Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Nosa Terra, A

Publicación

Nosa Terra, A
Periódico galego
Bos Aires
Belgrano, 2186
Bos Aires
Arxentina (1942 - 1972)

Publicación política, marcadamente nacionalista, editada pola Irmandade Galega de Bos Aires, que retoma o título da publicación do Partido Galeguista, da que é continuadora. O xornal informa dos propósitos dos grupos nacionalistas de Bos Aires e América, describindo as súas actividades. Tamén contén informacións sobre a situación da colectividade e de Galicia, aparecendo comentarios sobre a situación política e social galega

Equipo e colaboradores

A. Fernández Prol (dirección), A. Zapata García (colaboración), Alfonso R. Castelao (colaboración), Antón Alonso Ríos (colaboración), Ánxel Fole (colaboración), Avelino Díaz (colaboración), Bieito Cupeiro (dirección), Eliseo Alonso Rodríguez (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), Gumersindo Sánchez Guisande (colaboración), Isaac Díaz Pardo (colaboración), Luís Seoane (colaboración), Manuel Beiras (colaboración), Manuel María (colaboración), Manuel Pedreira (dirección), Manuel Portela Valladares (colaboración), Moisés da Presa (colaboración), Ramón de Valenzuela (colaboración), Ramón Otero Pedrayo (colaboración), Ramón Rey Baltar (colaboración), Ramón Suárez Picallo (colaboración), Ricardo Flores (colaboración), Ricardo Palmás (colaboración), Rodolfo Prada (colaboración), X. Paz Lestón (colaboración), Xerardo Álvarez Gallego (colaboración), Xosé Núñez Búa (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Lema
"¡Galicia! Nai e señora, sempre garimosa e forte; preto e lexos; onte, agora, mañán… na vida e na morte" (Ramón Cabanillas) Principios do galeguismo. 1 - Galicia, unidade cultural. 2 - Galicia, pobo autónomo. 3 - Galicia, comunidade cooperativa. 4 - Galicia, cédula de universalidade ¡Bárbaros! Las ideas no se matan (Domingo F. Sarmiento)
Descrición física
xornal, 33 cm
Periodicidade
Irregular
Información xeral
Na última páxina aparece Nuestra Patria. No número 425 informan que o antigo Grupo Galleguista editara anteriormente dous números de A Nosa Terra en Bos Aires. Existe unha edición fascimilar desta publicación
Idioma
Galego, algúns artigos de opinión aparecen traducidos ao castelán
Páxinas
Variable, entre 4 e 12 páxinas. O n.º especial dedicado a Castelao ten 78 páxinas
Publicidade
Escasa, aparecen avisos de establecementos comerciais de emigrantes
Ilustracións
Escasas, fotografías de actualidade que complementan artigos e retratos de personalidades galeguistas
Editorial
Irmandade Galega de Bos Aires

ARTIGOS DIXITALIZADOS

CASTELAO SEMPRE
F. Fernández del Riego
Nosa Terra, A; nº 474 (), pp. 21

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205