloch.

Revistas Artigos
Adiante

Orgâo das Mocedades Galeguistas (Filial de Irmandade Galega)
[1954 - ]
Artigos dixitalizados: 2
Airiños

Revista de la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires
[1944 - ]
Artigos dixitalizados: 2
Alén Mar

Revista de la Asociación Argentina de Hijos de Gallegos
[1961 - 1963]
Artigos dixitalizados: 1
Alma Gallega

1936-1940, e a partir de 1944: Órgano Oficial de Casa de Galicia de Montevideo Xullo 1941: Revista de Casa de Galicia
[1934 - 1967]
Artigos dixitalizados: 1
Casa de Galicia de Unidad Gallega

Libro-Memoria
[1940 - ]
Artigos dixitalizados: 7
Fouce, A

Periódico galego
[1930 - 1936]
Artigos dixitalizados: 8
Galicia Emigrante


[1954 - 1959]
Artigos dixitalizados: 31
Galicia [Bs As 1926]

Revista del Centro Gallego de Buenos Aires
[1926 - ]
Artigos dixitalizados: 194
Galicia [Bs As 1930]

Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas
[1930 - ]
Artigos dixitalizados: 71
Galicia [Caracas 1952-54]

Revista del Centro Gallego de Caracas
[1952 - 1954]
Artigos dixitalizados: 10
Irmandade

N.º 1-2: Boletín mensual de la Hermandad Gallega de Venezuela N.º 24-26: Periódico de la Hermandad y para la Hermandad: Apolítico, Cultural, Social, Deportivo y Benéfico N.º 28-36: Hermandad Gallega de Venezuela
[1965 - ]
Artigos dixitalizados: 3
Irmandino, O

Periódico galego: Órgano da Irmandade Galeguista do Uruguai
[1934 - 1936]
Artigos dixitalizados: 1
Lar

Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad Revista del Hospital Gallego
[1934 - ]
Artigos dixitalizados: 9
Lérez

Revista do Centro Pontevedrés de Buenos Aires
[1962 - ]
Artigos dixitalizados: 1
Lugo

Órgano oficial del Centro Lucense de Buenos Aires Publicación del Centro Lucense de Buenos Aires Vocero del Centro Lucense de Buenos Aires Órgano del Centro Lucense
[1943 - ]
Artigos dixitalizados: 1
Lume Novo


[1969 - 1972]
Artigos dixitalizados: 1
Mundo Gallego [1951-52]

Revista de Galicia en América
[1951 - 1952]
Artigos dixitalizados: 2
Nosa Terra, A

Periódico galego
[1942 - 1972]
Artigos dixitalizados: 2
Opinión Gallega


[1945 - ]
Artigos dixitalizados: 13
Orientación Gallega


[1962 - ]
Artigos dixitalizados: 2
Vieiros

Revista do Padroado da Cultura Galega de México
[1959 - 1968]
Artigos dixitalizados: 2
Dia Internacional de Luita Feminista...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
A escola discrimina por género?...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
[Pomba da paz]...

Abrente
. Vigo
Quando os proxenetas fam-se chamar empresários, ainda que haja empresários que pareçam proxenetas...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
A unificación do sindicalismo nacionalista abre un futuro esperanzador para as/os traballadoras/es g...

Abrente
. Vigo
Mulheres na política: Partidos "políticamente correctos"...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
Comunicado de adesom â Marcha Mundial [presas políticas]...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
A mulher na prisäo. Um enfoque de gênero...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
A conserva en Galicia deu pé á creación de moitas outras industrias...

Abrente
. Vigo
Feminismo: umha qüestom de classe...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
Apuntamento sobre teoría feminista lesbiana...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
As mulleres seremos das máis afectadas pola precarización do emprego...

Abrente
. Vigo
Essa tontaria da linguagem...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
Mulheres nas listas: Participaçom e quotas...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
Triste é o cantar que cantamos...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
[Mafalda: qué opinas dos dereitos da muller?, eh?]...

Abrente
. Vigo
25 de novembro, homenagem às irmãs Mirabal. Esta história é história das mulheres...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
As traballadoras de El Cisne maniféstanse contra a perda de emprego...

Abrente
. Vigo
[Sen título]...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
Marchando mais além...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
Mulheres e globalizaçom...

Deliberadamente
. Santiago de Compostela
[Mulleres na sala de espera]...

Abrente
. Vigo
[Denuncia contra a maternidade obrigatoria]...

Maria Soinha
. Ferrol
Galicia y la emigración...

Céltiga
1930. Bolívar, 525
Mais sobor da nosa lingua...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1932. Bos Aires
Verbas da mocedade. A universidade galega...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1932. Bos Aires
A Universidade Galega...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1932. Bos Aires
Fiesta sobor da lingua galega...
Francisco F. del Riego (Estudante de Dereito)
Fouce, A
1932. Bos Aires
Traidores. O patriotismo dun abogado do estado...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Pol-a Universidade Nacional...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1933. Bos Aires
Palabras de la juventud. Un dilema: ser o no ser...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Marxinás universitarios. Saúdo ós emigrados...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
La Universidad gallega ante el momento actual. Discurso pronunciado por nuestro colaborador Francisc...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Roteiros. Lingua e cultura galegas...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Traidores. Un reformista antigalego...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
A nosa festa nacional...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1933. Bos Aires
Tópicos. O falso conceito da unidade...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Noticias encol do Estatuto de Galicia...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Camiños. No loitar cotián pol-a propia cultura...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Gallola, Mocedade, Revolución...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1933. Bos Aires
Verbas da mocedade. Resurrexit, Galaxia, Aleluya...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Glosas. O probrema universitario galego...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
A diada do libro galego...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Galeuzca: as nacionalidades ibéricas en pe...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1933. Bos Aires
Un cursillo de estudos galegos...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1933. Bos Aires
Os precursores. Estampa romántica do XIX...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
F.M.G. Papeletal dun nacionalismo que nace...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
F.M.G. Alocución patriótica...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
O Banquete de Conxo...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
A Bandeira inzada: recreación de Galicia como Nación...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1934. Bos Aires
Guieiros políticos. Panorama aitual do nacionalismo galego...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Carta aos emigrados. Encol da Editorial "Nos"...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
"Irmandades da fala". Espello nacional de Galicia...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Apuntes. Cadro de Coores, de Otero Pedrayo...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Dous mozos nacionalistas presos por desenmascarar ao Emiliano...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Proclama aos mozos galeguistas...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Contidos de Arte. A exposición de Laxeiro...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Orientacións. Necesidade dun teatro galego...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Antoloxía nacional. Os inteleituas finiseculares...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Guieiros políticos. O panorama aitual do nacionalismo galego...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Literarias. A romeiría de Xelmírez...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1934. Bos Aires
Proeles. Tres xeneracións literarias...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1935. Bos Aires
Tres estatutos autonómicos...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1935. Bos Aires
Mágoas. O nouturnio da miña ialma...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1935. Bos Aires
Notas nacionalistas:Ollada esquemática sobor a Galicia Nova...
Francisco F. del Riego
Irmandino, O
1935. Cerro Largo, 990
Dintel xurídico-político da nación galega...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1935. Bos Aires
Galicia frente á política centralizadora...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1935. Bos Aires
Proeles. Contestando a Unamuno...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1935. Bos Aires
Proeles. O próisimo futuro autonómico de Galicia...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1936. Bos Aires
De Granada a Compostela...
Salvador Lorenzada (sic)
Galicia [Bs As 1926]
1946. Sarandí, 108
La pintura actual de Galicia. Sus características en el orden artístico. Abundancia de pintores y bú...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1947. Bos Aires
Ecos de una exposición bibliográfica...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1948. Bos Aires
La pintura gallega actual...
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1948. Sarandí, 108
Panorama actual de las letras en Galicia. Poesía - Ensayo - Novela - Teatro...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1948. Sarandí, 108
Ars, Longa, Vila Brevis...
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Ronsel. Consideraciones en Torno a Nuestro Teatro...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
Lamas Carvajal, e a súa obra...
Fancisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días. Ronsel en torno a la existencia de una pintura gallega...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
La "Galicia Literaria" de 1875...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
El arte de Amado Carballo: poesía moderna, vertida en versos antiguos...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
Fisonomía espiritual de Galicia...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
Vocación periodística...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
Arqueólogo e poeta...
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
La "Galicia Literaria" de 1875...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
Polémica en el aire...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Cantigas de nenos...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días. "La pluma rota". Ronsel...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
Pastor Díaz ca Sirea do Norde...
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
Pontevedra é Boa Vila. Ninguén a ve que n'o diga...
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días. Ronsel sobre la cuestión de nuestro idioma...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
La Galicia de Lamas Carbajal. Este año se celebra el centenario de su nacimiento. El campo y el agro...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
Sobre la cuestión de nuestro idioma. Prestigio literario y tradición cultural. A una lengua, si ha d...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Publicaciones poéticas...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Las jornadas rosalianas del "Día de Galicia". Homenaje del Centro Gallego Boanerense a nuestro Gran ...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
Evocación de Noriega Varela...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
"La catedral y el niño". Eduardo Blanco Amor, emigrante y autodidacta...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días. Ronsel...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1949. Sarandí, 108
Efigie literaria de un escritor: el prosista, el poeta y su vocación...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1949. Bos Aires
Poesía inglesa e francesa, en galego: especial para o gran semanario "Galicia"...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1950. Bos Aires
La saudade y la poesía...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1950. Bos Aires
Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (septiembre)...

Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
Cabanillas de nuevo...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1950. Bos Aires
Dona do corpo delgado...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1950. Bos Aires
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
El Pórtico de Mateo...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1950. Bos Aires
Nuestra cultura en la universidad "Gallega"...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1950. Bos Aires
Cinco catedrales en el espejo de América...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1950. Bos Aires
Galicia cada treinta días (abril). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (septiembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
Tesonera labor de un erudito...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1950. Bos Aires
El Pazo de la Cuqueira...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1950. Bos Aires
Galicia, ante la figura símbolo de Castelao...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
Dos pintores gallegos...
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
Otero Pedrayo en su sitio...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1950. Bos Aires
Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (noviembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1950. Sarandí, 108
Las canciones del pueblo...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1951. Bos Aires
Galicia cada treinta días (febrero). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1951. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (julio). República Argentina...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1951. Sarandí, 108
Viejos libros...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1951. Bos Aires
Teatro de máscaras...
Francisco Fernández del Riego
Opinión Gallega
1951. Bos Aires
A paisaxe na nosa poesía...
Salvador Lorenzana
Mundo Gallego [1951-52]
1951. Bos Aires
Un poeta festivo...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1951. Bos Aires
Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1951. Sarandí, 108
Fermín Bouza Brey...
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1951. Sarandí, 108
Castelao sempre...
F. Fernández del Riego
Nosa Terra, A
1951. Bos Aires
Una égloga de Pastor Díaz...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1951. Bos Aires
Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1951. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (agosto). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1951. Sarandí, 108
Óleos de Julia Minguillón...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1951. Bos Aires
Geografía del seseo...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1951. Bos Aires
La pintura de Julia Minguillón...
Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1951. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (junio)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1951. Sarandí, 108
Nuevos versos y canciones...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1951. Bos Aires
Atalaya de Galicia. Carré, Padre e Hijo...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1951. Bos Aires
Nuestra lengua literaria...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1951. Bos Aires
Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1951. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (noviembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1952. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (septiembre y octubre)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1952. Sarandí, 108
El arte de Manuel Colmeiro...
F. Fernández del Riego
Opinión Gallega
1952. Bos Aires
El 25 de julio en Compostela...
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Caracas 1952-54]
1952. Caracas
Diccionario de escritores...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1952. Bos Aires
Tres figuras símbolos...
Salvador Lorenzana
Lar
1952. Bos Aires
Aniversario de Castelao...
F. Fernández del Riego
Galicia [Caracas 1952-54]
1952. Caracas
Ronsel. Nuestra vieja habla...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1952. Sarandí, 108
Treinta días de vida gallega: Nuestro resurgimiento cultural Movimiento musical El mundo de los l...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1952. Caracas
El alma de nuestra cultura...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1952. Bos Aires
Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1952. Sarandí, 108
Evocación de Castelao...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1952. Bos Aires
Treinta días de vida gallega: El día de Galicia Nuestras fiestas y romerías Panorama literario A...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1952. Caracas
Poesía del precursor...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1952. Bos Aires
En la morada de Murguía...
Francisco F. del Riego
Galicia [Caracas 1952-54]
1952. Caracas
Dos artículos de Fernández del Riego: Desde el Duero al Ortegal; Un ilustre fraile...
Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1952. Sarandí, 108
A poesía de Pura Vázquez...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1952. Bos Aires
A persoalidade de Diego Gelmírez...
Salvador Lorenzana
Mundo Gallego [1951-52]
1952. Bos Aires
Treinta días de vida gallega: Fiestas y romerías El mundo de los libros Actividad artístico-musi...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1952. Caracas
Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1952. Sarandí, 108
Doce meses da cultura galega: O mundo da poesía A prosa literaria Investigación e vulgarización ...
Salvador Lorenzana
Nosa Terra, A
1952. Bos Aires
Galicia e Pondal...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1952. Caracas
A poesía de Pura Vázquez...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1952. Bos Aires
Treinta días de vida gallega: El mundo de los libros Miscelánea informativa El arte y la música ...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1952. Caracas
30 días de vida gallega: Glosa: El galleguismo del P. Sarmiento El mundo de los libros Miscelánea...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1953. Caracas
30 días de vida gallega: Glosa:Galicia y Teixeira de Pascoaes Miscelánea cultural Fiestas y romer...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1953. Caracas
Carta no aniversario de Castelao...
Francisco F. del Riego
Galicia [Caracas 1952-54]
1953. Caracas
Galicia e Teixeira de Pascoaes...
Salvador Lorenzana
Lar
1953. Bos Aires
Mi canción a Compostela...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1953. Caracas
30 días de vida gallega: Glosa: Horizontes cerrados Una romería invernal Nuevas publicaciones ...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1953. Caracas
30 días de vida gallega: Glosa: El camino a Compostela Miscelánea cultural El mundo de los libro...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1954. Caracas
Galicia: paisaje y lirismo...
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
30 días de vida gallega:Glosa: Tres generaciones poéticasMiscelánea culturalPanorama artístico-music...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1954. Caracas
Galicia en cuatro partes...
Salvador Lorenzana
Alma Gallega
1954. Cerro Largo, 990
Reivindicación gallega de Valle-Inclán...
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
A lección de Castelao...
Salvador Lorenzana
Galicia [Caracas 1952-54]
1954. Caracas
O engado da nosa Mar...
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
Unha carta da terra...
Leixaprén
Adiante
1954. Bos Aires
O país de Valdeorras...
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Caracas 1952-54]
1954. Caracas
Rafael Dieste...
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
Lugo: paisaje de historia...
Salvador Lorenzana
Airiños
1954. Pasco, 290
Cruces de Pedra...
Cosme Barreiros
Galicia [Caracas 1952-54]
1954. Caracas
La Editorial Galaxia al servicio de la cultura gallega...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
A lección de Castelao...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1954. Bos Aires
Paisaxe noitebrega...
Salvador Lorenzana
Lar
1954. Bos Aires
Festas de Vigo. Desfile de Carros Representativos...
Leixaprén
Adiante
1955. Bos Aires
Galicia cada sesenta días (junio, julio)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1955. Sarandí, 108
Rosalía de Castro, vista por una escritora inglesa...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
A fala con Carballo Calero, sobre temas da nosa cultura...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Galicia cada treinta días (marzo, abril)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1955. Sarandí, 108
Una entrevista con Ramón Piñeiro...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
El paisaje monástico de Galicia...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
O camiño da nosa cultura...
Salvador Lorenzana
Lar
1955. Bos Aires
Galicia cada treinta días (diciembre, enero)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1955. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días (setiembre, octubre)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1955. Sarandí, 108
Galicia vista por Azorín...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (mayo, junio)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1955. Sarandí, 108
Viejos libros...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Don Manuel Murguía, en la voz de su hija Gala...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Sobre tres libros publicados por "Ediciones Galicia". Loa de la amistad...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1955. Sarandí, 108
Otero Pedrayo fala de Galicia e da súa cultura...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Galicia vista por Unamuno...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Daniel Cortezón...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Unha lonxana entrevista con Cotarelo...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Celestino F. de la Vega, a súa interpretación da realidade galega...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Fernández-Oxea Falamos de Arqueoloxía e Folklore...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (enero, febrero)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1956. Sarandí, 108
Entrevista con Xohan Ledo...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Os castelos de Galicia...
C.B.
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
O noso pasado histórico, visto por Ferro Couselo...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Una vieja tradición...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Conversa con Fermín Bouza Brey...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
O arte galego, na visión de Carlos Maside...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (marzo, abril)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1956. Sarandí, 108
Con Cuevillas, en breve conversa...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
A guía de Compostela...
Salvador Lorenzana
Lar
1956. Bos Aires
El país de Valdeorras...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
De la astronomía de Galicia y de los astrónomos gallegos. Opiniones de D. Ramón María Aller...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (noviembre, diciembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1956. Sarandí, 108
Conversa con García Sabell...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Gómez Román fala dos problemas da arquitectura galega...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (noviembre, diciembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1957. Sarandí, 108
Xosé Luís Franco Grande opina......
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Compostela. Ciudad de Piedra...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1957. Sarandí, 108
A nosa lingua literaria...
Salvador Lorenzana
Lar
1957. Bos Aires
Conversa sobre Galicia co autor de Terra Brava...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Mr. Reckert fala de Galicia e do Celtismo...
Cosme Barreiros
Galicia [Bs As 1926]
1957. Sarandí, 108
"Antes de que el tiempo muera". Novela de José Blanco Amor...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1957. Bos Aires
Noticiero Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1957. Sarandí, 108
A voz da mocedade: conversa con Ramón Lugrís...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Feijoo en su tiempo...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1957. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1957. Sarandí, 108
Conversa con Fermín Penzol, o gran bibliófilo galego...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Coloquio con Martínez-Risco sobre o Dereito galego...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1957. Sarandí, 108
O Dr. Rodrigues Lapa enxuicia algús problemas da cultura galega...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (enero, febrero)...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1957. Sarandí, 108
Homenaje a Florentino L. Cuevillas...
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1957. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1958. Sarandí, 108
Entrevista con Cesareo Saco...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1958. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1958. Sarandí, 108
George Borrow fala das nosas cidades...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Los gallegos de Buenos Aires vistos por José Plá...
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1958. Sarandí, 108
Entrevista co Prof. Río Barja...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Conversa con Xohana Torres...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Mondoñedo en medio del Valle...
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1958. Sarandí, 108
Sonata valleinclanesca...
Salvador Lorenzana
Lar
1958. Bos Aires
Noticiario Gallego...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1958. Sarandí, 108
Conversa con Isidro Parga Pondal...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Evocación de dos Vidas...
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1958. Sarandí, 108
El Antiguo Reino de Galicia...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1958. Bos Aires
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1958. Sarandí, 108
Conversa literaria con Plácido Castro...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1958. Sarandí, 108
Galicia, en Carlos Maside...
Salvador Lorenzana
Lar
1959. Bos Aires
Un gallego octogenario...
F. F. del R.
Galicia [Bs As 1926]
1959. Sarandí, 108
Un diccionario gallego...
F. F. del R.
Galicia [Bs As 1926]
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1959. Sarandí, 108
Rosalía Murguía...
F. F. del R.
Galicia [Bs As 1926]
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1959. Sarandí, 108
Presencia da nosa cultura...
Salvador Lorenzana
Vieiros
1959. México, D. F.
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1959. Sarandí, 108
Catro conversas...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1959. Ribadavia, 763
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1960. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1960. Sarandí, 108
Lo gallego y lo universal...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]
1960. Bos Aires
Galicia en Buenos Aires...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1960. Sarandí, 108
Filmógrafo dun viaxe a América...
Salvador Lorenzana
Lar
1960. Bos Aires
Guía de escritores lucenses...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1960. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1960. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1960. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1960. Sarandí, 108
Saúdo y esperanza...
Salvador Lorenzana
Alén Mar
1961. Bos Aires
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1961. Sarandí, 108
O museo da cidade...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1961. Sarandí, 108
Ricardo Carballo Calero. Crítico...
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1961. Sarandí, 108
Una y otra Galicia...
Cosme Barreiros
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1962. Nova York
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1962. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1962. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1962. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1962. Sarandí, 108
En terras pontevedresas...
Salvador Lorenzana
Lérez
1962. H. Yrigoyen, 1964
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1962. Sarandí, 108
Na encrudillada dos vieiros (nota de felicitación do autora á revista Vieiros)...
F. Fernández del Riego
Vieiros
1962. México, D. F.
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1962. Sarandí, 108
Noticiario Gallego. Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1963. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1963. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1963. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1963. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1963. Sarandí, 108
Vicente Risco en la cultura gallega...
Salvador Lorenzana
Lugo
1963. Bos Aires
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1963. Sarandí, 108
La Primera Obra Maestra de las Letras Gallegas...
F. Fernández del Riego
Orientación Gallega
1963. Hipólito Irigoyen, 164
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1964. Sarandí, 108
Castelao Sempre...
Francisco F. del Riego
Airiños
1964. Pasco, 290
La lección de P. Sarmiento...
Salvador Lorenzana
Orientación Gallega
1964. Hipólito Irigoyen, 164
A personalidade de Feixóo...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1965. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1965. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1965. Sarandí, 108
Viaxe por Galicia...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1965. Nova York
La "Galicia Literaria" de 1875...
Cosme Barreiros
Galicia [Bs As 1926]
1965. Sarandí, 108
O pintor Souto: artista do povo galego: en lembranza da súa vida e obra...
Cosme Barreiros
Galicia [Bs As 1930]
1965. Bos Aires
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1965. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1965. Sarandí, 108
Crónica dun viaxe os Ancares e o Cebreiro...
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1965. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1966. Sarandí, 108
Curros e a súa Terra...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1966. Nova York
Curros e a súa terra...
Salvador Lorenzana
Irmandade
1967. Caracas
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1967. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1967. Sarandí, 108
El galleguismo de Azorín...
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1967. Sarandí, 108
Compostela y Europa...
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]
1967. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1967. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1968. Sarandí, 108
Castelao y su obra...
Salvador Lorenzana
Irmandade
1968. Caracas
Pondal na súa paisaxe...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1968. Nova York
Pondal y su lira de hierro...
Salvador Lorenzana
Irmandade
1968. Caracas
Saludo...

Irmandade
1968. Caracas
A voz precursora de tres poetas...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1969. Nova York
O sentimento da terra...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1970. Sarandí, 108
Cabanillas na Terra do Salnés...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1970. Nova York
O renacimento idiomático de Galicia...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1970. Sarandí, 108
Galicia no espello...
F. Fernández del Riego
Lume Novo
1971. Bos Aires
As mulleres galegas...

muller e a loita, A
1972. Vigo
En Terras Pontevedresas...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1973. Nova York
Castelao e a súa obra...
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]
1975. Sarandí, 108
[Universitaria]...

muller e a loita, A
1976. Vigo
IRTP [Impuesto sobre las Rentas del Trabajo Personal]...

muller e a loita, A
1976. Vigo
8 de marzo: Día Internacional da Muller...

muller e a loita, A
1976. Vigo
[Mujercitas, p. 69]...

muller e a loita, A
1976. Vigo
O Barco: A residencia da seguridade social...
F. Delgado
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Todo o poder ao presidente...
E. Veiga
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
“A ignorancia da lei non escusa do seu cumplimento ”...
María Teresa Conde-Pumpido
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Feiraco quere facer un matadeiro...
Paulo
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Balance dunha campaña: Os labregos contra a cuota...
Xosé L. García
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Acabase a perdiz...
Patiño
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Un idioma para un povo, o xénero dos substantivos...
Xosé Martiño Montero Santalla
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
A construcción naval toca fondo...
M.F.
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Comité de cooperación entre emigrantes e holandeses...
Carlos X. Diaz
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Os cruceiros: dende a encrucillada ao chalet...
F. Senen
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Nenos sin escola, mestres sin traballo...
Jaucaro
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Paro en Euskadi...
Auzmendi
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Outro atranco de Galicia: O deporte galego...
Alfonso Eyré
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Cara o estudo e recuperación da mediciña popular...
Cipriano Jiménez
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Carballo Calero: Do galeguismo e da lingoa...

Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Historias de esmagados...
X.Marin
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Legalizar a Israel...
X. A. Gaciño
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
Andando a terra...
M.Hortas Vilanova
Nosa Terra, A
1977. Concepción Arenal, 9
A Golada tamén vive da súa feira...
Manoel Batan
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Deporte esquencido: Tres en raia...
Pucheiro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Siquiatría galega, siquiatría pra os galegos...
Emilio González Fernández
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
A seman no futbol...
Moncho Viña
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Por unha Galicia nova: Definirse politicamente...
Avelino Pousa Antelo
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Cine: «La Parranda» ...
Carlos Serantes
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Música: O folklorismo sofisticado de Rey de Viana...
Lois Rodríguez Andrade
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
O conflicto etíope-somalí: As herdanzas do colonialismo...
X. A. Gaciño
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Navarra. corazón e traxedia vasca...
Eugenio Ibarzabal
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Carlos Suárez, Pueblo Canario Unido...
Lois Celeiro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
As minas de ouro, os ourives e as xoias da antiguedade galega...
F. Senen
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Inglaterra: O Goberno británico acusado de tortura...
Carlos Durán
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
O círculo: Unha vella permanente na arte galega...
F. Senen
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Historias de esmagados...
X.Marin
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Cine: Cine e política...
Carlos Serantes
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
A protección á muller e a familia...
Antonio Prado Díaz
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Catalunya: O caso Viola eco dunha repitición...
Emilio Veiga
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Meirás devorado polo lume...
Isabel Alvarez
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Conflicto de augas en Morgadáns-Gondomar...
Mario Pousa
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Fútbol, bos resultados...
Moncho Viña
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Xan Vilanova, mediciña cara o país...
Anton L. Galocha
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Inglaterra: Balance conservador...
Carlos Durán
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Historias de esmagados...
X.Marin
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Andando a terra: Encol da «festa do cocido» de Lalín...
M.Hortas Vilanova
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Andando a terra: O pintoresco grupo poético amanecer...
M.Hortas Vilanova
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Crisis en Euzkadiko Ezkerra...
Oarso
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
UTECO-CORUÑA, un traballador na presidencia...
Xesús Piñeiro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Fallo da audiencia da Coruña: A Canteira, nas mans da prósima corporación...
Isabel Alvarez
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Boas xornadas dos equipos galegos...
Moncho Viña
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Catalunya: Aliados catalanista prá U.C.D...
E. Veiga
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Cazando acuáticas...
Piñeiro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
“É o libriño do Pacto da Moncloa ”...
X. Carlos
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Música: O que sementa, sega, o que non, tasca o freno...
Xoán M. Carreira
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Música...
Lois Rodríguez Andrade
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
“Como xa dixo o Sr. Ministro...”...
X. Carlos
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Vigo: Xuicios con medios indebidos...
Fernando Franco
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Sarampelo dimisionario na comisión municipal...
Isabel Alvarez
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Portugal: Xiro á dereita...
Antonio Pereira Dasilva
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
A loita dos minusválidos pola súa integración social...
Daniel
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Os debles quedan sin traballo...
María Teresa Conde-Pumpido
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Historias de esmagados...
X.Marin
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
“Teña fillos cando queira”...
María Teresa Conde-Pumpido
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Paísos Cataláns: «Ganemos a Constitución» ...
Emilio Veiga
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
O Antroido, «Anque chova e anque neve a morena ha de saír» ...
Miguel Pérez Romero
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Cine: Delicias turcas...
Carlos Serantes
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Os cartos dos socios...
Uve Doble
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Historias de esmagados...
X.Marin
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Desvestir a un santo...
Jaucaro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Andando a terra: As pinturas murales de Seteventos...
M.Hortas Vilanova
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Rhodesia: O réxime branco tambaléase...
X. A. Gaciño
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Andando a terra: As penas de Rodas...
M.Hortas Vilanova
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
27 mariñeiros mortos...
Fernando Franco
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
O Cancioneiro: O pandeiro sin ferreñas, as ferreñas sin pandeiro...
Xoán M. Carreira-Lois Rodríguez Andrade
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
O exemplo de Murguía: Galeguismo e práctica política...
Francisco Rodríguez
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
A desaparición de Pertur: Declaracións das dúas ramas de ETA...
Oarso
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Manifestación en Miño pra desviar a N-VI...
Xesús Piñeiro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Carlos Alonso del Real, da unidade europea á superstición galega...

Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Caza: Frases-Tópico...
Patiño
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
VI Xornadas do Cine...
Jaucaro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Vietman, pola hexemonía en Indochina...
Xosé A. Gaciño
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Tráfico de casas: Hipotecar media vida polo dereito a unha vivenda digna...
Fernando Franco
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
A floresta das adivinhas...
Manuel Antonio Pina
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
O idioma: Non se usa o apostrofo...
Xosé-Martiño Montero Santalla
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Nicaragua: Movilización anti-somocista...
Pedro Luaces G. Rosón
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Ourense: Antroido en Laza...
Mario Pousa
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Pontedeume, Movilización pra ter auga clara...
X. Piñeiro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Na percura da propiedade colectiva: Os montes veciñais...
María Teresa Conde-Pumpido
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Euskadi: PNV e PSOE compiten pola presidencia...
Oarso
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Chamada de atención aos inquilinos...
María Teresa Conde-Pumpido
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
As 200 millas e a pesca galega...
María do Carme García Negro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Libros: Obra poética de Luís Seoane...
Manuel María
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Libros: Antífona da Redención...
Manuel María
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Piropos, agresións... Violacións!...
Berta Rey
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Félix Alfonsín Núñez (UTLG): Co leite de eiquí pra acolá...
Antón L. Galocha
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
“Novo intento contra o cheiro que botan as basuras...”...
X. Carlos
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
ITALIA: O teito do «eurocomunismo»...
X. A. Gaciño
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Galicia-Estado Español: As diferencias cuantitativas son estructurais...
Ramón L. Suevos
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
A Vera-Cruz do Carballiño, símbolo dun tempo...
F. Senen
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
A crisis portuguesa...
Antonio Pereira Dasilva
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Catro séculos baixo das lousas da escalinata...
María do Socorro Ortega
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
España: UCD-PSOE negan o indulto...
María Alonso
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Becerreá: Especular co pan dos nenos...
P. Arrizado
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Copel: O pan, o sal, a palabra...
Fernando Romay
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
A galiña dos ovos de ouro...
Patiño e Piñeiro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
España: Nin empresarios nin traballadores dacordo coa Constitución...
María Alonso
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Ourense, Unión Cradytor: difícil saída pra un conflicto...
Jaucaro
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
O idioma: «esgrevio» non significa «egrexio» ...
Xosé-Martiño Montero Santalla
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Fútbol: Os directivos nunca perden...
Uve Doble
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
O idioma: «Asterix in Gallaecia»...
X. M. González
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
“JI JI JI ”...
X. Carlos
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Prohibido falar cos presos...
Fernando Romay
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Sarria: Os veciños contestan o Plan de Ordenación...
X. P
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Inglaterra: As autopistas, en cuestión...
Carlos Durán
Nosa Terra, A
1978. Concepción Arenal, 9
Passolini, Passolini…...

aturuxo, O
1981. Vigo
A lepra era un rapaz san e transparente como ave...

aturuxo, O
1981. Vigo
Vino con intención de ver...

aturuxo, O
1981. Vigo
[No necesito odiar a ningún hombre]...

aturuxo, O
1981. Vigo
Tres escenas de praia...

aturuxo, O
1981. Vigo
[Fragmento da Capela Sixtina]...

aturuxo, O
1981. Vigo
[Escultura: Gai Liberation]...

aturuxo, O
1981. Vigo
[A danza]...

aturuxo, O
1981. Vigo
La mesa vecina...

aturuxo, O
1981. Vigo
Escríbennos: A homosexualidade...

aturuxo, O
1981. Vigo
Gay power...

aturuxo, O
1981. Vigo
Yo callaré tu nombre adorable [fragmento de El cuerpo lesbiano]...

aturuxo, O
1981. Vigo
[Te amo como mi semejante]...

aturuxo, O
1981. Vigo
Alcoholismo na muller...

aturuxo, O
1981. Vigo
Poesía que motivou o proceso contra Amphi ...

aturuxo, O
1981. Vigo
Comentario: La estrella rosa [de Dominique Fernández]...

aturuxo, O
1981. Vigo
Defensa e comentario de Una mujer como Eva...

Saia, A
1982. Santiago de Compostela
A prensa nacionalista e a muller...

Saia, A
1982. Santiago de Compostela
A muller escritora galega...

Saia, A
1982. Santiago de Compostela
[Estou a facer un poema de vida para ti]...

Saia, A
1982. Santiago de Compostela
[Sinto contra min]...

Saia, A
1982. Santiago de Compostela
Poema de un soño - desexo...

Saia, A
1982. Santiago de Compostela
As mulleres na cociña...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Mafalda]...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
Con anceio incerto...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
Sen que as visagras......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
A muller zurda, de Peter Handke...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
Todas as olladas......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Río en mans de ternura......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Ela era unha princesiña......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Cando tirei esta foto...]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Eleccións do 28-0. As convidadas de pedra...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
Safo de Lesbos: a décima musa...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Nos libros; muller, femia do home...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
El deseo de la palabra...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
[Mujercitas]...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
[Illas-Paradiso, os dones terrenais]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Nooooo si es la Nanci cumpleaños que yo pedí...!!!...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
Onte e hoxe...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Xa sei que non me agardas......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Se unha muller quere ser poeta...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
O fonambulista Karol Wojtyla...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
Muller e saúde...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Festa da palabra silenciada...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
O andar musical galego...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Nesta tarde de choiva]...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
A muller no cine...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
[Muller na cociña]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Trazos negativos do movemento obreiro verbo do feminismo...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
O Sena nace de ti...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Mafalda]...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
A poboadora pasa......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
My sweet lord...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Pondal e a muller...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Eleccións Xerais de 1979]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Daquelas que cantan as pombas e as frores]...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
Literatura galega de mulleres...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
["O aquelarre"]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Mujer y sociedad, de Lidia Falcón. Un paseo pola historia...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
Deus os dá... eles se xuntan...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
Códice Calixtino. Chovía en Compostela...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
De paces e de guerra...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
[Andiven errante polas lonxitudes]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Ti sabes ben onde......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
O enigma envolto nun misterio dentro dunha plantación...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
A muller na era de acuario...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Apuntes sobre feminismo independente...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
O dia de descanso...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
O ensaio feminista galego...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Déixame ve-la mar]...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
As nosas labores...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
A casa encheu unha infancia...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1983. Santiago de Compostela
No inverno......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Catro veces ao ano...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
E as ondas grises......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Noire et blanche, 1926]...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
O momento do desafío...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
A muller e os medios de comunicación...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Esta noite escribo prumas de gueivotas feridas]...

Saia, A
1983. Santiago de Compostela
Tráfico de mulleres e outros ensaios sobre feminismo, de Emma Goldman...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
A muller na información...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
A muller na Edade Media...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
Con amor e sin amor... sé ti mesma...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
As petroleiras...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
Instituto da Muller...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
Mamá-Fe, de Margarita Ledo Andión...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
Começar de novo...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
[Mulleres na Revolución Francesa]...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
Con s de seducción...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
Locura de mujer, de Margarethe von Trotta...

Andaina
1984. Santiago de Compostela
Eu por vós, e vós por outro...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmento de "A protesta social na obra de Rosalía de Castro"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmentos de "El caballero de las botas azules"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Decides que o matrimonio]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Estranxeira na súa patria...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Rosalía feminista...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
"Lieders"...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Hoxe pasei por Padrón]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Catro partes de abismo e unha de infinito]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Foro-85. Encontros xornadas...

Andaina
1985. Santiago de Compostela
Las literatas...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmento de "Lúa chea"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmento de" Las literatas"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
A xusticia pola man...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
"París, Texas" de Wim Wenders...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
¡Soia!...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Cançom nº 7...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
A flauta de D. Rubén...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Un problema que ten nome...

Andaina
1985. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[El Caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro]...

Andaina
1985. Santiago de Compostela
[Se eu fora home]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Tanto e tanto nos odiamos]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmento de "Rosalía de Castro e a condición femenina"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Pegada da Loba-Humán...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[¡Valor!, que anque eres como branda cera]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Bos amores...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Mergullar no diccionario...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Presenxa outa, Rosalía]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Perdida nas medidas...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
III Encontro Latino-Americano e do Caribe...

Andaina
1985. Santiago de Compostela
¿Qué lle digo?...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Rosalía...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[San Antonio bendito]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
¡Silencio!...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
"Sétima soidade": O Amor, A Dor e A Morte...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Xan...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Agora, moitas veces Rosalía]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Deslizas-te, pensativo]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Carta aberta ás mulleres do BNG...

Andaina
1985. Santiago de Compostela
Rosalía: Unha lección para hoxe...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
La Rosa, de Mark Rydell...

Andaina
1985. Santiago de Compostela
[Fragmento de "Defensa d'as mulleres"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Dúas palabras da autora [Prólogo de "Follas novas"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmento de "A poesía de Rosalía de Castro"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Dorotea Bárcena...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
N´é de morte...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Amores cativos...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Virás facendo niño no meu beizo]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Ana Legido...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Moscas mortas]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Um dia e Outro dia......

Andaina
1985. Santiago de Compostela
[Antes de escribir a primeira páxina do meu libro...]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Ven loba...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
A muller galega non existe...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
Seria vran en Compostela...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
A enfermidade e as súas metáforas, de Susan Sontag...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
[Carta de lectoras]...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
[Resiste o teu peito os achaques]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Figuras de muller]...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
Debaixo das acacias...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Textos críticos [limiar á 2ª ed. de Néveda]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
"Almas de muller... ¡Volallas n'a luz!"...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Néveda [fragmento]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Cea das mulleres...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Vicent Marqués, do sexo...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sesenta mulleres]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
[Está é a despedida]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Feminismo versus pacifismo...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
Hoxe vin chorar unha estrela...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Eude...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
As concepcións patriarcalistas na ideoloxia de Vicente Risco...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Entrevista con D. Ricardo Carballo Calero...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
"Como aman as galegas"...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Meu anxo...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
¡Qué educación!...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Cea padronesa...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Néveda, primeiro acerto...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Ves filla...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
A educación da TV...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
Manifesto da historia neboenta...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Un comentario ás Segundas Jornadas sobre Mujer y Educación...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
As xornadas de coeducación e sexualidade...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
O relogio sobre da mesa vai formando as nosas tardes...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
"Que ande a roda..."...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Olimpia Valencia, o feminino na historia...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Rosalians...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Recital a Rosalia en Compostela...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Leona...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Atopa diferenzas]...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
La Provence...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Feminsimo versus pacifismo]...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
[Se tivera brazos coma pombos]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
Festa da Palabra Silenciada, nº 3...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
A loita de radualftá...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
As narradoras galegas...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Introduzón [Néveda]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Francisca Herrera Garrido...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Foi fermoso...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Nocturnidade...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Fermosas e amarraditas...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
[Foron os ollos de mil oitocentos]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Os mil tonos do crepúsculo, de Margarita Ledo...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
8º Encontro Internacional de Lesbianas...

Andaina
1986. Santiago de Compostela
[Ante todo: planificar]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Galicia e a muller en Amantia...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Por qu'o noman "Follas Novas"...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Rosalia non......

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Carné de persoa...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Sobre a estructura de Adiós, María...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A violencia contra as mulleres: o terror machista...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Alegoría do corpo...

Area
1987. Santiago de Compostela
Xohana Torres e os media...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Muller en crequenas]...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Lobo de lume...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A muller e a literatura...

Area
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Vila, crepúsculo polas últimas pontes]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Obra...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Durmo]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
O vrán...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Prostitutas: identificalas, illalas, institucionalas e... convertilas...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Non se sabía...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A patria de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: Contribución ao estudo da novela de protagonista infantil e xuvenil na literatura gale...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Dun conto de nenas, que deixaron de selo...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Dende a lembranza anterga]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Don Xesús Rodríguez López: Educazón e vida social na muller...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Festa da Palabra Silenciada, nº 4...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[dormir-me na noite do teu pelo]...

Area
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Bioloxicamente iguais ou igualmente libres?...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Autonomía para decidir, autonomía para organizarnos...

Area
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Retrato de Xohana Torres]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Qué pintan as mulleres?...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[xamais entrar ficar merodeando]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A chuvia...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Novas tecnoloxías reproductivas...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Fragmento de: Estacións ao mar de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A muller, eixe central no teatro de X. Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: Adiós María...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Jacqueline Roque: A musa...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Son épocas de fin, de apocalipse]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Machismo e galeguismo...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Muller]...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Francisca Herrera: Galeguismo e antisufrasismo...

Area
1987. Santiago de Compostela
Anoema...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A lei do desexo, de Pedro Almódovar...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Pomba]...

Area
1987. Santiago de Compostela
Nota bio-bibliográfica...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Quizá hay que ser mujer...

Area
1987. Santiago de Compostela
[Retrato de Xohana Torres]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Os centros de planeamento familiar. Entrevista a Celsa Perdiz...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Coba do lobo...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
As cousas que non son e que parecen...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Os tres homes da miña vida...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Ilustración dun triptico da CNOP...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
A catedral...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A poesía de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
E seguimos igual...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Diálogos de verso...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: A outra banda do Iberr...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
O tratamento da muller na narrativa de Castelao: un motivo de desmitificación...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
O tratamento da muller na narrativa de Castelao. Un motivo de desmitificación...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Carta a Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Mulleres e ciéncia...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Simone de Beauvoir, ou o compromiso...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[os lábios da afogada]...

Area
1987. Santiago de Compostela
[Dedicamos esta Festa da Palabra Silenciada a Xohana Torres]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Ollares de perfil]...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Lobo lévame...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Rostro de muller]...

Area
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Penélope...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Alice escoitando a súa poesía e a súa música]...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[O mesmo tempo]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Nai...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Monólogo temporal...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Polémicas feministas con Montserrat Oliván...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A verdade da Galicia en Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Nunca esquecería, nunca]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Jacqueline coas mans cruzadas]...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Contigo, Xohana, vou detrás da voz]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Simone, in memoriam]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Muller e home na mesa con champán]...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[e cando chega o tempo da memória ódio-te]...

Area
1987. Santiago de Compostela
Sombras...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Rita Hayworth...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Alice Walker: a cor púrpura é violeta...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fecundaçom "in vitro"...

Area
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Retrato de Xohana Torres]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Mulleres violadas: con qué indemnización se amaña?...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Cristal...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Alas e ondas rendidas e nacendo...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Chicas de Nueva York, de Lizzi Borden...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
A man sabia...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Sexismo na administración pública]...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
Fragmento de: Adiós, María de Xohana Torres. Estructura e persoaxes...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Pra un achegamento a poesía de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: Un hotel de primeira sobre o río...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Tres mulleres]...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[A alma laia coma o son do mar]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Os vellos si deben (de querer) enamorarse...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Nenos]...

Andaina
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Cómo dárselas de experto en feminismo, de Constance Leoft...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Pudenda Origo [de Celia Amorós]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Heavys, piratas, marcianos, e princesas...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Dona Bomba na televisión...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Deitada na praia]...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Literatura infantil, literatura xuvenil...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Poesía feminina última: Xela Arias, Ana Romaní, Pilar Cibreiro...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A xusticia pola man...

Area
1988. Santiago de Compostela
Conseguirémolo...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Costureira...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Escolma de tódolos traballos recibidos...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Esta é dona Galicia. É unha muller velliña e aínda bonita]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A Perestroika redescubre a condiçom feminina...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
A muller na literatura infantil portuguesa...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A menopausia: ese gran mito sexista...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Ligeros libertinajes sabáticos, de Mercedes Abad...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
¡Qué pena! A hipocresía da morte...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
"Inda non es sogra" de Contos que van pra feira (1962)...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Igualdade...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Eva Luna, de Isabel Allende...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Fragmento de: Sempre Cristina...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O nabo...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Si eles falasen, qué dirian?...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
[Fotografía de nena]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O espello esnaquizado...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A nai de Carliños...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Eu quérote libre...

Area
1988. Santiago de Compostela
A árbore e a casa...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Tracy Chapman: a voz de conciencia dos '80...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Rolda...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
"A morte"...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Fragmento de: Pericles e a balea...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Ningunha agresión sen resposta: dende Sabrina a Bilbao...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Bruxadas e fadas. O dual feminino do mal e do ben...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Xuana...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Catro/4/Cuatro pintoras. Obra...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Unha experiencia de autora/educadora...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O segredo da pedra figueira...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A minisaia é a culpábel do estupro!...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
As mulleres en Nicaragua (1ª parte)...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Fragmento de: Viaxe a illa redonda...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Xornada no Irán...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Entre as amazonas e os bumerangs. Maika Novoa...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Sören Kierkegaard o la subjetividad del Caballero [de Celia Amorós]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O bispo de bemposta, ó que lle gusta tomar mentres escoita a Verdi, un limón-shak...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A feira nevada...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O povo mapuche...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Libros de texto non sexista...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Conto...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Fragmento de: As aventuras de Felipiño...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Historia de Mugardos...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[O raposo está chorando]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A nosa saúde: a exploración da mama, primeiro eslabón na prevención do cáncer de mama...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Sobre a colección a favor das nenas...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Mulleribus: un feito de mulleres...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Desde la ventana, de Carmen Martín Gaite...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Educación sexual: Reflexións en torno a unha proposta cara á formación do profesorado...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
"Don Rato busca un obreiro" en Ronseles (1980)...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Conversa co libro...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Un defensor de mulleres no XVIII...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Poesías...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Unha lección da historia...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
[Deseño portada]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Lumes. Un achegamento a Marguerite Yourcenar...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O lume...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
El Albertío...

Area
1988. Santiago de Compostela
Monólogo: Gústame pero non podo...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A cebola...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Luz no espello...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Afrodita...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Sexo: este escuro e perturbador obxecto de desexo...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
A muller nos contos populares...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
As publicacións de Célia Amorós...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Catro/4/Cuatro pintoras. Obra...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Un achegamento ó noso corpo...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A casa abandonada...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Nena e monaguillo]...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
O tempo dun salaio, de Anne Philipe...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Fragmento de: Mar adiante...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A chamada...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Desexo ou aspiración...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Crítica de razón patriarcal [de Celia Amorós]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A lenda do Ulla...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[O berro]...

Area
1988. Santiago de Compostela
Marchar......

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Das novelas femininas, de mulleres, para mulleres......

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Do innato ó cultural...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Os tres irmáns e o río...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Aos contos de Andersen]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Presencia da personaxe feminina na literatura galega infantil escrita por homes...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O plano dos piratas...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Catro/4/Cuatro pintoras. Entrevista con Cruz Pérez Rubido...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Literatura infantil e xuvenil...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Un libro máis de Helena Villar...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
SIDA, el asunto está que arde, de Ricardo Lorenzo e Héctor Anabitarte...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
O Instituto Galego da Muller (elementos para un debate)...

Andaina
1988. Santiago de Compostela
Fragmento de: O segredo da Pedra Figueira...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Piollos maniféstanse...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Greem peace...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Misoxinia e feminismo...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Emilia Pardo Bazán e a cuestión académica...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
"La realidad gallega en los cuentos de Emilia Pardo Bazán"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Algunhas consideracións sobre o alcoholismo feminino...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Misoxinia e naturalismo, unha lectura de Proust...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Parte da biblioteca de D. Emilia...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Por que imos as mozas gallegas á universidade?...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
María Zambrano: unha lectura apaixoada...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
"La Regenta, a través de cartas inéditas de la Pardo Bazán a Clarín"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: Cartas a Benito Pérez Galdós...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Leila, Fátima e Samira, ou o chador en París...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Lourdes Méndez e as súas "Cousas de mulleres"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
II Xornadas Latinoamericanas sobre feminismo e movimento popular: Duas miradas e so unha conciéncia...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
O gato de Madam Sara...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[A estrela solar arrubiou-se]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Emilia Pardo Bazán ante a moral sexual do seu tempo...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Iss Drake vai cear...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Rebelión textual: a revolución feminista en los "Pazos de Ulloa"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
O divino sainete...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: Los Pazos de Ulloa...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[fotografía dun retrato de Emilia Pardo Bazán]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Cantar alentejano...

Area
1989. Santiago de Compostela
Fragmento de: "Emilia Pardo Bazán, crítico de Rosalía"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
As mulleres na Revolución Francesa...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Ética e feminismo...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
En el abanico de Emilia Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Un asunto de mulleres?...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Muller e traballo doméstico...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: De mi tierra...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
VI Xornadas da secretaría da muller de CC.OO.: Muller, traballo e saude...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Queimar as meigas de Elisa Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Desmán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Les liaisons dangereuses: A obra...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
A fábrica de tabacos da Coruña...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Aspectos feministas do pensamento da Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Cartas inéditas da Avellaneda...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: A sociedade galega da restauración na obra literaria de Pardo Bazán (1875-1900)...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Fotografía da portada de Insolación de Emilia Pardo Bazán]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Pornografía agresión...

Area
1989. Santiago de Compostela
Fragmento de: El feminismo en la novela de la condesa de Perdo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Catalina...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
O arquetipo viril...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Museo Emilia Pardo Bazán]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
A muller do espello...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Novas tecnoloxías reproductoras...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: Estudios sobre "Los Pazos de Ulloa"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: "La educación del hombre y de la mujer. Memoria leída en el Congreso Pedagógico de 189...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Presuntas vítimas...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
O rei da nada de Sabela Álvarez...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Escrito por mujeres...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
As mulleres temos algo que dizer ante a proposta sindical prioritaria?...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Os ingredientes...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Corredor Verde...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Á luz das cartas de amor de Doña Emilia Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Pardo Bazán e a educacion...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Conto de neta e avoa...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
A autora ante a crítica...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Campaña feminista contra a violencia machista...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Fragmento de: La Madre Naturaleza...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Escritorio da autora...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Do Álbum Galiza mártir, de Castelao...

Area
1989. Santiago de Compostela
"Introducción", a La tribuna de Emilia Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[María Antonieta ante un tribunal revolucionario]...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Hegel e a Ética...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
"Las mujeres que lucharon solas: Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Danton...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Conversas con Carballo Calero de Carmen Blanco...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: "La mujer española"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
As mulleres e a Revolución Francesa...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Controvérsias sobre a muller galega: Trazos patriarcais do pensamento galeguista...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
A xuntanza das abellas...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Algunhas mulleres dos contos e novelas...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Pardo Bazán: feminismo, espíritu de clase, moralismo...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Para unha nova apreciación de Dona Emilia como crítica...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: La Tribuna...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Fotografía da Portada da Revista de Galicia, nº 17]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Mulher e pornografia...

Area
1989. Santiago de Compostela
Fragmento de: Aporías de una mujer: Emilia Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Controversias sobre a muller galega: Trazos patriarcais do pensamento galeguista....

Andaina
1989. Santiago de Compostela
La otra "política" de Aristóteles...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[A presente antoloxía non pretende ser exhaustiva]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Muller de ollos azuis]...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Situación legal das N.T.R...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
"Introducción", de La mujer española...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: La Ilustración Artística...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Yves Saint Laurent e a ultima moda...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Unha árbore, un adeus de Marina Mayoral...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Ollos de boneca...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
A queimada en Galiza...

Andaina
1989. Santiago de Compostela
Emilia Pardo Bazán e o Rexurdimento...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Diario do mimo de Carmen Panero...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Salmo...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
[Partitura de A miña terra]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Controvérsias sobre a muller galega: Trazos patriarcais do pensamento galeguista...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Conversando con Malbarate...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Aquí é un pórtico sobre da montaña]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
María do Carme Kruckenberg: Ferida de amor estaba...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
[Protesta de Alecrín]...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Rapazas, rapaces e televisión...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
É tempo de silencio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A prostitución a debate...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Desde o cárcere: Suzana e Sefa...

Area
1990. Santiago de Compostela
O poder dos medios de comunicación...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Mulleres xornalistas: un tránsito arredor do cuarto poder...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Anxo de vidro...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O reino da fraxilidade...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Exposicións de mulleres: II Bienial de Artistas Galegas...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
[Pateleiras]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A muller anuncio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Cuestións de complicidade: Mulleres de carácter nos filmes de James Cameron...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Condóns para tódalas cores e sabores...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Para quen falamos...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
G. W. Leibniz. Filosofía para princesas....

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Introito...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Semblanza de Pilar García Negro...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Tres libros de Helena Villar Janeiro...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Do silencio das sereas...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Enigma e silencio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sobre o feminismo literario de Rosalía de Castro...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
A muller na televisión leningradense...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[E Merche, que era de Madrid de toda a vida]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Fantasías...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Sopa de senténcias...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
A discriminación, tamén nos xornais...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O laberinto da noite...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sexismo na literatura infantil...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Gerde Taro...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Unha lectura da publicidade...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Cecais haxa que ser muller...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
J. Teresa Juega: poeta esquecido...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O maniquí...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Imaxe de muller...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O "museo da muller" de Aarhus: unha lección de autoestima...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A última novela de Marina Mayoral...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O conflicto do Golfo Pérsico...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Antoloxía: Primeiras revistas feministas galegas...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A forza da evidencia...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Miserere...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Tigres coma cabalos. Poemas de Xela Arias e fotos de Xulio Xil...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A muller labrega...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
O fervellisco de Madrid...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Estamos no ar. Sintoniza vostede a radio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A muller no teatro galego: Charlando con Dorotea Bárcena...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Evidencias?...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
A muller suxeito e obxecto da información radiotelevisiva...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Ollando "o xardín das delicias"...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Defender ás prostitutas...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Eva...

Area
1990. Santiago de Compostela
Portada do primeiro número de LIFE...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
De ¡Hola! a Vogue...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Réquiem por un soño...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
"A muller como síntoma"...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Coexistencia, intercambio e equilibrio dos contrarios...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Foto verdade...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sobre "mulleres e industrias culturais"...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Mulleres que pasaron como o vento...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Consello social de planificacion familiar en Ourense...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
A primeira vez...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sexo e feminismo...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Evocación...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Lágrima...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Aspectos sociais do aborto...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
A muller e a televisión...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Galería de tipos literarios e míticos femininos. Electra....

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Venus]...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Prego de descargo...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Norma e estandarización, análise da televisión galega...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Alicia, espellos e palabras...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Da marxinacion oficial e a loita polo protagonismo como movimento feminista...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Muller e xornalista, unha realidade sen clichés...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Iste páxaro témero...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O casamento do raposo...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Mulleres: Unha experiencia positiva...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Unha acción miliciana na Guerra Civil...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A muller vítima da publicidade...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Con que voz...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Poema...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Radio pública e radio privada: diferencias e similitudes...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
María Pita: a xénese dun mito...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Un millón de vacas...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Selección de sexo: Saír do neboeiro...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Quero un fillo da técnica...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
E levou-nos...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
A viaxe-aventura de A formiga coxa de Marilar Aleixandre...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Existe unha relación causal entre pornografia e violéncia?...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Evidencias de María Xosé Queizán...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Muller galega... non hai...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Muller e información na TVG...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Demorarse un momento]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sempre Xonxa: De Chano Piñeiro...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Xogo literario...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Mulleres nas historias da foto...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Espreita...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O que nos falou Carla Corso...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
Nicaragua...

Area
1990. Santiago de Compostela
Tina Modotti, de Hollywood á Revolución Mexicana...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Ser muller na radio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Tras da muralla...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O mundo plástico de María Antonia Dans...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sen título...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
A muller no xornalismo deportivo...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A greña cos media...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Teresa del Valle. Unha antropologa de Euskalerria...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Se parir non é o destino da muller, se sexualidade non é maternidade, se o meu corpo é meu e se os h...

Andaina
1990. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Historias de Palomar [fragmento]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Grace / Gracia / Benedicció...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Tengo prisa de amarte...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Amor...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O que me gusta a min é erótico; o que che gusta a ti é pornográfico...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Direito internacional: A lei do pai...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Soldados...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Perdoa-me a dor, ás veces]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Os miragres dunha regra...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Sobre a muller marroquina e a súa liberación...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Un día de sol...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Esvaras coma escumas de ondas]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Psicoerotismo feminino...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Xuízo]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Luma Gómez: O teatro compensa de todas as carencias. Esta é unha etapa de deterioro...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Dependéncias amorosas...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Faíscas...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O erotismo na vellez...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Ofrenda a San Ramón...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
A Casa da Parra: Galiza, tradición e deseño...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Metáfora da metáfora ou a destrucción da metáfora...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Úrsula Heinze: a muller portagonista...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Estaban en la habitación]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro)...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Deseo...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
As etapas de desenvolvemento gráfico como apoio á integración do traballo intelectual-manual...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
As prantas bulbosas...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Signature païenne / Signature païenne / Signature païenne...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[O mar, o mar, os signos estelares, a dilatada noite]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Jonatán se toca...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O desafio das feministas de Alxer...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Un home e unha muller na praia do Portiño...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Erotismo: do marasmo cara a lucidez...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Gazela]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Un paso adiante ...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Nos dependemos...Eles tamén dependen...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[A noite, unha fráxil liorta de escualos]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
A paixón e o social: Charles Fourier...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Galicia no tempo...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Muller e política...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Marilar Aleixandre e a novela de aventuras...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Benito Losada e as relacións home-muller...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Muller sentada]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Infinito singular...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
A política da muller e da familia na RDA...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Historias de Palomar [fragmento]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Things as they are / Tal como son as cousas / Les coses tal com són...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Tu me recibirás...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Porque teño recendos]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Silencio...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Povos de Europa, preservade os vosos máis sagrados bens...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Se non podo escalar]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sinto a calor do teu corpo]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O amor, entre a barbarie e a cultura...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
De guerra e guerras...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Unhas notas introductorias sobre a literatura canadiana...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Miña nai traballa nunha fábrica de conservas]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O innominado e o inexistente: o sexo da muller na linguaxe vulgar...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Unha parella de lesbianas de Donóstia teñen un fillo por inseminación artificial dunha delas...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
A nova modalidade de abandono de familia do art. 487 bis do Código Penal: expectativas e realidade ...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Dous estudos sobor da dependencia das mulleres: ou porqué os grupos de mulleres son fundamentais par...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
O planetoide 433. Eros...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Leni Reifenstahl, o erotismo como destino...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Unha durísima escola de autonomía...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Preséncia de Virginia Woolf (no cincuentenário do seu pasamento)...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
La creación del patriarcado. Gerda Lerner...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Úrsula Heinze e as palabras de oito mulleres...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Radicalismo sexual. Sexualidade radical e espírito feminino na mitoloxía grega...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Historias de Palomar [fragmento]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Dúas voces para ser lidas, cantadas ou executadas, nunca recitadas de memoria]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Quiero tenerte...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Relatos eróticos escritos por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[¡Valor!, que anque eres como branca cera]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[The letters I wrote & didn't send] / As cartas que escribín / [Les cartes que vaig escriure i no va...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Cuerpo de amor...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Aqueles días foron para Amantia]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Enero...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
V Encontro Feminista Latinoamericano e do Caribe...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Amelia ten unha beleza suave]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Fragmentos do erótico feminino (porque non coñecemos o todo)...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Comentos sobor das eleccións municipais...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sentencia sobre igualdade salarial]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Afecto, cariño, recoñecimento… SI. Si tu me dices ven lo dejo todo… NON...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Estética de Álvaro Cunqueiro...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Lume xelado...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Do coro da Catedral de Santiago...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Nadine Gordimer...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Urania: nova aurora...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
García Sabell, Domingo, "As facianas do erotismo contemporáneo"...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Ca túa man na miña, xa despidos]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Erika Bornay, Las hijas de Lilith...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O oficio de vivir...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O concepto do tempo e o cambio en "entreactos" de Virxinia Woolf...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Facer unha antoloxía erótica...]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Culebrón por Culebrón: Ventre de aluguer...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Éperdument / Éperdument / Éperdument (Bojament)...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
¡Ven!...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O paxaro na boca...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
4 de febrero...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Napoleón e o Primeiro Ministro británico William Pitt repartindo-se o mundo...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[É como un longo cansancio]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Das bandas en que se achaba]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Da obriga de amar á renuncia do amor...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Historia del movimiento feminista Egipcio, de Caridad Ruiz de Almodóval...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
As estatísticas do horror [violencia sexual]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Xogar nós]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
A procura dun eros galego: os contos eróticos de Xerais...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
E que pasaria se en vez de Adán e Eva, houbese duas Evas ou duas Adáns?...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Andrómeda]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
As estibadoras. Crónica de atrancos...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Alexandrian, Sarane. "Historia de la literatura erótica"...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Erotismo en "La Regenta" de Clarín. Historia dunha frustración...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Nen acovillar-se do dia baixo a árvore das trevas]...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
Encontro de escritores Galegos e Portugueses...

Andaina
1991. Santiago de Compostela
As protagonistas femininas en: Aves de paso de Ramiro Fonte...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Gústame esta parte do corpo]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Figuras do un (o poder das representacións)...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Intervención en Wschodnia, 1990]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Prometo a flor do loto, de Luz Pozo Garza...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Obra presentada por Marga Sampaio, Bateeiras...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Pescanova: un paso atrás...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Mulleres expulsadas da historia de América...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Maternidade]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Amor de tango: fragmentos dunha carta a María Xosé Queizán...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Composición supramatista, 1915-16...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Marina Mayoral]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Chila e os seus fillos, Nixon, Virgilio, Esteban e Alex]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Carrapuchiñas, cincentas, sabichonas, nenas malas e mulleres perversas. Unha selección de Ánxela Car...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Eisenstein fotografiado por Man Ray...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Anciás nunha rúa de Compostela]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Roxalía Pazos...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A non discriminación por razón de sexo na CEE...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
O concerto...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Uránia...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
A caverna...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Delito de difamación...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
A luz...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Mulheres ciganas...

Area
1992. Santiago de Compostela
Estratexia e organización familiar galega...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Xemelgas idénticas]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Resistencia, supervivencia, transformación: escritoras contemporáneas de cor...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Reflexións acerca dos permisos carcerarios dentro do marco dun Estado do dereito...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Fareiche unha oración de seda]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Os géneros som dous: masculino e masculino...

Area
1992. Santiago de Compostela
[Muller núa]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Alegoría do ensoño ferido, de María Carme Kruckenberg...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Festa da Palabra Silenciada...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Unha nova forma de colonialismo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Rigoberta Menchú: o Nobel para unha perdedora ...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Femenino singular...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Mulleres árabes]...

Area
1992. Santiago de Compostela
Peccatum Mutum [sobre Afectos vergonzosos, de Judith Brown]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Familia]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Algunhas reflexións sobre feminismos e pensamento occidental...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Aldea]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Putulungo e Alma]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Simone de Beauvoir, unha grande precursora do último feminismo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Estas instalaciones forman un todo na arquitectura do edificio principal [detalle]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Mulleres e resistencia en América Latina...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Manifestación nas Pontes...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Marina Mayoral recuperando ás escritoras do XIX...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Festa]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Europa: un tren de várias clases...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Dialéctica de la sexualidad, de Alicia H. Puleo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Um amor galego-português...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Crianzas]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Ana Gandón]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Para Xé Freire...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Estudio de realización de TV]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Mortíferas...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A muller na Administración Autonómica...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Mulier mensura...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Mulher e SIDA: todas temos umha assignatura pendente...

Area
1992. Santiago de Compostela
[Dous anciáns nun quiosco]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Poder e muller...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Malinche...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Dá náusea...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Mordiscando o seu cachimbo de hachís]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Muller sentada]...

Area
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Filosofía e razón patriarcal...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A mulher estrangeira nos inicios do s.XX : Umha visom de Carmen de Burgos Segui...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Encol das universidades para mulleres nos EE.UU....

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[É preciso]...

Area
1992. Santiago de Compostela
Madonna: amor odio...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
O santuario intocable, de Ánxeles Penas...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Unha aclaración [sobre subvencións de Mulleres Xoves Area]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Feminismo e ciencia: o debate sociobiolóxico...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Clarice Lispector: o relato sustantivo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Intervención en Wschodnia, 1990]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Tempo de ría: a plenitude de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Viva o 8 de marzo. Viva a loita feminista [pancarta]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Sandra Cisneros: contos da fronteira...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Agro con "A" de agonia...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Agora que as mulleres traballan: significado de agora...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Juchitán]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sobre folga xeral]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Instinto básico...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
O enterro dunha galiña e outros relatos de Helena Vilar Janeiro...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Victoria sobre o sol (ca. 1920)...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Poema bereber...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Marina Mayoral]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Aurora Marco. Unha rebelde innata. O traballo como paixón...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Lembro...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Eisenstein durante a reconstrucción do Potemkin...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Que me compartas se me falo de nada]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Lume do fogar...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Dúas anciás sentadas]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
El poder de las mujeres y el estado de bienestar...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Malinche: un mito que se fai... ou que se refai...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A película das vacacións...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Delito: ser puta...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Cigana]...

Area
1992. Santiago de Compostela
O malthusianismo en Galicia...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Elucubracións dunha artista sobre a construcción da irrealidade real...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Conexións entre feminismo e nacionalismo na literatura canadiana...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Tres galegas para a história musical do país [Pilar Castillo, María Luisa Sanjurjo Oza, Emilia Quint...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
A conmoción das letras...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Assi, assi…...

Area
1992. Santiago de Compostela
Os gais e lesbianas USA: levantaron polémica e polémicas...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Thelma e Louise: a polémica está servida...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
¿Para que nos serve ás feministas o concepto de sistema sexo/xénero?...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A Documenta de Kassel...!...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Mª Ángeles García, Tareixa Navaza e Isabel Castillo]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Os precursores da normalización, de Carme Hermida...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Plataforma de Nais en Acción...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Desde a febre de Colón ata a rebeldía das nosas entrañas...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Sombras e luces para as fillas de Eva...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Quince anos]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A escola mixta: privilexiadora do masculino...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A Nova Narrativa Galega...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
A nova narrativa galega, de María Camino Noia...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
As vangardas rusas do Auditorium...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Marina Mayoral e Tareixa Navaza González]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
É fermoso nascer sendo desexados...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Musa de la razón, de Geneviève Fraisse...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Houbo un tempo no que todos fomos revolucionários...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Para Catuxa no seu dezanove cumpreanos...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Órdago a pares ou coa demografia ás voltas...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Rigoberta Menchú Tum...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Plan de igualdade de oportunidades...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Ex nihilo nihil fit...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Viagens na literatura ...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Meurtrìeres...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Mercedes Carreño Fernández...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
A palabra...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Vivam as mulheres...

Area
1992. Santiago de Compostela
[Avoa e neta nun banco da Alameda de Compostela]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Muller e SIDA: un exemplo máis de discriminación...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Españois á conquista das indias...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
É pouco, acaso, a privación de liberdade? (ou de violadores e Código Penal)...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
El último azteca...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Preside a sala o señor subsecretario Don Luísa Fernanda ...

Area
1992. Santiago de Compostela
Begoña Bas: unha etnógrafa galega...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Verbas na edra do vento, de Pura Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Teatro Ignorado, de Otero Pedrayo...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Sobre feminismo e ilustración: en memoria de Mary Wollstonecraft...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Xaquina Trillo, versificadora galeguista...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
A palabra dunha indíxena [Myrna Cunninghan]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Tenho sede de amar distinta...

Area
1992. Santiago de Compostela
[Fan de Madonna]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
A nena invisible, de Sabela Álvarez...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
O feminismo de Hannah Arendt...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Aldea]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Nenas]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
O problema da vellez...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Estas instalaciones forman un todo na arquitectura do edificio principal...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Tras as portas do rostro, de Marica Campo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Toda unha muller e ademais lesbiana [pancarta]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Campesinas 1931...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Curación]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Favor ao extranxeiro! [emigración]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Sexo y filosofía, de Amelia Valcárcel...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Arquitectónica pictórica (1916-18)...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Poème bereber...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Marina Mayoral]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Xente maior]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Do retorno a un Estado vixiante ou da promulgación da Lei Corcuera...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Je me souviens]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
TVG: moito ruído e poucas noces...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Non hai, si que non hai]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
De escolas e coléxios. Relixiosos e laicos. De pais e profesores. De governantes e de governados...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Nichos de cementerio]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Mulleres, feminismo e poder...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Colonialismo e sexismo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Dereito ao aborto: asignatura pendente?...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Tao...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[8 de marzo] ...

Area
1992. Santiago de Compostela
Políticas natalistas?...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Myrna Cunninghan]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
México, 1895. Un terremoto que liberou outra forza incontenible: a loita das mulleres...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
200 años dun libro pioneiro: Vindicación dos direitos da muller...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Espacios escolares autónomos ou segregados para rapazas e rapaces: unha alternativa á actual escola ...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Muyeres por Asturies...

Area
1992. Santiago de Compostela
Eileen Myles...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Facer pan...

Andaina
1992. Santiago de Compostela
Feminismo e posmodernismo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Lola Herrera]...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[Os géneros son dous: masculino e masculino]...

Area
1993. Santiago de Compostela
Que fixemos para merecer isto?...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Area
1993. Santiago de Compostela
Reflexións sobre o desexo de maternidade...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[Muller na cociña]...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Do jardim do pai...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Despois do xantar...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Amas de casa e traballo doméstico: falan as protagonistas...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Sempre en Galego...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Sillín-retrete. Obxectos imposibles...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[Escritora]...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
A flora dos bosques riparios...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Lola Herrera: Ás mulleres fáltanos complicidade. Só o humor, a tenrura, o soñar, te afastan da loucu...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
De fillos que pariron a nai...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Publicidade contra a ñoñeria e a censura...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Unha reflexom contra a repressom no mais amplo senso...

Area
1993. Santiago de Compostela
A muller na Administración Autonómica...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
As mulleres e o subdesenvolvemento. Un exemplo...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[Imaxes de Son Goku]...

Area
1993. Santiago de Compostela
Entre fillas e nais...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Homes: imaxinádevos un só día de folga das traballadoras do fogar...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Espantallo, 1932...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Sala Galán...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Vellas armas de todas as guerras...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[Mathilda Moseley]...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Drácula, de Francis Ford Coppola...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
A muller no mercado laboral...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Lidia Senra: coa política agraria a muller vai ser aínda máis escrava...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[Lola Herrera]...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
La maja desnuda...

Area
1993. Santiago de Compostela
Seduce-me, que me gusta seducir...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Area
1993. Santiago de Compostela
Autorretrato...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Amas de casa: salario tamén...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Maruja Mallo: pintora...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Lembranza dunha arenalista ferrolá. Hipólita Muíño...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Áurea Lorenzo Abeijón. En Buenos Aires con Galiza ao fondo...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Sempre en Galego, de María Pilar Garcia Negro [cuberta]...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
La poda. Metacrilato (transparencia)...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
A pintura de Bill Jacklin...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
La verbena de Pascua, 1927...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
A muller no Novo Catecismo...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[Lola Herrera]...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Maria Rodriguez, Ponte da Lima (Portugal) 1517...

Area
1993. Santiago de Compostela
Muller con neno morto...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Salon des Cent, 1896...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Eva advirte sobre as maçás...

Area
1993. Santiago de Compostela
Emilia: a vida en si mesma é un risco...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
En volta da música e das músicas (1) ...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Sempre...

Area
1993. Santiago de Compostela
Asociacións de nais ou o amor como móbil...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
¡Meu deus, como está o servicio!...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
As precursoras...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
A Quintana, recanto de arte...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
A forma de Zora Dizer (Nota breves sobre O seu olhar posto em Deus, de Zora Neale Hurston)...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Penélope ou as Trampas do amor, de Charo Altable...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Con outra mirada ...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Da antropoloxía da muller á antropoloxía do xénero: unha mirada ó noso entorno próximo...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Maternidade...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
O consumismo...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
[E tu]...

Area
1993. Santiago de Compostela
93-95: II Plan para igualdade de oportunidades das mulleres...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Muchacha de espaldas...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
¡Pequeña, no mires hacia arriba que le ves sus bajos!...

Area
1993. Santiago de Compostela
Co meu neno no colo...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
As amas de casa e os novos retos sociais...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Retratos bidimensionais, 1941...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Silencio… por favor...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Eu pido un novo Nuremberg...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Festa da Palabra Silenciada: Independencia, insumisión e solidariedade...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Pista de patinaxe III. 1990...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
Por Rosa Diz (e as outras todas rosas, dalias, margaridas que venden pan ou peixe, que increpan a un...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
E sem embargo, move-se (24/25 de abril de 1993 Encontro de mulheres e teologia)...

Andaina
1993. Santiago de Compostela
O futuro é muller...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
A (in)utilidade de voltar ós lugares comúns...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Lúas e solsticios...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Literatura non sexista en galego...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
As mulleres e a reforma laboral...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Cristina Molina Petit, Dialéctica feminista de la Ilustración...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Recorrín o espacio]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Os do plan do 68: na miña mesa de forniño...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Alicia H. Puleo: La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el S. XVIII...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Chaman-me Pepe, sinto-me Maria: unha aproximación ás transexuais...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
A Ilustración: século de luces... e de sombras...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Unha muller das de sostén negro de renda...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
I am on my way to Oklahoma to bury the man I nearly left my husband for...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Sólo quería llorar...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Autorretrato, 1937...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Familia, amor, xustiza......

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Teté Delgado...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[A pesar do ceo demasiado gris]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Ana Baños: A guerra á indiferencia...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
O desafío de Antígona, a razón de fin de século...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Mulleres fiando, 1873...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Arte versus literatura: as ilustracións en Festa da Palabra Silenciada...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Pagu, musa modernista...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Esse modo burlom... de Elvira Souto en "Vínculo de sangue"...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Dezasete liñas para Consuelo García Devesa...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Pasado, presente e futuro da escola ...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
¿O que é a crítica literaria feminista? Unha perspectiva norteamericana...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Roselily...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Un oito -deitado- é igual a infinito. Novas poetas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Esfinxe...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Chini: O feminismo na igrexa ou unha monxa feminista...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
III Bienal de artistas galegas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Purificación: única xefa de estación de Galicia...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Michèle Le Doeuff, El estudio y la rueca: De las mujeres, de la filosofía, etc....

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A personaxe...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Non perdámo-los rexistros [crítica ás políticas para mulleres]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Estou tan namorada que me medrou un novo himen...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
As palpitacións das seivas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Contra vosotros...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
O sofá...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A vergonza que non teñen [violación]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Villejuif la Courneuve...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Autorretrato en bugatti verde]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
A rebelión do "producto". Razón patriarcal, sororidade e pactos entre mulleres...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Marilyn Monroe...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Cancro de mama ...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Amiga miña]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Co-educa a reforma?...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Poesía escrita por mulleres en España e nos últimos anos...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Susan Calvin, única robopsicóloga do mundo...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Patrícia Galvão, Pagu]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
En salvaxe compaña, de Manuel Rivas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Cima de gracia. Consagrado celo......

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Discriminación na linguaxe. A propósito de dous libros...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Pura Vázquez. Man que escribiu no mar...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Nais lesbianas, lesbianas nais ...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Mulleres Galegas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Vínculo de sangue, vínculo de sexo...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A condición feminina en Queda la noche de Soledad Puértolas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Proposta-esquema de debate: Estudos das mulleres-investigacións feministas. Grupos e redes...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Cando pulso o interfono]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Bebe o veneno da vida]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Black lace bra kind of woman...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
E veu o tabeirón...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Cidade...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Adios, Amenhotep, 1955...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Ás voltas co inimigo principal...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Pensantes e pensadas...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
A construcción social do feminino en Mary Wollstonecraft...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Coeducación sentimental: espazo do amor; espazo da igualdade...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Aproximación ao feminismo galego de posguerra...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Maruja Mallo: a aventura poliédrica...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Autorretrato]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Despertar das amantes, de María Xosé Queizán...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Talleres coeducativos...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Audre Lorde: poeta e constructora de pontes...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Federica Montseny: loitadora pola liberdade...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Perto e lonxe. Narradoras italianas: Clara Sereni e Grazia Cherchi...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Violeta andaba Cloe entre as carrouchas]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Cónxugues-esposos versus cónxugues-conviventes...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Operación Ogro, de Eva Forest...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Mulleres xovens: Iguais en que? Feministas, para que?...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
María X. Rodríguez Valcárcel (1993): Lingua e literatura galegas en El Regional. Santiago: Lea...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Falemos de paraísos...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Meu home Bovanne...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
I am so in love I grow a new hymen...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Vou camiño de Oklahoma para soterrar ó home polo que case deixei ó meu marido...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Perru...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
De identidades, xenéricos e suxeitos...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Reconstruíndo a nosa identidade de muller. Un proxecto de saúde mental para mulleres do Salvador...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Malgré le ciel trop gris]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Dúas miradas distintas: Ano internacional da Familia. Conferéncia do Cairo...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Razón e razóns contra o feminino...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Pensamos, ¿logo existimos? Aportacións e debates na(s) teoría(s) feminista(s)...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
En volta da música e das músicas (2)...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Hacia a superación dos xéneros...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Ensinar ciencias, inculcar novos valores á luz da coeducación...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
"Da cazuela á platea": a muller no xénero teatral...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A muller galega e o proceso de alfabetización (1860-1930)...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Canal...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Tránsito dos gramáticos, de Marilar Aleixandre...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Jean Rhys...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Rapazas, de Agustín Fernández Paz...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
De como algúns prexuízos sobre o doméstico dificultaron o desenvolvimento do movimento de liberación...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Vera Lúcia de Oliveira. Unha poetisa de dúas "Xeo-grafías"...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
E ti non tes constancia...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
As mulleres da sociedade Amigos da Paisaxe Galega...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Sobre uns versos de María Xosé Queizán. "Despertar das amantes"...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Cuota de alquiler...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Arxentina, 1952]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Sinónimos, antónimos e análogos: Unha reflexión sobre as categorias de sexo e mais xénero a raíz da ...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Terminal Viena...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Un traxe para dous...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Ciutat...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Prometo a flor de loto, de Luz Pozo Garza...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Tamara de Lempicka...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Críticas a ´O segundo sexo´ na década dos 80...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Vellos temas, novas polémicas...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Desde Chiapas...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sexismo e crianzas]...

Andaina
1994. Santiago de Compostela
Mulleres si, pero...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A imaxinación masculina. Unha crítica a George Steiner...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Mulheres Nacionalistas Galegas...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
De musa a literata: Kathleen N. March le desde Maine a Rosalía...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
(Resonancia Mórfica)...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
La revolución femenina de las mujeres...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Muller casa]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A erótica do poder...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
A noite é unha voz soñada...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Como unha poldra...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Vinte anos de vixéncia do principio de igualdade...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
O desastre...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O amor sae ó paso...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Documentalismo fotográfico contemporáneo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[La impía fragancia del silencio]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
La Rueda, 1965...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[The Adoration of the Magi]...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Volto a rúa e miro o verdor......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A aventura interna de Menchu Outon...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A transexualidade: Un acicate para o pensamento feminista...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Debe ser un capricho...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O misterio dos libros de María Álvarez...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Algumas pintoras portuguesas do S. XX...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Mira]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O mundo de Sofía, de Jostein Gaarder...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Jazz...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A producción plástica...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Expuxeron cara min un edificio de máquinas pintadas]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Ana Vallés: Unha vida para o teatro...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Merque bananas...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O devalo do mar, de Rafa Villar...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Señor dos ceos no silencio enorme]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
La revolución femenina de las mujeres...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Variaçao XX (sobre um vilancete de Luís de Camoes)...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Un enxame de paradoxas...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
O amor na sociedade tradicional galega: unha aproximación desde a antroploxía...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
...esa risa involuntaria......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O solpor da cupletista...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Elvira Santiso en A arte inexistente: as artistas galegas do século XX...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O preço do sal. Páxinas heterónimas de umha terrorista apaixonada...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Eu tamén crecín co Yesterday...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Sobre a pintura de Carmen Hermo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O CXAS: Un servicio de atención específica en saúde sexual e reproductiva para a mocidade...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A subversión en imaxes...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A novela de Ángela Carter: da escritura do malestar ao pracer da afirmación...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A noite da crisálida...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Unha experiencia valiosa: Concellería da Muller. Vigo 1991-1995...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Heloisa, de Chus Pato...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Nacín soa, cando o sangue acolle vida]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Emancipation...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Sombras projectadas de Mercedes Prado e Alexandre Otero...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Sexo sen, gracias (e con historia de amor)...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
A expedición do Pacífico, de Marilar Aleixandre. Ed. Xerais (Merlín)...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Muller nova… e feminista...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Biblioteca em fogo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A rebelión individual de Emma Bovary...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Frankenstein, de Kenneth Branagh...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...toda unha vida por inventar......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
La pensée...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Remedios García: Toda unha vida aprendendo ...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
O corpo máis eu Inqueda Sensación ó meu lado...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Título: Gardando da lura e tinta e lavando o resto]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Retrato da Duquesa de La Salle, 1925]...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
¿Se enamoró?...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Entrevista [a: Carmen Hermo, María Ruido, Menchu Outón, Natalia P. García, Pilar Álvarez de Pablos e...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Apuntamentos sobre o feminismo radical...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Para as presas independentistas galegas...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
San Xoán...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Amplificamos as emocións vencidos polo asfalto]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
1975-1995 Feminismo: Vinte anos é moito e non é nada ...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
O baño turco...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A primavera [detalle]...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Elevar as pálpebras, de Yolanda Castaño... unha lectura de contrabando...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Ver o mundo através dos ollos das mulleres...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
A filha do policia...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Atontadas bolboretas: Usos amorosos do dezaoito en España, de Carmen Martín Gaite [recensión]...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Descubrir a Rafael Dieste da man de Marga Romero...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[El temor antiguo a las palabras]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
La clase de bordado, 1907...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Tecendo auga...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Linguaxe e sexismo...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
...eu non escoito nada. Si, escoita......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Unha sombra na noite...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...quizais non me explique con claridade......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Yoko Ono e John Lennon; para a cuberta de Rolling Stone]...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
María Ruido: Alegorías de Orfeo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
As novísimas [pintoras galegas]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Escoito música]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O xenio das mulleres ...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
De videocreación: mulleres que traballan en vídeo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[A rentes dun cantil]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Igualdade meta dun camiño desigual...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Os peitos con flores vermellas]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Fóra de min, de María Xosé Queizán...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
La revolución femenina de las mujeres...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
Variaçao XVI (sobre um vilancete de Luís de Camoes)...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Claroescuro dunhas xornada feministas...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
O amor na adolescéncia...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
No sólo hilaron lana. Escritoras romanas en prosa y verso, de Aurora López...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Sen ti ...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A creación, a beleza e a fascinación pola literatura......

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...po serei, mais po namorado...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Proibido caçar paxaros no ninho [Jean Rhys]...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O caos asentou no de cotío...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
La valse...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Dous sexos? A construcción da diferéncia entre os sexos como marca da cultura...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Pilar Álvarez Pablos: Voltar o sorriso...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...esqueceron o desexo de voltar ó seu fogar......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O sexo de papel ...

Andaina
1995. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Morde coa risa, seduce coa lágrima...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Na corda floxa]...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
El clown...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Violencia...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Receitas para sorprender...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
Son dun requiem...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Feminismo e novela feminina...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
Nogard, de Marilar Aleixandre...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Novas sobre Cunqueiro...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Conheço agora as noites]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
A creación, a beleza e a fascinación pola literatura. Falemos de dona Inés...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Madre non hai máis ca ningunha. O baldeiro da maternidade...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Educación de adultos: As mulleres queremos aprender. A experiéncia do bairro de Vite en Compostela...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Hiroshima...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Pura Vázquez ou o pulo do desacougo...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Peor que a morte...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Man que escribe no mar como quen soña e sabe]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[A Laura Merrit, prostituta]: Dous palmos máis aló do coño...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
Un espazo moi especial...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Prantemos...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
A poesía galega de Pura Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
A distáncia entre a letra e a realidade...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
Im-pu-dor...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Lilas de abril]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Rastros de Eva no imaginário ibérico...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Olor...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Alba e o facsímile...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Libertarias ou o oportunismo descarado...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Cando abroian as chorimas abroian as íntimas]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Asociación de Mulleres de Pescadores Rosa dos Ventos...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Ardiendo en vilo de ordenados vuelos]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
O contradiscurso das mulleres, de Carmen Blanco...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[sen título]...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Coa certeza, parir o pensamento, parir a liberdade...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Como un parvo nunha botella...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Limiar [nº dedicado a Pura e Dora Vázquez]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
O rito da palabra tensa a pel do mundo...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Mulleres e comunicación ...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
Confeso que estou tola...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Muller e publicidade: Como parecer unha deusa no mundo dos humanos?...

Andaina
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Perdín aquela escrita adolescente...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Pura Vázquez: unha poética da "galeguidade"...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
O dereito e as unións de feito...

Andaina
1996. Santiago de Compostela