Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Francisco Fernández del Riego

cronoloxía »

MAPA INTERACTIVO

Fernández del Riego e América.

ROTEIROS

O CONTEXTO»
A prensa galega da emigración
del riego
Francisco Fernández del Riego foi un dos intelectuais responsables de mantera ceso o facho da cultura galega en Galicia e no exterior trala Guerra Civil.
Coñece máis sobre a súa vida.

Textos: Carolina García Borrazás, Teresa García Domínguez, Charo Portela.
Fondos: Arquivo da Emigración Galega e Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega; Fundación Penzol; Biblioteca Xeral da USC.
Produción web: Manuel Gago, Miguel Alonso; bbdd Kike Benlloch.

Revistas Artigos
Adiante

Voceiro das Mocedades Galeguistas
[1954 - ]
Artigos dixitalizados: 2
Airiños

Revista de la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires
[1944 - ]
Artigos dixitalizados: 2
Alén Mar

Revista de la Asociación Argentina de Hijos de Gallegos
[1961 - 1963]
Artigos dixitalizados: 1
Alma Gallega

1936-1940, e a partir de 1944: Órgano Oficial de Casa de Galicia de Montevideo Xullo 1941: Revista de Casa de Galicia
[1934 - 1967]
Artigos dixitalizados: 1
Casa de Galicia de Unidad Gallega

Libro-Memoria
[1940 - ]
Artigos dixitalizados: 7
Fouce, A

Periódico galego
[1926 - 1936]
Artigos dixitalizados: 8
Galicia

Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
[1930 - ]
Artigos dixitalizados: 71
Galicia

Revista del Centro Gallego de Caracas
[1952 - 1954]
Artigos dixitalizados: 10
Galicia

Revista del Centro Gallego de Buenos Aires
[1926 - ]
Artigos dixitalizados: 194
Galicia Emigrante


[1954 - 1959]
Artigos dixitalizados: 31
Irmandade

N.º 1-2: Boletín mensual de la Hermandad Gallega de Venezuela N.º 24-26: Periódico de la Hermandad y para la Hermandad: Apolítico, Cultural, Social, Deportivo y Benéfico N.º 28-36: Hermandad Gallega de Venezuela
[1965 - ]
Artigos dixitalizados: 3
Irmandino, O

Periódico galego: Órgano da Irmandade Galeguista do Uruguai
[1934 - 1936]
Artigos dixitalizados: 1
Lar

Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad
[1934 - ]
Artigos dixitalizados: 9
Lérez

Centro Pontevedrés de Bos Aires
[1962 - ]
Artigos dixitalizados: 1
Lugo

Órgano oficial del Centro Lucense de Buenos Aires
[1943 - ]
Artigos dixitalizados: 1
Lume Novo


[1969 - 1972]
Artigos dixitalizados: 1
Mundo Gallego

Revista de Galicia en América
[1951 - 1952]
Artigos dixitalizados: 2
Nosa Terra [Bos Aires], A

Periódico galego
[1942 - 1972]
Artigos dixitalizados: 2
Opinión Gallega


[1945 - ]
Artigos dixitalizados: 13
Orientación Gallega


[1962 - ]
Artigos dixitalizados: 2
Vieiros

Revista do Padroado da Cultura Galega de México
[1959 - 1968]
Artigos dixitalizados: 2
A Universidade Galega...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1932. Bos Aires
Fiesta sobor da lingua galega...
Francisco F. del Riego (Estudante de Dereito)
Fouce, A
1932. Bos Aires
Mais sobor da nosa lingua...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1932. Bos Aires
Verbas da mocedade. A universidade galega...
Francisco F. del Riego
Galicia
1932. Bos Aires
Verbas da mocedade. Resurrexit, Galaxia, Aleluya...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
Roteiros. Lingua e cultura galegas...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
Traidores. O patriotismo dun abogado do estado...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
Camiños. No loitar cotián pol-a propia cultura...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
Pol-a Universidade Nacional...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1933. Bos Aires
Palabras de la juventud. Un dilema: ser o no ser...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
Gallola, Mocedade, Revolución...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1933. Bos Aires
Glosas. O probrema universitario galego...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
Traidores. Un reformista antigalego...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
A nosa festa nacional...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1933. Bos Aires
Tópicos. O falso conceito da unidade...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
Marxinás universitarios. Saúdo ós emigrados...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
A diada do libro galego...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
Galeuzca: as nacionalidades ibéricas en pe...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1933. Bos Aires
Un cursillo de estudos galegos...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
Noticias encol do Estatuto de Galicia...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
La Universidad gallega ante el momento actual. Discurso pronunciado por nuestro colaborador Francisc...
Francisco F. del Riego
Galicia
1933. Bos Aires
A Bandeira inzada: recreación de Galicia como Nación...
Francisco F. del Riego
Fouce, A
1934. Bos Aires
O Banquete de Conxo...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Guieiros políticos. O panorama aitual do nacionalismo galego...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Dous mozos nacionalistas presos por desenmascarar ao Emiliano...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Literarias. A romeiría de Xelmírez...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Os precursores. Estampa romántica do XIX...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Proclama aos mozos galeguistas...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Guieiros políticos. Panorama aitual do nacionalismo galego...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Carta aos emigrados. Encol da Editorial "Nos"...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
"Irmandades da fala". Espello nacional de Galicia...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
F.M.G. Papeletal dun nacionalismo que nace...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Contidos de Arte. A exposición de Laxeiro...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Orientacións. Necesidade dun teatro galego...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Antoloxía nacional. Os inteleituas finiseculares...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Apuntes. Cadro de Coores, de Otero Pedrayo...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
F.M.G. Alocución patriótica...
Francisco F. del Riego
Galicia
1934. Bos Aires
Proeles. Tres xeneracións literarias...
Francisco F. del Riego
Galicia
1935. Bos Aires
Galicia frente á política centralizadora...
Francisco F. del Riego
Galicia
1935. Bos Aires
Dintel xurídico-político da nación galega...
Francisco F. del Riego
Galicia
1935. Bos Aires
Tres estatutos autonómicos...
Francisco F. del Riego
Galicia
1935. Bos Aires
Proeles. Contestando a Unamuno...
Francisco F. del Riego
Galicia
1935. Bos Aires
Notas nacionalistas:Ollada esquemática sobor a Galicia Nova...
Francisco F. del Riego
Irmandino, O
1935. Cerro Largo, 990
Mágoas. O nouturnio da miña ialma...
Francisco F. del Riego
Galicia
1935. Bos Aires
Proeles. O próisimo futuro autonómico de Galicia...
Francisco F. del Riego
Galicia
1936. Bos Aires
De Granada a Compostela...
Salvador Lorenzada (sic)
Galicia
1946. Sarandí, 108
La pintura actual de Galicia. Sus características en el orden artístico. Abundancia de pintores y bú...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1947. Bos Aires
La pintura gallega actual...
Francisco Fernández del Riego
Galicia
1948. Sarandí, 108
Panorama actual de las letras en Galicia. Poesía - Ensayo - Novela - Teatro...
Salvador Lorenzana
Galicia
1948. Sarandí, 108
Ecos de una exposición bibliográfica...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1948. Bos Aires
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días. Ronsel...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
Arqueólogo e poeta...
F. Fernández del Riego
Galicia
1949. Bos Aires
Ars, Longa, Vila Brevis...
F. Fernández del Riego
Galicia
1949. Bos Aires
Pontevedra é Boa Vila. Ninguén a ve que n'o diga...
F. Fernández del Riego
Galicia
1949. Bos Aires
"La catedral y el niño". Eduardo Blanco Amor, emigrante y autodidacta...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
Ronsel. Consideraciones en Torno a Nuestro Teatro...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días. Ronsel sobre la cuestión de nuestro idioma...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
Sobre la cuestión de nuestro idioma. Prestigio literario y tradición cultural. A una lengua, si ha d...
Salvador Lorenzana
Galicia
1949. Bos Aires
La "Galicia Literaria" de 1875...
Salvador Lorenzana
Galicia
1949. Bos Aires
Lamas Carvajal, e a súa obra...
Fancisco Fernández del Riego
Galicia
1949. Bos Aires
Vocación periodística...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días. Ronsel en torno a la existencia de una pintura gallega...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
El arte de Amado Carballo: poesía moderna, vertida en versos antiguos...
Salvador Lorenzana
Galicia
1949. Bos Aires
Publicaciones poéticas...
Salvador Lorenzana
Galicia
1949. Bos Aires
Polémica en el aire...
Salvador Lorenzana
Galicia
1949. Bos Aires
La Galicia de Lamas Carbajal. Este año se celebra el centenario de su nacimiento. El campo y el agro...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
Las jornadas rosalianas del "Día de Galicia". Homenaje del Centro Gallego Boanerense a nuestro Gran ...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días. "La pluma rota". Ronsel...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1949. Sarandí, 108
Efigie literaria de un escritor: el prosista, el poeta y su vocación...
Salvador Lorenzana
Galicia
1949. Bos Aires
Pastor Díaz ca Sirea do Norde...
F. Fernández del Riego
Galicia
1949. Bos Aires
Fisonomía espiritual de Galicia...
Salvador Lorenzana
Galicia
1949. Bos Aires
Evocación de Noriega Varela...
Salvador Lorenzana
Galicia
1949. Bos Aires
Cantigas de nenos...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
La "Galicia Literaria" de 1875...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1949. Bos Aires
Cinco catedrales en el espejo de América...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1950. Bos Aires
Galicia cada treinta días (abril). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (septiembre)...

Galicia
1950. Sarandí, 108
Cabanillas de nuevo...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Bos Aires
Otero Pedrayo en su sitio...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Bos Aires
Nuestra cultura en la universidad "Gallega"...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Bos Aires
Galicia cada treinta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1950. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (septiembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Sarandí, 108
Tesonera labor de un erudito...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Bos Aires
Dona do corpo delgado...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Bos Aires
Galicia, ante la figura símbolo de Castelao...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (noviembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Sarandí, 108
Poesía inglesa e francesa, en galego: especial para o gran semanario "Galicia"...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Bos Aires
El Pazo de la Cuqueira...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Bos Aires
Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Sarandí, 108
Dos pintores gallegos...
F. Fernández del Riego
Galicia
1950. Sarandí, 108
El Pórtico de Mateo...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Bos Aires
La saudade y la poesía...
Salvador Lorenzana
Galicia
1950. Bos Aires
La pintura de Julia Minguillón...
Fernández del Riego
Galicia
1951. Sarandí, 108
Fermín Bouza Brey...
Francisco Fernández del Riego
Galicia
1951. Sarandí, 108
Las canciones del pueblo...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Bos Aires
Geografía del seseo...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Bos Aires
Atalaya de Galicia. Carré, Padre e Hijo...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1951. Bos Aires
Galicia cada treinta días (febrero). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (junio)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Sarandí, 108
Nuevos versos y canciones...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Bos Aires
Una égloga de Pastor Díaz...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Bos Aires
Teatro de máscaras...
Francisco Fernández del Riego
Opinión Gallega
1951. Bos Aires
A paisaxe na nosa poesía...
Salvador Lorenzana
Mundo Gallego
1951. Bos Aires
Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (julio). República Argentina...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Sarandí, 108
Viejos libros...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Bos Aires
Nuestra lengua literaria...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Bos Aires
Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Sarandí, 108
Castelao sempre...
F. Fernández del Riego
Nosa Terra [Bos Aires], A
1951. Bos Aires
Galicia cada treinta días (agosto). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Sarandí, 108
Óleos de Julia Minguillón...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Bos Aires
Un poeta festivo...
Salvador Lorenzana
Galicia
1951. Bos Aires
El arte de Manuel Colmeiro...
F. Fernández del Riego
Opinión Gallega
1952. Bos Aires
El 25 de julio en Compostela...
Francisco Fernández del Riego
Galicia
1952. Caracas
Treinta días de vida gallega: Fiestas y romerías El mundo de los libros Actividad artístico-musi...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Caracas
Doce meses da cultura galega: O mundo da poesía A prosa literaria Investigación e vulgarización ...
Salvador Lorenzana
Nosa Terra [Bos Aires], A
1952. Bos Aires
Galicia cada treinta días (noviembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Sarandí, 108
Dos artículos de Fernández del Riego: Desde el Duero al Ortegal; Un ilustre fraile...
Fernández del Riego
Galicia
1952. Sarandí, 108
El alma de nuestra cultura...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Bos Aires
Evocación de Castelao...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1952. Bos Aires
Tres figuras símbolos...
Salvador Lorenzana
Lar
1952. Bos Aires
Treinta días de vida gallega: El día de Galicia Nuestras fiestas y romerías Panorama literario A...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Caracas
Aniversario de Castelao...
F. Fernández del Riego
Galicia
1952. Caracas
Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Sarandí, 108
Galicia cada treinta días (septiembre y octubre)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Sarandí, 108
Diccionario de escritores...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Bos Aires
Galicia e Pondal...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Caracas
En la morada de Murguía...
Francisco F. del Riego
Galicia
1952. Caracas
Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Sarandí, 108
Poesía del precursor...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Bos Aires
A poesía de Pura Vázquez...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1952. Bos Aires
A persoalidade de Diego Gelmírez...
Salvador Lorenzana
Mundo Gallego
1952. Bos Aires
Treinta días de vida gallega: Nuestro resurgimiento cultural Movimiento musical El mundo de los l...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Caracas
Treinta días de vida gallega: El mundo de los libros Miscelánea informativa El arte y la música ...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1952. Caracas
Ronsel. Nuestra vieja habla...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Sarandí, 108
A poesía de Pura Vázquez...
Salvador Lorenzana
Galicia
1952. Bos Aires
Carta no aniversario de Castelao...
Francisco F. del Riego
Galicia
1953. Caracas
30 días de vida gallega: Glosa: El galleguismo del P. Sarmiento El mundo de los libros Miscelánea...
Salvador Lorenzana
Galicia
1953. Caracas
30 días de vida gallega: Glosa: Horizontes cerrados Una romería invernal Nuevas publicaciones ...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1953. Caracas
Galicia e Teixeira de Pascoaes...
Salvador Lorenzana
Lar
1953. Bos Aires
30 días de vida gallega: Glosa:Galicia y Teixeira de Pascoaes Miscelánea cultural Fiestas y romer...
Salvador Lorenzana
Galicia
1953. Caracas
Mi canción a Compostela...
Salvador Lorenzana
Galicia
1953. Caracas
O engado da nosa Mar...
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
O país de Valdeorras...
Francisco Fernández del Riego
Galicia
1954. Caracas
Lugo: paisaje de historia...
Salvador Lorenzana
Airiños
1954. Pasco, 290
Reivindicación gallega de Valle-Inclán...
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
La Editorial Galaxia al servicio de la cultura gallega...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
A lección de Castelao...
Salvador Lorenzana
Galicia
1954. Caracas
30 días de vida gallega: Glosa: El camino a Compostela Miscelánea cultural El mundo de los libro...
Salvador Lorenzana
Galicia
1954. Caracas
A lección de Castelao...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1954. Bos Aires
Rafael Dieste...
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
Cruces de Pedra...
Cosme Barreiros
Galicia
1954. Caracas
Galicia en cuatro partes...
Salvador Lorenzana
Alma Gallega
1954. Cerro Largo, 990
Paisaxe noitebrega...
Salvador Lorenzana
Lar
1954. Bos Aires
Unha carta da terra...
Leixaprén
Adiante
1954. Bos Aires
Galicia: paisaje y lirismo...
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante
1954. Ribadavia, 763
30 días de vida gallega:Glosa: Tres generaciones poéticasMiscelánea culturalPanorama artístico-music...
Salvador Lorenzana
Galicia
1954. Caracas
O camiño da nosa cultura...
Salvador Lorenzana
Lar
1955. Bos Aires
Festas de Vigo. Desfile de Carros Representativos...
Leixaprén
Adiante
1955. Bos Aires
Rosalía de Castro, vista por una escritora inglesa...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Galicia cada treinta días (marzo, abril)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1955. Sarandí, 108
Don Manuel Murguía, en la voz de su hija Gala...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Galicia vista por Azorín...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (mayo, junio)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1955. Sarandí, 108
A fala con Carballo Calero, sobre temas da nosa cultura...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Una entrevista con Ramón Piñeiro...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Galicia cada treinta días (diciembre, enero)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1955. Sarandí, 108
Otero Pedrayo fala de Galicia e da súa cultura...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (junio, julio)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1955. Sarandí, 108
Viejos libros...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Sobre tres libros publicados por "Ediciones Galicia". Loa de la amistad...
Salvador Lorenzana
Galicia
1955. Sarandí, 108
El paisaje monástico de Galicia...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1955. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (setiembre, octubre)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1955. Sarandí, 108
O arte galego, na visión de Carlos Maside...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Fernández-Oxea Falamos de Arqueoloxía e Folklore...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (noviembre, diciembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1956. Sarandí, 108
Entrevista con Xohan Ledo...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Galicia vista por Unamuno...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Os castelos de Galicia...
C.B.
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Daniel Cortezón...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
A guía de Compostela...
Salvador Lorenzana
Lar
1956. Bos Aires
Galicia cada sesenta días (enero, febrero)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1956. Sarandí, 108
Con Cuevillas, en breve conversa...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
El país de Valdeorras...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
O noso pasado histórico, visto por Ferro Couselo...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Una vieja tradición...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (marzo, abril)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1956. Sarandí, 108
Unha lonxana entrevista con Cotarelo...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Celestino F. de la Vega, a súa interpretación da realidade galega...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
De la astronomía de Galicia y de los astrónomos gallegos. Opiniones de D. Ramón María Aller...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Conversa con García Sabell...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Conversa con Fermín Bouza Brey...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1956. Ribadavia, 763
Compostela. Ciudad de Piedra...
Salvador Lorenzana
Galicia
1957. Sarandí, 108
O Dr. Rodrigues Lapa enxuicia algús problemas da cultura galega...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Feijoo en su tiempo...
Salvador Lorenzana
Galicia
1957. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1957. Sarandí, 108
Conversa con Fermín Penzol, o gran bibliófilo galego...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Conversa sobre Galicia co autor de Terra Brava...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (enero, febrero)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1957. Sarandí, 108
Homenaje a Florentino L. Cuevillas...
Francisco Fernández del Riego
Galicia
1957. Sarandí, 108
Gómez Román fala dos problemas da arquitectura galega...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Coloquio con Martínez-Risco sobre o Dereito galego...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
A nosa lingua literaria...
Salvador Lorenzana
Lar
1957. Bos Aires
Mr. Reckert fala de Galicia e do Celtismo...
Cosme Barreiros
Galicia
1957. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1957. Sarandí, 108
Noticiero Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1957. Sarandí, 108
"Antes de que el tiempo muera". Novela de José Blanco Amor...
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega
1957. Bos Aires
A voz da mocedade: conversa con Ramón Lugrís...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Xosé Luís Franco Grande opina......
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1957. Ribadavia, 763
Galicia cada sesenta días (noviembre, diciembre)...
Salvador Lorenzana
Galicia
1957. Sarandí, 108
Evocación de dos Vidas...
Francisco F. del Riego
Galicia
1958. Sarandí, 108
Los gallegos de Buenos Aires vistos por José Plá...
Francisco Fernández del Riego
Galicia
1958. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1958. Sarandí, 108
Entrevista co Prof. Río Barja...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Entrevista con Cesareo Saco...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1958. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1958. Sarandí, 108
Conversa literaria con Plácido Castro...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Conversa con Xohana Torres...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
El Antiguo Reino de Galicia...
Salvador Lorenzana
Galicia
1958. Bos Aires
Mondoñedo en medio del Valle...
Francisco Fernández del Riego
Galicia
1958. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1958. Sarandí, 108
George Borrow fala das nosas cidades...
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1958. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1958. Sarandí, 108
Sonata valleinclanesca...
Salvador Lorenzana
Lar
1958. Bos Aires
Conversa con Isidro Parga Pondal...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1958. Ribadavia, 763
Galicia, en Carlos Maside...
Salvador Lorenzana
Lar
1959. Bos Aires
Presencia da nosa cultura...
Salvador Lorenzana
Vieiros
1959. México, D. F.
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1959. Sarandí, 108
Rosalía Murguía...
F. F. del R.
Galicia
1959. Sarandí, 108
Un gallego octogenario...
F. F. del R.
Galicia
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1959. Sarandí, 108
Catro conversas...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante
1959. Ribadavia, 763
Un diccionario gallego...
F. F. del R.
Galicia
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1959. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1960. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1960. Sarandí, 108
Filmógrafo dun viaxe a América...
Salvador Lorenzana
Lar
1960. Bos Aires
Galicia en Buenos Aires...
Salvador Lorenzana
Galicia
1960. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1960. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1960. Sarandí, 108
Lo gallego y lo universal...
Salvador Lorenzana
Galicia
1960. Bos Aires
Guía de escritores lucenses...
Salvador Lorenzana
Galicia
1960. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1960. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1961. Sarandí, 108
Ricardo Carballo Calero. Crítico...
F. Fernández del Riego
Galicia
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1961. Sarandí, 108
Saúdo y esperanza...
Salvador Lorenzana
Alén Mar
1961. Bos Aires
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1961. Sarandí, 108
O museo da cidade...
Salvador Lorenzana
Galicia
1961. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1962. Sarandí, 108
En terras pontevedresas...
Salvador Lorenzana
Lérez
1962. H. Yrigoyen, 1964
Na encrudillada dos vieiros (nota de felicitación do autora á revista Vieiros)...
F. Fernández del Riego
Vieiros
1962. México, D. F.
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1962. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1962. Sarandí, 108
Una y otra Galicia...
Cosme Barreiros
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1962. Nova York
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1962. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1962. Sarandí, 108
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1962. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1963. Sarandí, 108
Vicente Risco en la cultura gallega...
Salvador Lorenzana
Lugo
1963. Bos Aires
Noticiario Gallego. Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1963. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1963. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1963. Sarandí, 108
La Primera Obra Maestra de las Letras Gallegas...
F. Fernández del Riego
Orientación Gallega
1963. Hipólito Irigoyen, 164
Noticiario Gallego...
Salvador Lorenzana
Galicia
1963. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1963. Sarandí, 108
A personalidade de Feixóo...
Salvador Lorenzana
Galicia
1964. Sarandí, 108
La lección de P. Sarmiento...
Salvador Lorenzana
Orientación Gallega
1964. Hipólito Irigoyen, 164
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1964. Sarandí, 108
Castelao Sempre...
Francisco F. del Riego
Airiños
1964. Pasco, 290
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1964. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1965. Sarandí, 108
La "Galicia Literaria" de 1875...
Cosme Barreiros
Galicia
1965. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1965. Sarandí, 108
Crónica dun viaxe os Ancares e o Cebreiro...
F. Fernández del Riego
Galicia
1965. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1965. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1965. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1965. Sarandí, 108
Viaxe por Galicia...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1965. Nova York
O pintor Souto: artista do povo galego: en lembranza da súa vida e obra...
Cosme Barreiros
Galicia
1965. Bos Aires
Curros e a súa Terra...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1966. Nova York
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1966. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1967. Sarandí, 108
Compostela y Europa...
Francisco Fernández del Riego
Galicia
1967. Sarandí, 108
Curros e a súa terra...
Salvador Lorenzana
Irmandade
1967. Caracas
El galleguismo de Azorín...
Francisco Fernández del Riego
Galicia
1967. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1967. Sarandí, 108
Galicia cada sesenta días...
Salvador Lorenzana
Galicia
1967. Sarandí, 108
Castelao y su obra...
Salvador Lorenzana
Irmandade
1968. Caracas
Pondal na súa paisaxe...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1968. Nova York
Galicia cada sesenta días...
Salvador de Lorenzana
Galicia
1968. Sarandí, 108
Pondal y su lira de hierro...
Salvador Lorenzana
Irmandade
1968. Caracas
Saludo...

Irmandade
1968. Caracas
A voz precursora de tres poetas...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1969. Nova York
Cabanillas na Terra do Salnés...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1970. Nova York
O sentimento da terra...
Salvador Lorenzana
Galicia
1970. Sarandí, 108
O renacimento idiomático de Galicia...
Salvador Lorenzana
Galicia
1970. Sarandí, 108
Galicia no espello...
F. Fernández del Riego
Lume Novo
1971. Bos Aires
As mulleres galegas...

A muller e a loita
1972. Vigo
En Terras Pontevedresas...
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega
1973. Nova York
Castelao e a súa obra...
Salvador Lorenzana
Galicia
1975. Sarandí, 108
[Mujercitas, p. 69]...

A muller e a loita
1976. Vigo
IRTP [Impuesto sobre las Rentas del Trabajo Personal]...

A muller e a loita
1976. Vigo
8 de marzo: Día Internacional da Muller...

A muller e a loita
1976. Vigo
[Universitaria]...

A muller e a loita
1976. Vigo
A prensa nacionalista e a muller...

A Saia
1982. Santiago de Compostela
[Sinto contra min]...

A Saia
1982. Santiago de Compostela
A muller escritora galega...

A Saia
1982. Santiago de Compostela
Defensa e comentario de Una mujer como Eva...

A Saia
1982. Santiago de Compostela
Poema de un soño - desexo...

A Saia
1982. Santiago de Compostela
[Estou a facer un poema de vida para ti]...

A Saia
1982. Santiago de Compostela
O dia de descanso...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
A muller na era de acuario...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
O andar musical galego...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
As mulleres na cociña...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Códice Calixtino. Chovía en Compostela...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Deus os dá... eles se xuntan...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
Onte e hoxe...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Nooooo si es la Nanci cumpleaños que yo pedí...!!!...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
Catro veces ao ano...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
My sweet lord...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Ela era unha princesiña......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Noire et blanche, 1926]...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
[Daquelas que cantan as pombas e as frores]...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
El deseo de la palabra...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
Safo de Lesbos: a décima musa...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Cando tirei esta foto...]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
O ensaio feminista galego...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Muller na cociña]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
A muller no cine...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
Sen que as visagras......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Con anceio incerto...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
[Andiven errante polas lonxitudes]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
De paces e de guerra...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
Xa sei que non me agardas......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
E as ondas grises......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Pondal e a muller...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
O fonambulista Karol Wojtyla...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
[Esta noite escribo prumas de gueivotas feridas]...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
Mujer y sociedad, de Lidia Falcón. Un paseo pola historia...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
Literatura galega de mulleres...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Eleccións Xerais de 1979]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Nos libros; muller, femia do home...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
A casa encheu unha infancia...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
As nosas labores...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
O Sena nace de ti...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Trazos negativos do movemento obreiro verbo do feminismo...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
Todas as olladas......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
A muller zurda, de Peter Handke...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
Ti sabes ben onde......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Se unha muller quere ser poeta...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
O momento do desafío...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Apuntes sobre feminismo independente...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
[Nesta tarde de choiva]...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
[Mafalda]...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
Festa da palabra silenciada...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
A muller e os medios de comunicación...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
["O aquelarre"]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Illas-Paradiso, os dones terrenais]...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Mujercitas]...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
No inverno......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Sen título]...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
A poboadora pasa......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
[Mafalda]...

Andaina [1ª época]
1983. Santiago de Compostela
Río en mans de ternura......

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
O enigma envolto nun misterio dentro dunha plantación...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Muller e saúde...

Festa da palabra silenciada
1983. Vigo
Eleccións do 28-0. As convidadas de pedra...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
[Déixame ve-la mar]...

A Saia
1983. Santiago de Compostela
A muller na información...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
[Mulleres na Revolución Francesa]...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
As petroleiras...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
Instituto da Muller...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
A muller na Edade Media...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
Con s de seducción...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
Locura de mujer, de Margarethe von Trotta...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
Mamá-Fe, de Margarita Ledo Andión...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
Con amor e sin amor... sé ti mesma...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
Tráfico de mulleres e outros ensaios sobre feminismo, de Emma Goldman...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
Começar de novo...

Andaina [1ª época]
1984. Santiago de Compostela
"París, Texas" de Wim Wenders...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Carta aberta ás mulleres do BNG...

Andaina [1ª época]
1985. Santiago de Compostela
[Virás facendo niño no meu beizo]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Se eu fora home]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[El Caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro]...

Andaina [1ª época]
1985. Santiago de Compostela
[Fragmento de "A protesta social na obra de Rosalía de Castro"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[San Antonio bendito]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
A xusticia pola man...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Amores cativos...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Hoxe pasei por Padrón]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Deslizas-te, pensativo]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Eu por vós, e vós por outro...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Rosalía...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
"Sétima soidade": O Amor, A Dor e A Morte...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Foro-85. Encontros xornadas...

Andaina [1ª época]
1985. Santiago de Compostela
Cançom nº 7...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmento de "Defensa d'as mulleres"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
La Rosa, de Mark Rydell...

Andaina [1ª época]
1985. Santiago de Compostela
[Fragmento de "Rosalía de Castro e a condición femenina"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Decides que o matrimonio]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
¡Silencio!...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
¡Soia!...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Ana Legido...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Presenxa outa, Rosalía]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Catro partes de abismo e unha de infinito]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Rosalía: Unha lección para hoxe...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Tanto e tanto nos odiamos]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmentos de "El caballero de las botas azules"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Rosalía feminista...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
III Encontro Latino-Americano e do Caribe...

Andaina [1ª época]
1985. Santiago de Compostela
[Fragmento de "Lúa chea"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmento de "A poesía de Rosalía de Castro"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[¡Valor!, que anque eres como branda cera]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Estranxeira na súa patria...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Xan...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Perdida nas medidas...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Las literatas...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Dúas palabras da autora [Prólogo de "Follas novas"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Pegada da Loba-Humán...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Un problema que ten nome...

Andaina [1ª época]
1985. Santiago de Compostela
Mergullar no diccionario...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Antes de escribir a primeira páxina do meu libro...]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Um dia e Outro dia......

Andaina [1ª época]
1985. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
N´é de morte...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Bos amores...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
"Lieders"...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Agora, moitas veces Rosalía]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
A flauta de D. Rubén...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Moscas mortas]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
¿Qué lle digo?...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
[Fragmento de" Las literatas"]...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Dorotea Bárcena...

Festa da palabra silenciada
1985. Vigo
Néveda, primeiro acerto...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
A muller galega non existe...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Néveda [fragmento]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Feminsimo versus pacifismo]...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Eude...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Cea padronesa...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
8º Encontro Internacional de Lesbianas...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Ven loba...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
La Provence...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Hoxe vin chorar unha estrela...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Ante todo: planificar]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
"Que ande a roda..."...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
"Almas de muller... ¡Volallas n'a luz!"...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Francisca Herrera Garrido...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Vicent Marqués, do sexo...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
A educación da TV...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
A enfermidade e as súas metáforas, de Susan Sontag...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Cea das mulleres...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Foi fermoso...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
As concepcións patriarcalistas na ideoloxia de Vicente Risco...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Ves filla...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Seria vran en Compostela...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Se tivera brazos coma pombos]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Olimpia Valencia, o feminino na historia...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Recital a Rosalia en Compostela...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Sen título]...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
"Como aman as galegas"...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Fermosas e amarraditas...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Por qu'o noman "Follas Novas"...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Un comentario ás Segundas Jornadas sobre Mujer y Educación...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Rosalians...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Carta de lectoras]...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
[Sesenta mulleres]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Festa da Palabra Silenciada, nº 3...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Nocturnidade...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Manifesto da historia neboenta...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Resiste o teu peito os achaques]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
A loita de radualftá...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Entrevista con D. Ricardo Carballo Calero...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Galicia e a muller en Amantia...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Carné de persoa...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Textos críticos [limiar á 2ª ed. de Néveda]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Atopa diferenzas]...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Introduzón [Néveda]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Feminismo versus pacifismo...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Meu anxo...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Os mil tonos do crepúsculo, de Margarita Ledo...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Rosalia non......

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
As xornadas de coeducación e sexualidade...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
Leona...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Figuras de muller]...

Andaina [1ª época]
1986. Santiago de Compostela
[Está é a despedida]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
[Foron os ollos de mil oitocentos]...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
O relogio sobre da mesa vai formando as nosas tardes...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
Debaixo das acacias...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
As narradoras galegas...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
¡Qué educación!...

Festa da palabra silenciada
1986. Vigo
A man sabia...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Qué pintan as mulleres?...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
A poesía de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Chicas de Nueva York, de Lizzi Borden...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Xohana Torres e os media...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A patria de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Nunca esquecería, nunca]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Retrato de Xohana Torres]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Machismo e galeguismo...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Alas e ondas rendidas e nacendo...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Sobre a estructura de Adiós, María...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A catedral...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Non se sabía...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Ilustración dun triptico da CNOP...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Contigo, Xohana, vou detrás da voz]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Prostitutas: identificalas, illalas, institucionalas e... convertilas...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Jacqueline coas mans cruzadas]...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Muller]...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Lobo lévame...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A violencia contra as mulleres: o terror machista...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[xamais entrar ficar merodeando]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Ollares de perfil]...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Muller en crequenas]...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Alice escoitando a súa poesía e a súa música]...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Pra un achegamento a poesía de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Nota bio-bibliográfica...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: A outra banda do Iberr...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: Contribución ao estudo da novela de protagonista infantil e xuvenil na literatura gale...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Penélope...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Simone, in memoriam]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A chuvia...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Anoema...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: Adiós, María de Xohana Torres. Estructura e persoaxes...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Diálogos de verso...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Sexismo na administración pública]...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Dende a lembranza anterga]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
E seguimos igual...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Dun conto de nenas, que deixaron de selo...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Muller e home na mesa con champán]...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Lobo de lume...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A lei do desexo, de Pedro Almódovar...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[O mesmo tempo]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Durmo]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Os centros de planeamento familiar. Entrevista a Celsa Perdiz...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Monólogo temporal...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Obra...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A muller, eixe central no teatro de X. Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: Un hotel de primeira sobre o río...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Retrato de Xohana Torres]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
O tratamento da muller na narrativa de Castelao: un motivo de desmitificación...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Vila, crepúsculo polas últimas pontes]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Don Xesús Rodríguez López: Educazón e vida social na muller...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Nai...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Sombras...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: Estacións ao mar de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[A alma laia coma o son do mar]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Novas tecnoloxías reproductivas...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Carta a Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Tres mulleres]...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
O tratamento da muller na narrativa de Castelao. Un motivo de desmitificación...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Alice Walker: a cor púrpura é violeta...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Festa da Palabra Silenciada, nº 4...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Coba do lobo...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Rita Hayworth...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Mulleres violadas: con qué indemnización se amaña?...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Os tres homes da miña vida...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Dedicamos esta Festa da Palabra Silenciada a Xohana Torres]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
A verdade da Galicia en Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Fragmento de: Adiós María...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Retrato de Xohana Torres]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Os vellos si deben (de querer) enamorarse...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
As cousas que non son e que parecen...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Mulleres e ciéncia...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
O vrán...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Son épocas de fin, de apocalipse]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Polémicas feministas con Montserrat Oliván...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Jacqueline Roque: A musa...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
[Nenos]...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Simone de Beauvoir, ou o compromiso...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Cristal...

Festa da palabra silenciada
1987. Vigo
Bioloxicamente iguais ou igualmente libres?...

Andaina [1ª época]
1987. Santiago de Compostela
Xornada no Irán...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Heavys, piratas, marcianos, e princesas...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O lume...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A nosa saúde: a exploración da mama, primeiro eslabón na prevención do cáncer de mama...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
A árbore e a casa...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Ligeros libertinajes sabáticos, de Mercedes Abad...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Os tres irmáns e o río...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Nena e monaguillo]...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Historia de Mugardos...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
As mulleres en Nicaragua (1ª parte)...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
A muller na literatura infantil portuguesa...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Deseño portada]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Cómo dárselas de experto en feminismo, de Constance Leoft...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Un achegamento ó noso corpo...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Rolda...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Unha lección da historia...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Fragmento de: Viaxe a illa redonda...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Aos contos de Andersen]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Tracy Chapman: a voz de conciencia dos '80...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Pudenda Origo [de Celia Amorós]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[O raposo está chorando]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Lumes. Un achegamento a Marguerite Yourcenar...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A menopausia: ese gran mito sexista...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A casa abandonada...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A chamada...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O bispo de bemposta, ó que lle gusta tomar mentres escoita a Verdi, un limón-shak...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Ningunha agresión sen resposta: dende Sabrina a Bilbao...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Dona Bomba na televisión...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Catro/4/Cuatro pintoras. Entrevista con Cruz Pérez Rubido...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Monólogo: Gústame pero non podo...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Desde la ventana, de Carmen Martín Gaite...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
"A morte"...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
¡Qué pena! A hipocresía da morte...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Presencia da personaxe feminina na literatura galega infantil escrita por homes...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O tempo dun salaio, de Anne Philipe...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Sobre a colección a favor das nenas...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Literatura infantil, literatura xuvenil...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Entre as amazonas e os bumerangs. Maika Novoa...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
"Inda non es sogra" de Contos que van pra feira (1962)...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A cebola...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Deitada na praia]...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Fragmento de: Mar adiante...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Fragmento de: Pericles e a balea...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Sören Kierkegaard o la subjetividad del Caballero [de Celia Amorós]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O plano dos piratas...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Poesía feminina última: Xela Arias, Ana Romaní, Pilar Cibreiro...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Mulleribus: un feito de mulleres...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Igualdade...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O nabo...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A lenda do Ulla...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Sexo: este escuro e perturbador obxecto de desexo...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
A feira nevada...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Catro/4/Cuatro pintoras. Obra...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Conseguirémolo...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
SIDA, el asunto está que arde, de Ricardo Lorenzo e Héctor Anabitarte...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Luz no espello...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Educación sexual: Reflexións en torno a unha proposta cara á formación do profesorado...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Bruxadas e fadas. O dual feminino do mal e do ben...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Eva Luna, de Isabel Allende...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Literatura infantil e xuvenil...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Libros de texto non sexista...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Desexo ou aspiración...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
"Don Rato busca un obreiro" en Ronseles (1980)...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Costureira...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O povo mapuche...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Fragmento de: Sempre Cristina...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Afrodita...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Crítica de razón patriarcal [de Celia Amorós]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Xuana...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Un libro máis de Helena Villar...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Conversa co libro...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Piollos maniféstanse...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Poesías...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A nai de Carliños...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A Perestroika redescubre a condiçom feminina...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Marchar......

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Catro/4/Cuatro pintoras. Obra...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Conto...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A minisaia é a culpábel do estupro!...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Escolma de tódolos traballos recibidos...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O Instituto Galego da Muller (elementos para un debate)...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
A muller nos contos populares...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Fotografía de nena]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Unha experiencia de autora/educadora...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Do innato ó cultural...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Si eles falasen, qué dirian?...

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Fragmento de: O segredo da Pedra Figueira...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Fragmento de: As aventuras de Felipiño...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
Das novelas femininas, de mulleres, para mulleres......

Andaina [1ª época]
1988. Santiago de Compostela
Un defensor de mulleres no XVIII...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
[Esta é dona Galicia. É unha muller velliña e aínda bonita]...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O espello esnaquizado...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
As publicacións de Célia Amorós...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
O segredo da pedra figueira...

Festa da palabra silenciada
1988. Vigo
A fábrica de tabacos da Coruña...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[A presente antoloxía non pretende ser exhaustiva]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Controvérsias sobre a muller galega: Trazos patriarcais do pensamento galeguista...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Misoxinia e feminismo...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: Estudios sobre "Los Pazos de Ulloa"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Les liaisons dangereuses: A obra...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Pardo Bazán e a educacion...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: Cartas a Benito Pérez Galdós...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
O divino sainete...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
As mulleres e a Revolución Francesa...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: Aporías de una mujer: Emilia Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Desmán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Greem peace...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Conto de neta e avoa...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: Los Pazos de Ulloa...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
La otra "política" de Aristóteles...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Novas tecnoloxías reproductoras...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Controversias sobre a muller galega: Trazos patriarcais do pensamento galeguista....

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Lourdes Méndez e as súas "Cousas de mulleres"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
A muller do espello...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
A xuntanza das abellas...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[fotografía dun retrato de Emilia Pardo Bazán]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Leila, Fátima e Samira, ou o chador en París...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Algunhas mulleres dos contos e novelas...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
En el abanico de Emilia Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
II Xornadas Latinoamericanas sobre feminismo e movimento popular: Duas miradas e so unha conciéncia...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Aspectos feministas do pensamento da Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
"Introducción", de La mujer española...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Emilia Pardo Bazán e a cuestión académica...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: "La educación del hombre y de la mujer. Memoria leída en el Congreso Pedagógico de 189...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
A autora ante a crítica...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: "Emilia Pardo Bazán, crítico de Rosalía"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: La Madre Naturaleza...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Ética e feminismo...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Campaña feminista contra a violencia machista...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Situación legal das N.T.R...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
As mulleres na Revolución Francesa...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
O rei da nada de Sabela Álvarez...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Muller de ollos azuis]...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
O gato de Madam Sara...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Escritorio da autora...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Presuntas vítimas...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Yves Saint Laurent e a ultima moda...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Emilia Pardo Bazán ante a moral sexual do seu tempo...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
"Las mujeres que lucharon solas: Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
As mulleres temos algo que dizer ante a proposta sindical prioritaria?...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Pardo Bazán: feminismo, espíritu de clase, moralismo...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: De mi tierra...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Cartas inéditas da Avellaneda...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: La Ilustración Artística...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
"La realidad gallega en los cuentos de Emilia Pardo Bazán"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Escrito por mujeres...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
"Introducción", a La tribuna de Emilia Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[A estrela solar arrubiou-se]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: A sociedade galega da restauración na obra literaria de Pardo Bazán (1875-1900)...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Misoxinia e naturalismo, unha lectura de Proust...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Hegel e a Ética...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Algunhas consideracións sobre o alcoholismo feminino...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Muller e traballo doméstico...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[María Antonieta ante un tribunal revolucionario]...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Unha árbore, un adeus de Marina Mayoral...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Fotografía da portada de Insolación de Emilia Pardo Bazán]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Un asunto de mulleres?...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Os ingredientes...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Parte da biblioteca de D. Emilia...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Museo Emilia Pardo Bazán]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
VI Xornadas da secretaría da muller de CC.OO.: Muller, traballo e saude...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Á luz das cartas de amor de Doña Emilia Pardo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
"La Regenta, a través de cartas inéditas de la Pardo Bazán a Clarín"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
A queimada en Galiza...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Rebelión textual: a revolución feminista en los "Pazos de Ulloa"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: "La mujer española"...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Para unha nova apreciación de Dona Emilia como crítica...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: El feminismo en la novela de la condesa de Perdo Bazán...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Ollos de boneca...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Corredor Verde...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Iss Drake vai cear...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Fragmento de: La Tribuna...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
O arquetipo viril...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
María Zambrano: unha lectura apaixoada...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Catalina...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Conversas con Carballo Calero de Carmen Blanco...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Por que imos as mozas gallegas á universidade?...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Queimar as meigas de Elisa Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
[Fotografía da Portada da Revista de Galicia, nº 17]...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Danton...

Andaina [1ª época]
1989. Santiago de Compostela
Emilia Pardo Bazán e o Rexurdimento...

Festa da palabra silenciada
1989. Vigo
Réquiem por un soño...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O reino da fraxilidade...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Controvérsias sobre a muller galega: Trazos patriarcais do pensamento galeguista...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Con que voz...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Venus]...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A última novela de Marina Mayoral...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Fantasías...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Diario do mimo de Carmen Panero...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Portada do primeiro número de LIFE...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Xogo literario...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A muller e a televisión...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Pateleiras]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Defender ás prostitutas...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A muller na televisión leningradense...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Radio pública e radio privada: diferencias e similitudes...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Exposicións de mulleres: II Bienial de Artistas Galegas...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Mulleres nas historias da foto...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Antoloxía: Primeiras revistas feministas galegas...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Poema...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
De ¡Hola! a Vogue...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Partitura de A miña terra]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O conflicto do Golfo Pérsico...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A muller anuncio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Salmo...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
María Pita: a xénese dun mito...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[E Merche, que era de Madrid de toda a vida]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Galería de tipos literarios e míticos femininos. Electra....

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Espreita...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O laberinto da noite...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Tras da muralla...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
E levou-nos...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
"A muller como síntoma"...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A muller labrega...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Cuestións de complicidade: Mulleres de carácter nos filmes de James Cameron...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
María do Carme Kruckenberg: Ferida de amor estaba...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Un millón de vacas...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Prego de descargo...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A forza da evidencia...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Tina Modotti, de Hollywood á Revolución Mexicana...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sopa de senténcias...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Conversando con Malbarate...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Foto verdade...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O que nos falou Carla Corso...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Norma e estandarización, análise da televisión galega...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Para quen falamos...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Coexistencia, intercambio e equilibrio dos contrarios...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A discriminación, tamén nos xornais...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Quero un fillo da técnica...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Condóns para tódalas cores e sabores...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Ser muller na radio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Tigres coma cabalos. Poemas de Xela Arias e fotos de Xulio Xil...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Selección de sexo: Saír do neboeiro...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Sobre "mulleres e industrias culturais"...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Aquí é un pórtico sobre da montaña]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Miserere...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Alicia, espellos e palabras...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Iste páxaro témero...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Cecais haxa que ser muller...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Semblanza de Pilar García Negro...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
O mundo plástico de María Antonia Dans...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Muller galega... non hai...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Mulleres que pasaron como o vento...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A muller no teatro galego: Charlando con Dorotea Bárcena...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
G. W. Leibniz. Filosofía para princesas....

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Protesta de Alecrín]...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A viaxe-aventura de A formiga coxa de Marilar Aleixandre...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Gerde Taro...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Da marxinacion oficial e a loita polo protagonismo como movimento feminista...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
O fervellisco de Madrid...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A muller no xornalismo deportivo...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sexismo na literatura infantil...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Rapazas, rapaces e televisión...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A primeira vez...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sen título...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Muller e xornalista, unha realidade sen clichés...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Consello social de planificacion familiar en Ourense...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Unha lectura da publicidade...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Evidencias de María Xosé Queizán...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Introito...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A greña cos media...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Estamos no ar. Sintoniza vostede a radio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Existe unha relación causal entre pornografia e violéncia?...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
É tempo de silencio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Anxo de vidro...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O casamento do raposo...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Aspectos sociais do aborto...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
J. Teresa Juega: poeta esquecido...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sobre o feminismo literario de Rosalía de Castro...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Teresa del Valle. Unha antropologa de Euskalerria...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Sempre Xonxa: De Chano Piñeiro...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Sexo e feminismo...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O poder dos medios de comunicación...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Evidencias?...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Tres libros de Helena Villar Janeiro...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Unha acción miliciana na Guerra Civil...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
A prostitución a debate...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Muller e información na TVG...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Imaxe de muller...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Mulleres: Unha experiencia positiva...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A muller suxeito e obxecto da información radiotelevisiva...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
O maniquí...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Mulleres xornalistas: un tránsito arredor do cuarto poder...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Lágrima...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Se parir non é o destino da muller, se sexualidade non é maternidade, se o meu corpo é meu e se os h...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
A muller vítima da publicidade...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Enigma e silencio...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Evocación...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
O "museo da muller" de Aarhus: unha lección de autoestima...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Demorarse un momento]...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
Do silencio das sereas...

Andaina [1ª época]
1990. Santiago de Compostela
Ollando "o xardín das delicias"...

Festa da palabra silenciada
1990. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O desafio das feministas de Alxer...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Historia del movimiento feminista Egipcio, de Caridad Ruiz de Almodóval...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
Faíscas...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[¡Valor!, que anque eres como branca cera]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Unha parella de lesbianas de Donóstia teñen un fillo por inseminación artificial dunha delas...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
Urania: nova aurora...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[O mar, o mar, os signos estelares, a dilatada noite]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Ofrenda a San Ramón...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
Infinito singular...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Das bandas en que se achaba]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Grace / Gracia / Benedicció...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Miña nai traballa nunha fábrica de conservas]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[The letters I wrote & didn't send] / As cartas que escribín / [Les cartes que vaig escriure i no va...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Jonatán se toca...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
García Sabell, Domingo, "As facianas do erotismo contemporáneo"...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Da obriga de amar á renuncia do amor...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O innominado e o inexistente: o sexo da muller na linguaxe vulgar...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Tengo prisa de amarte...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O erotismo na vellez...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Cuerpo de amor...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Ca túa man na miña, xa despidos]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
A política da muller e da familia na RDA...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sentencia sobre igualdade salarial]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Nos dependemos...Eles tamén dependen...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
As estibadoras. Crónica de atrancos...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Preséncia de Virginia Woolf (no cincuentenário do seu pasamento)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Culebrón por Culebrón: Ventre de aluguer...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
V Encontro Feminista Latinoamericano e do Caribe...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Gazela]...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
O planetoide 433. Eros...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Amor...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
E que pasaria se en vez de Adán e Eva, houbese duas Evas ou duas Adáns?...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
Metáfora da metáfora ou a destrucción da metáfora...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Aqueles días foron para Amantia]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Unha durísima escola de autonomía...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
Erika Bornay, Las hijas de Lilith...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Un home e unha muller na praia do Portiño...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Things as they are / Tal como son as cousas / Les coses tal com són...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Xogar nós]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O que me gusta a min é erótico; o que che gusta a ti é pornográfico...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Enero...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Úrsula Heinze: a muller portagonista...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Erotismo: do marasmo cara a lucidez...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O oficio de vivir...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
A procura dun eros galego: os contos eróticos de Xerais...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Tu me recibirás...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Leni Reifenstahl, o erotismo como destino...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Soldados...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Estaban en la habitación]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O concepto do tempo e o cambio en "entreactos" de Virxinia Woolf...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Direito internacional: A lei do pai...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Luma Gómez: O teatro compensa de todas as carencias. Esta é unha etapa de deterioro...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Afecto, cariño, recoñecimento… SI. Si tu me dices ven lo dejo todo… NON...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Muller e política...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Encontro de escritores Galegos e Portugueses...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Historias de Palomar [fragmento]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
As prantas bulbosas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Sobre a muller marroquina e a súa liberación...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Facer unha antoloxía erótica...]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Comentos sobor das eleccións municipais...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
Alexandrian, Sarane. "Historia de la literatura erótica"...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Porque teño recendos]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Galicia no tempo...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
La creación del patriarcado. Gerda Lerner...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Perdoa-me a dor, ás veces]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Nen acovillar-se do dia baixo a árvore das trevas]...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
Deseo...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Amelia ten unha beleza suave]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Éperdument / Éperdument / Éperdument (Bojament)...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[A noite, unha fráxil liorta de escualos]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Silencio...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Os miragres dunha regra...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Úrsula Heinze e as palabras de oito mulleres...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Fragmentos do erótico feminino (porque non coñecemos o todo)...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
A paixón e o social: Charles Fourier...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
¡Ven!...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Erotismo en "La Regenta" de Clarín. Historia dunha frustración...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Se non podo escalar]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Radicalismo sexual. Sexualidade radical e espírito feminino na mitoloxía grega...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Un día de sol...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
As etapas de desenvolvemento gráfico como apoio á integración do traballo intelectual-manual...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Povos de Europa, preservade os vosos máis sagrados bens...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
A nova modalidade de abandono de familia do art. 487 bis do Código Penal: expectativas e realidade ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Dependéncias amorosas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Nadine Gordimer...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
[Muller sentada]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Historias de Palomar [fragmento]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
As estatísticas do horror [violencia sexual]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Relatos eróticos escritos por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Napoleón e o Primeiro Ministro británico William Pitt repartindo-se o mundo...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
De guerra e guerras...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Xuízo]...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
Marilar Aleixandre e a novela de aventuras...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O paxaro na boca...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Do coro da Catedral de Santiago...

Andaina [1ª época]
1991. Santiago de Compostela
As protagonistas femininas en: Aves de paso de Ramiro Fonte...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sinto a calor do teu corpo]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Dúas voces para ser lidas, cantadas ou executadas, nunca recitadas de memoria]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Esvaras coma escumas de ondas]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Signature païenne / Signature païenne / Signature païenne...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Estética de Álvaro Cunqueiro...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
4 de febrero...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
O amor, entre a barbarie e a cultura...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Psicoerotismo feminino...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Quiero tenerte...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Lume xelado...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Benito Losada e as relacións home-muller...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[É como un longo cansancio]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Gústame esta parte do corpo]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Unhas notas introductorias sobre a literatura canadiana...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1991. Vigo
Un paso adiante ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
[Andrómeda]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Dous estudos sobor da dependencia das mulleres: ou porqué os grupos de mulleres son fundamentais par...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
A Casa da Parra: Galiza, tradición e deseño...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Historias de Palomar [fragmento]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1991. Santiago de Compostela
Lume do fogar...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A escola mixta: privilexiadora do masculino...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A luz...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Quince anos]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
El último azteca...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Festa]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Encol das universidades para mulleres nos EE.UU....

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Xente maior]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Prometo a flor do loto, de Luz Pozo Garza...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A nova narrativa galega, de María Camino Noia...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Dialéctica de la sexualidad, de Alicia H. Puleo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Verbas na edra do vento, de Pura Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Je me souviens]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
O santuario intocable, de Ánxeles Penas...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Malinche: un mito que se fai... ou que se refai...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Resistencia, supervivencia, transformación: escritoras contemporáneas de cor...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Sobre feminismo e ilustración: en memoria de Mary Wollstonecraft...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Feminismo e ciencia: o debate sociobiolóxico...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Non hai, si que non hai]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Figuras do un (o poder das representacións)...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Familia]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
A muller na Administración Autonómica...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Aldea]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Dereito ao aborto: asignatura pendente?...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Agora que as mulleres traballan: significado de agora...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Tres galegas para a história musical do país [Pilar Castillo, María Luisa Sanjurjo Oza, Emilia Quint...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Marina Mayoral]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Rigoberta Menchú: o Nobel para unha perdedora ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Órdago a pares ou coa demografia ás voltas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Estas instalaciones forman un todo na arquitectura do edificio principal...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Dous anciáns nun quiosco]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Instinto básico...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Políticas natalistas?...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Sobre folga xeral]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Os gais e lesbianas USA: levantaron polémica e polémicas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Peccatum Mutum [sobre Afectos vergonzosos, de Judith Brown]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Plan de igualdade de oportunidades...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Toda unha muller e ademais lesbiana [pancarta]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Poder e muller...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Victoria sobre o sol (ca. 1920)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Eisenstein fotografiado por Man Ray...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Thelma e Louise: a polémica está servida...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Viagens na literatura ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Clarice Lispector: o relato sustantivo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Maternidade]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Fareiche unha oración de seda]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A palabra dunha indíxena [Myrna Cunninghan]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Tempo de ría: a plenitude de Xohana Torres...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Amor de tango: fragmentos dunha carta a María Xosé Queizán...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Musa de la razón, de Geneviève Fraisse...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Alegoría do ensoño ferido, de María Carme Kruckenberg...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Para Xé Freire...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A nena invisible, de Sabela Álvarez...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Colonialismo e sexismo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Sandra Cisneros: contos da fronteira...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Conexións entre feminismo e nacionalismo na literatura canadiana...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Unha nova forma de colonialismo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Para Catuxa no seu dezanove cumpreanos...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
O feminismo de Hannah Arendt...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Mortíferas...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Uránia...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Plataforma de Nais en Acción...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Mercedes Carreño Fernández...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Aldea]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Dá náusea...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Campesinas 1931...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
200 años dun libro pioneiro: Vindicación dos direitos da muller...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Marina Mayoral]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
A Documenta de Kassel...!...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Anciás nunha rúa de Compostela]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Estas instalaciones forman un todo na arquitectura do edificio principal [detalle]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Avoa e neta nun banco da Alameda de Compostela]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Favor ao extranxeiro! [emigración]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Eileen Myles...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Aurora Marco. Unha rebelde innata. O traballo como paixón...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Mª Ángeles García, Tareixa Navaza e Isabel Castillo]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
A non discriminación por razón de sexo na CEE...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Manifestación nas Pontes...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Muller e SIDA: un exemplo máis de discriminación...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Arquitectónica pictórica (1916-18)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Eisenstein durante a reconstrucción do Potemkin...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Facer pan...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
O problema da vellez...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Mulier mensura...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Nenas]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Tao...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Juchitán]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A conmoción das letras...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Chila e os seus fillos, Nixon, Virgilio, Esteban e Alex]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Femenino singular...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Rigoberta Menchú Tum...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Tras as portas do rostro, de Marica Campo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
O enterro dunha galiña e outros relatos de Helena Vilar Janeiro...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Myrna Cunninghan]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Carrapuchiñas, cincentas, sabichonas, nenas malas e mulleres perversas. Unha selección de Ánxela Car...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Ex nihilo nihil fit...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Malinche...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
México, 1895. Un terremoto que liberou outra forza incontenible: a loita das mulleres...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Poema bereber...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
¿Para que nos serve ás feministas o concepto de sistema sexo/xénero?...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Algunhas reflexións sobre feminismos e pensamento occidental...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Meurtrìeres...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A película das vacacións...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Pescanova: un paso atrás...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Delito de difamación...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Sombras e luces para as fillas de Eva...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
É pouco, acaso, a privación de liberdade? (ou de violadores e Código Penal)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Marina Mayoral recuperando ás escritoras do XIX...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
A mulher estrangeira nos inicios do s.XX : Umha visom de Carmen de Burgos Segui...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Marina Mayoral]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Intervención en Wschodnia, 1990]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Dúas anciás sentadas]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
A Nova Narrativa Galega...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Estratexia e organización familiar galega...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Begoña Bas: unha etnógrafa galega...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Europa: un tren de várias clases...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Madonna: amor odio...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Do retorno a un Estado vixiante ou da promulgación da Lei Corcuera...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Obra presentada por Marga Sampaio, Bateeiras...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
El poder de las mujeres y el estado de bienestar...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
As vangardas rusas do Auditorium...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Xemelgas idénticas]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Um amor galego-português...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Teatro Ignorado, de Otero Pedrayo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
TVG: moito ruído e poucas noces...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Unha aclaración [sobre subvencións de Mulleres Xoves Area]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Simone de Beauvoir, unha grande precursora do último feminismo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A palabra...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Putulungo e Alma]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Mordiscando o seu cachimbo de hachís]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Curación]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Espacios escolares autónomos ou segregados para rapazas e rapaces: unha alternativa á actual escola ...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Roxalía Pazos...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Mulleres e resistencia en América Latina...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Sexo y filosofía, de Amelia Valcárcel...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Lembro...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
O concerto...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Os precursores da normalización, de Carme Hermida...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Españois á conquista das indias...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Filosofía e razón patriarcal...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Poème bereber...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Feminismo e posmodernismo...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
[Que me compartas se me falo de nada]...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
Desde a febre de Colón ata a rebeldía das nosas entrañas...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
A caverna...

Festa da palabra silenciada
1992. Vigo
De escolas e coléxios. Relixiosos e laicos. De pais e profesores. De governantes e de governados...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Agro con "A" de agonia...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Delito: ser puta...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Mulleres expulsadas da historia de América...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Reflexións acerca dos permisos carcerarios dentro do marco dun Estado do dereito...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Marina Mayoral e Tareixa Navaza González]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Xaquina Trillo, versificadora galeguista...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Crianzas]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Intervención en Wschodnia, 1990]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Nichos de cementerio]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
O malthusianismo en Galicia...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Muller núa]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
É fermoso nascer sendo desexados...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Fan de Madonna]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Ana Gandón]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Viva o 8 de marzo. Viva a loita feminista [pancarta]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Mulleres, feminismo e poder...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Composición supramatista, 1915-16...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Elucubracións dunha artista sobre a construcción da irrealidade real...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Houbo un tempo no que todos fomos revolucionários...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Festa da Palabra Silenciada...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Estudio de realización de TV]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1992. Santiago de Compostela
Co meu neno no colo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Lembranza dunha arenalista ferrolá. Hipólita Muíño...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Sillín-retrete. Obxectos imposibles...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Penélope ou as Trampas do amor, de Charo Altable...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
A muller no mercado laboral...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
[Lola Herrera]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Salon des Cent, 1896...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
[Muller na cociña]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
As mulleres e o subdesenvolvemento. Un exemplo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
¡Meu deus, como está o servicio!...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Retratos bidimensionais, 1941...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Vellas armas de todas as guerras...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Sempre en Galego, de María Pilar Garcia Negro [cuberta]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Pista de patinaxe III. 1990...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
A muller no Novo Catecismo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
De fillos que pariron a nai...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Entre fillas e nais...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Silencio… por favor...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
La poda. Metacrilato (transparencia)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Da antropoloxía da muller á antropoloxía do xénero: unha mirada ó noso entorno próximo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
[Lola Herrera]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
93-95: II Plan para igualdade de oportunidades das mulleres...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Que fixemos para merecer isto?...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Amas de casa: salario tamén...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
En volta da música e das músicas (1) ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Amas de casa e traballo doméstico: falan as protagonistas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Espantallo, 1932...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
A forma de Zora Dizer (Nota breves sobre O seu olhar posto em Deus, de Zora Neale Hurston)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Drácula, de Francis Ford Coppola...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
E sem embargo, move-se (24/25 de abril de 1993 Encontro de mulheres e teologia)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Muller con neno morto...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Reflexións sobre o desexo de maternidade...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Asociacións de nais ou o amor como móbil...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Sala Galán...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Festa da Palabra Silenciada: Independencia, insumisión e solidariedade...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
La verbena de Pascua, 1927...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Lola Herrera: Ás mulleres fáltanos complicidade. Só o humor, a tenrura, o soñar, te afastan da loucu...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
O consumismo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
A muller na Administración Autonómica...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Seduce-me, que me gusta seducir...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
As amas de casa e os novos retos sociais...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Do jardim do pai...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Áurea Lorenzo Abeijón. En Buenos Aires con Galiza ao fondo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
As precursoras...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
[Escritora]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Con outra mirada ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Lidia Senra: coa política agraria a muller vai ser aínda máis escrava...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Autorretrato...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Despois do xantar...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
A Quintana, recanto de arte...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
[Mathilda Moseley]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Por Rosa Diz (e as outras todas rosas, dalias, margaridas que venden pan ou peixe, que increpan a un...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
[Lola Herrera]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Publicidade contra a ñoñeria e a censura...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Emilia: a vida en si mesma é un risco...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Muchacha de espaldas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Homes: imaxinádevos un só día de folga das traballadoras do fogar...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Maruja Mallo: pintora...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Eu pido un novo Nuremberg...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Sempre en Galego...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
A pintura de Bill Jacklin...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
A flora dos bosques riparios...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Maternidade...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1993. Santiago de Compostela
Audre Lorde: poeta e constructora de pontes...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Sólo quería llorar...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
III Bienal de artistas galegas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Malgré le ciel trop gris]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Amiga miña]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A (in)utilidade de voltar ós lugares comúns...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Perto e lonxe. Narradoras italianas: Clara Sereni e Grazia Cherchi...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Michèle Le Doeuff, El estudio y la rueca: De las mujeres, de la filosofía, etc....

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Sobre uns versos de María Xosé Queizán. "Despertar das amantes"...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
E veu o tabeirón...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Lúas e solsticios...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Familia, amor, xustiza......

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Violeta andaba Cloe entre as carrouchas]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Razón e razóns contra o feminino...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A personaxe...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Poesía escrita por mulleres en España e nos últimos anos...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
O futuro é muller...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Black lace bra kind of woman...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Cancro de mama ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Federica Montseny: loitadora pola liberdade...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Purificación: única xefa de estación de Galicia...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
As mulleres da sociedade Amigos da Paisaxe Galega...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Autorretrato, 1937...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Dúas miradas distintas: Ano internacional da Familia. Conferéncia do Cairo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Co-educa a reforma?...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Literatura non sexista en galego...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Teté Delgado...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Pensamos, ¿logo existimos? Aportacións e debates na(s) teoría(s) feminista(s)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Cónxugues-esposos versus cónxugues-conviventes...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Cuota de alquiler...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Cidade...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Operación Ogro, de Eva Forest...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[A pesar do ceo demasiado gris]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Hacia a superación dos xéneros...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
En salvaxe compaña, de Manuel Rivas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Arxentina, 1952]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Cristina Molina Petit, Dialéctica feminista de la Ilustración...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
María X. Rodríguez Valcárcel (1993): Lingua e literatura galegas en El Regional. Santiago: Lea...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Estou tan namorada que me medrou un novo himen...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Terminal Viena...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Cima de gracia. Consagrado celo......

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Ás voltas co inimigo principal...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Recorrín o espacio]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
O desafío de Antígona, a razón de fin de século...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Falemos de paraísos...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
"Da cazuela á platea": a muller no xénero teatral...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
As palpitacións das seivas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Susan Calvin, única robopsicóloga do mundo...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
En volta da música e das músicas (2)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
[Patrícia Galvão, Pagu]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
As mulleres e a reforma laboral...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Mulleres xovens: Iguais en que? Feministas, para que?...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Non perdámo-los rexistros [crítica ás políticas para mulleres]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Sinónimos, antónimos e análogos: Unha reflexión sobre as categorias de sexo e mais xénero a raíz da ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Adios, Amenhotep, 1955...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Ana Baños: A guerra á indiferencia...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Ensinar ciencias, inculcar novos valores á luz da coeducación...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Discriminación na linguaxe. A propósito de dous libros...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Un traxe para dous...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Pensantes e pensadas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Mulleres fiando, 1873...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Os do plan do 68: na miña mesa de forniño...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
A muller galega e o proceso de alfabetización (1860-1930)...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Pura Vázquez. Man que escribiu no mar...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Ciutat...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Alicia H. Puleo: La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el S. XVIII...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Esse modo burlom... de Elvira Souto en "Vínculo de sangue"...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Tránsito dos gramáticos, de Marilar Aleixandre...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Mulleres Galegas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Prometo a flor de loto, de Luz Pozo Garza...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A Ilustración: século de luces... e de sombras...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
I am so in love I grow a new hymen...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Dezasete liñas para Consuelo García Devesa...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
O sofá...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Críticas a ´O segundo sexo´ na década dos 80...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Aproximación ao feminismo galego de posguerra...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Arte versus literatura: as ilustracións en Festa da Palabra Silenciada...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Vou camiño de Oklahoma para soterrar ó home polo que case deixei ó meu marido...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A construcción social do feminino en Mary Wollstonecraft...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Pagu, musa modernista...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Canal...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Nais lesbianas, lesbianas nais ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Chaman-me Pepe, sinto-me Maria: unha aproximación ás transexuais...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Meu home Bovanne...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Contra vosotros...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Tamara de Lempicka...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Coeducación sentimental: espazo do amor; espazo da igualdade...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Pasado, presente e futuro da escola ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Jean Rhys...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
A vergonza que non teñen [violación]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Vellos temas, novas polémicas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Vínculo de sangue, vínculo de sexo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
¿O que é a crítica literaria feminista? Unha perspectiva norteamericana...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Perru...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Rapazas, de Agustín Fernández Paz...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Villejuif la Courneuve...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A condición feminina en Queda la noche de Soledad Puértolas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Despertar das amantes, de María Xosé Queizán...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Un oito -deitado- é igual a infinito. Novas poetas...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Vera Lúcia de Oliveira. Unha poetisa de dúas "Xeo-grafías"...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Cando pulso o interfono]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
I am on my way to Oklahoma to bury the man I nearly left my husband for...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
De identidades, xenéricos e suxeitos...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Esfinxe...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
A rebelión do "producto". Razón patriarcal, sororidade e pactos entre mulleres...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
E ti non tes constancia...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Mulleres si, pero...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
[Bebe o veneno da vida]...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Maruja Mallo: a aventura poliédrica...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Unha muller das de sostén negro de renda...

Festa da palabra silenciada
1994. Vigo
Desde Chiapas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
[Autorretrato]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Roselily...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
De como algúns prexuízos sobre o doméstico dificultaron o desenvolvimento do movimento de liberación...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Proposta-esquema de debate: Estudos das mulleres-investigacións feministas. Grupos e redes...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
[Autorretrato en bugatti verde]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
[Sexismo e crianzas]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Talleres coeducativos...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Chini: O feminismo na igrexa ou unha monxa feminista...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Reconstruíndo a nosa identidade de muller. Un proxecto de saúde mental para mulleres do Salvador...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Marilyn Monroe...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1994. Santiago de Compostela
Sexo sen, gracias (e con historia de amor)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
O amor sae ó paso...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Linguaxe e sexismo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Eu tamén crecín co Yesterday...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
O sexo de papel ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
San Xoán...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Ana Vallés: Unha vida para o teatro...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
La revolución femenina de las mujeres...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Muller nova… e feminista...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
La Rueda, 1965...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Claroescuro dunhas xornada feministas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O devalo do mar, de Rafa Villar...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...quizais non me explique con claridade......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
No sólo hilaron lana. Escritoras romanas en prosa y verso, de Aurora López...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Frankenstein, de Kenneth Branagh...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Amplificamos as emocións vencidos polo asfalto]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Volto a rúa e miro o verdor......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Señor dos ceos no silencio enorme]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Sen ti ...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...toda unha vida por inventar......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A aventura interna de Menchu Outon...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O baño turco...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
María Ruido: Alegorías de Orfeo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Variaçao XX (sobre um vilancete de Luís de Camoes)...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A subversión en imaxes...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A imaxinación masculina. Unha crítica a George Steiner...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O amor na adolescéncia...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
A rebelión individual de Emma Bovary...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
[The Adoration of the Magi]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
[Yoko Ono e John Lennon; para a cuberta de Rolling Stone]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
O CXAS: Un servicio de atención específica en saúde sexual e reproductiva para a mocidade...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Mulheres Nacionalistas Galegas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
1975-1995 Feminismo: Vinte anos é moito e non é nada ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
La revolución femenina de las mujeres...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
A creación, a beleza e a fascinación pola literatura......

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
La pensée...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Un enxame de paradoxas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
De musa a literata: Kathleen N. March le desde Maine a Rosalía...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Elevar as pálpebras, de Yolanda Castaño... unha lectura de contrabando...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O solpor da cupletista...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Escoito música]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...esa risa involuntaria......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A noite da crisálida...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
(Resonancia Mórfica)...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O corpo máis eu Inqueda Sensación ó meu lado...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Debe ser un capricho...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O caos asentou no de cotío...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Título: Gardando da lura e tinta e lavando o resto]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Muller casa]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O misterio dos libros de María Álvarez...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A filha do policia...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
As novísimas [pintoras galegas]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A novela de Ángela Carter: da escritura do malestar ao pracer da afirmación...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...po serei, mais po namorado...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O amor na sociedade tradicional galega: unha aproximación desde a antroploxía...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Proibido caçar paxaros no ninho [Jean Rhys]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Remedios García: Toda unha vida aprendendo ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
A transexualidade: Un acicate para o pensamento feminista...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
O xenio das mulleres ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Unha experiencia valiosa: Concellería da Muller. Vigo 1991-1995...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
La revolución femenina de las mujeres...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Ver o mundo através dos ollos das mulleres...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Elvira Santiso en A arte inexistente: as artistas galegas do século XX...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
La valse...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
A primavera [detalle]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Heloisa, de Chus Pato...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A noite é unha voz soñada...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Descubrir a Rafael Dieste da man de Marga Romero...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Mira]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[A rentes dun cantil]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Nacín soa, cando o sangue acolle vida]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Como unha poldra...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
¿Se enamoró?...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[El temor antiguo a las palabras]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Jazz...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Os peitos con flores vermellas]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Pilar Álvarez Pablos: Voltar o sorriso...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Sombras projectadas de Mercedes Prado e Alexandre Otero...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Entrevista [a: Carmen Hermo, María Ruido, Menchu Outón, Natalia P. García, Pilar Álvarez de Pablos e...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
O desastre...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Algumas pintoras portuguesas do S. XX...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
De videocreación: mulleres que traballan en vídeo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Atontadas bolboretas: Usos amorosos do dezaoito en España, de Carmen Martín Gaite [recensión]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
O preço do sal. Páxinas heterónimas de umha terrorista apaixonada...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Dous sexos? A construcción da diferéncia entre os sexos como marca da cultura...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
[Retrato da Duquesa de La Salle, 1925]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
O mundo de Sofía, de Jostein Gaarder...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Igualdade meta dun camiño desigual...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Emancipation...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Vinte anos de vixéncia do principio de igualdade...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
La clase de bordado, 1907...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
A erótica do poder...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1995. Santiago de Compostela
Tecendo auga...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Fóra de min, de María Xosé Queizán...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A expedición do Pacífico, de Marilar Aleixandre. Ed. Xerais (Merlín)...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...esqueceron o desexo de voltar ó seu fogar......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Documentalismo fotográfico contemporáneo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Para as presas independentistas galegas...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Expuxeron cara min un edificio de máquinas pintadas]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
...eu non escoito nada. Si, escoita......

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[La impía fragancia del silencio]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Unha sombra na noite...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Merque bananas...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Sobre a pintura de Carmen Hermo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Variaçao XVI (sobre um vilancete de Luís de Camoes)...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Morde coa risa, seduce coa lágrima...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Biblioteca em fogo...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
Apuntamentos sobre o feminismo radical...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
A producción plástica...

Festa da palabra silenciada
1995. Vigo
De Teresa Goday de Valledaura a Colometa...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Asociación de Mulleres de Pescadores Rosa dos Ventos...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
A poesía das mulleres na cidade occidental...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Como un parvo nunha botella...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Educación de adultos: As mulleres queremos aprender. A experiéncia do bairro de Vite en Compostela...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Motivos de escándalo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
O dereito e as unións de feito...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Un proxecto de lei arcaico e tradicional...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
De mulleres e femias. Laura Fontes e a Barbantesa...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Se as mulleres contaran...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Os perigos de asimilar privado a doméstico...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Centro de día para prostitutas Alecrín...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Reflexión encadeada...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
O teu retorno...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Pura Vázquez ou o pulo do desacougo...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Hiroshima...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
A sororidade na poesía de Dora Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Luír. Palpar. Tocar a rocha ardente...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Entrevista [a Pura e Dora Vázquez]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Cantiga para dicir en tempo de amizade...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Misterios...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Violencia...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Non sei en verdade como comenzar]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
El clown...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Mulleres e independencia, de Carmen Blanco...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Man que escribe no mar como quen soña e sabe]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Es delicada fruta de suspiro]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Coa certeza, parir o pensamento, parir a liberdade...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Nun xiro intacto...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Mariana Martínez (Viena, 1744-1812)...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
O contradiscurso das mulleres. Historia do proceso feminista...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
[Na corda floxa]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Carta ás mulleres: Improvisadoras e compositoras...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
[sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Como un parvo nunha botella...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Falar nosa... con nós...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Peor que a morte...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Família, famílias, arranxos familiares en Centroamérica...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
I Guerra Mundial: A introducción da muller no traballo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Receitas para sorprender...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
[A Laura Merrit, prostituta]: Dous palmos máis aló do coño...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
A reconstrución do espazo cotidiano...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Son dun requiem...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Aquelas mans...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Chus Pato. Fascínio...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
A poeta Dora Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Nogard, de Marilar Aleixandre...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
XXII...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
A poesía galega de Pura Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Prantemos...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Sen saber que culpa expiou. Á memoria de Antonia Eitiz, a primeira...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Gran Ciudad...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
As mulleres e o deporte: unha carreira de obstáculos...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Toro muerto en la plaza...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Novas sobre Cunqueiro...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Ela na solaina]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Nais damas, prostitutas e feirantas...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Im-pu-dor...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Se non dá sombra]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
As damas que antano cantaron...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Diario y cartas desde la carcel de Hiru Hondarribia ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Receitas para sorprender...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Feminismo e novela feminina...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Herminia Fariña Cobián: Un corazón inxel na bretemosa Compostela...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Como un parvo nunha botella...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Asociación de Mulleres Lúdicas de Santiago (AMULUS)...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Ester Pedrosa Carrete ou o enganche dunha paixón...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
A distáncia entre a letra e a realidade...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Emma Goldman Viviendo mi vida...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Pensando en alto...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Un espazo moi especial...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Conheço agora as noites]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
O neno sen historia...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
O rito da palabra tensa a pel do mundo...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
As cantigas medievais en ruso...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Limiar [nº dedicado a Pura e Dora Vázquez]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Ave inqueda...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
XXV...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Un dilatado facerse: a obra poética en castelán de Pura Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Búscote...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Alba e o facsímile...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Canción para Pura Vázquez...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Olor...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Escrito por mulleres...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Confeso que estou tola...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
13 poemas a mi sombra...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Unha nova e interesante visión da obra de Álvaro Cunqueiro...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[A cidade non devora (versos)]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Madre non hai máis ca ningunha. O baldeiro da maternidade...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Incendio...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Lilas de abril]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Rastros de Eva no imaginário ibérico...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
A casa tomada: O hoxe da literatura das mulleres...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
A creación, a beleza e a fascinación pola literatura. Falemos de dona Inés...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
A igualdade en Dinamarca...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Mulleres e comunicación ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Familia, ¿qué modelo prefire? ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Intervención familiar e conduta problema na infancia e na adolescéncia...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Libertarias ou o oportunismo descarado...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Muller e publicidade: Como parecer unha deusa no mundo dos humanos?...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Xeografia de xénero...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
Colectivo María Castaña: Para dar entrada á muller na historia...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1996. Santiago de Compostela
[A lingua que xira no rodicio]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
A arte en clave antropolóxica...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Lume...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Pura Vázquez: unha poética da "galeguidade"...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Tres mujeres, de Ana María Navales...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Perdín aquela escrita adolescente...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Poemas íntimos a Rosalía...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Vilanos...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Coller a batuta [entrevista a Mercedes Padilla]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Umbral...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
O contradiscurso das mulleres, de Carmen Blanco...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Ardiendo en vilo de ordenados vuelos]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Escrita da certeza, de María Xosé Queizán...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Soño derradeiro...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Cando abroian as chorimas abroian as íntimas]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1996. Vigo
Saúde, diñero, amor. Como viven as mulleres de hoxe...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Corrupción de menores e alarma social...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Modelos masculinos e femininos na literatura infantil e xuvenil...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Narraciones...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
As mulleres nos refráns ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Afiliación das mulleres na Seguridade Social Agraria...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Cocido á vasca...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Desde este lado da mesa… e desde outro. Mocidade e feminismo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Xosé Luís Méndez Ferrín...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
A autoridade das mulleres na ciencia ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Dafne...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Hoxe caeume o pano que a mirada/me enturbada]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Calma, amiga, calma que temén eu]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Tocata e fuga...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Heloísa trata de elexer o corte para un abrigo]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Ás veces a existencia é tan terrible que invade toda a vida]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Livro das devoracións, de Pilar Pillarés...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Lobos nas illas...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Filosofía e xénero...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Gauekoak...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
María Mariño Carou: un fenómeno de recepción...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[¡Como me engañan!]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
María Mariño Carou...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Perfil biográfico de María Mariño...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Vacío...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Poesía portuguesa contemporânea de autoria feminina...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Si gotean los grifos de la casa]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[A saudade de quen son é un peito sin borrar]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Elementos patriarcais das sociedades democráticas occidentais...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Xasmin, albahaca, incenso e fume na Mallorca do XVII...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
A tod@s aquel@s a quen poida interesar...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
El libro de los cerdos ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
La caputxeta vermella...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Aos señores que fan dicionarios...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
[Sen título]...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Desde este lado da mesa… e desde outro. Mocidade e feminismo...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
O bico...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
O papel das mulleres na ciencia e na tecnoloxía ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Helianthus...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Aquí che deixo, meu peito canso, aqui]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Baixa a aigua, baixa]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Teoría...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[De como Edipo se converteu no rei dos mares]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[A muller racha os escritos]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
A teta sobre o sol: o explosivo vitalismo de Olga Novo...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
A paixón segundo M.-Mercè Marçal...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Ara caeli...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Verba que comeza: unha escrita xenesíaca...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Onde o inverno se agarda]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Tiven medo de bogar]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[M´és necessari l´ordre]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Son a suma total]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Solstici...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Sobre poesía...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sinto que me acaban]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Escrito por mulleres (1996)...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
A lingua poética de María Mariño...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
O legado de Hipatia ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Emancipadas...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
La farola, nº 63...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Pola rúa dos versos, de Ana María Fernández...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Arturo e Clementina...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
A presenza feminina no Diccionario de la lengua española...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Como unha selva virxe...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
A propósito de Cambre [Unións Libres] ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Argumentos desafortunados para unha sentencia...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
Feminismo e pensamento crítico ...

Andaina [2ª época. 1ª xeira]
1997. Santiago de Compostela
[Eu non sei si xa pasou]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
Bombones...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
[Sen título]...

Festa da palabra silenciada
1997. Vigo
</